Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

ŚWIAT GROMADZENIA ENERGII Indywidualne rozwiązania dla każdego klienta

DROGA DO MAKSYMALNEJ NIEZALEŻNOŚCI.

Firma Fronius oferuje szereg niestandardowych rozwiązań z zakresu gromadzenia energii, zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb - od zapewnienia podstaw do rozbudowy instalacji w przyszłości, po w pełni zintegrowany system magazynowania energii z falownikiem hybrydowym Fronius i regulatorem Fronius Ohmpilot.

Drogę do maksymalnego stopnia zużycia własnego można porównać do wspinaczki na górę.


U podstawy znajduje się falownik hybrydowy, który stanowi rdzeń każdego rozwiązania gromadzenia energii. Na szczycie panuje maksymalna niezależność dzięki systemowi magazynowania energii z akumulatorami zasilanymi prądem stałym, z regulatorem Fronius Ohmpilot i z funkcją "Back-up power". Mamy dla naszych klientów szereg możliwości znalezienia idealnego rozwiązania do przechowywania energii.

ROZWIĄZANIA GROMADZENIA ENERGII DLA MAKSYMALNEJ NIEZALEŻNOŚCI

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z REGULATOREM FRONIUS OHMPILOT I Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

Kompletny system z funkcją zasilania awaryjnego zwiększa stopień zużycia własnego do 100%, a tym samym zapewnia maksymalną niezależność.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter
Fronius Ohmpilot
battery storage DC-coupled 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

Rozwiązanie z funkcją zasilania awaryjnego zostało sprawdzone pod względem jakości.

Zastosowane produkty:
GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
Fronius Smart Meter
/ battery storage DC-coupled 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI PRĄDEM STAŁYM

Falownik hybrydowy Fronius można łączyć z bateriami LG Chem RESU lub BYD Battery-Box HV. Razem tworzą ekonomiczne rozwiązanie do przechowy-wania energii dla użytkowników, którzy zwracają uwagę na jakość i koszty.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
Fronius Smart Meter
/ battery storage DC-coupled 

KOMPATYBILNY Z BATERIAMI SZEREGOWYMI 

Falownik Fronius* w połączeniu z baterią Solarwatt to rozwiązanie do gromadzenia energii PV dla instalacji jednofazowych.

* Wyjątek: falownik hybrydowy Fronius

Zastosowane produkty:
/ Fronius Symo
/ Fronius Smart Meter
/ Bateria Solarwatt


SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI PRĄDEM PRZEMIENNYM

Falowniki mogą być połączone z systemami bateryjnymi po stronie AC,  z gwarancją integracji z narzędziem monitorującym Fronius Solar.web.*

* Wizualizacja z akumulatorami zasilanymi prądem przemiennym dostępna już w 2020 r.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid lub Fronius Symo
/ 2 x Fronius Smart Meter
/ akumulatory zasilane prądem przemiennym

OGRZEWANIE Z FIRMĄ FRONIUS 

Regulator Fronius Ohmpilot nie tylko zwiększa stopień zużycia własnego poprzez podgrzewanie wody, ale stanowi najprostsze rozwiązanie firmy Fronius w zakresie gromadzenia energii. 

Zastosowane produkty:
GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter
Fronius Ohmpilot

SYSTEM PV Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI FRONIUS 

Falowniki hybrydowe Fronius wraz z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter i narzędziem do monitorowania Fronius Solar.web nie tylko zapewniają podgląd rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ale także stanowią pod-stawę przyszłych ulepszeń w zakresie gromadzenia energii.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter

PORÓWNANIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

 FUNKCJE / WŁAŚCIWOŚCI

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII  Z REGULATOREM FRONIUS OHMPILOT I Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER” 

kompatybilny z akumulatorami szeregowymi

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI  PRĄDEM PRZEMIENNYM

GRZEWANIE Z FIRMĄ FRONIUS

SYSTEM PV Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI FRONIUS

 

BYD Battery-Box HV

LG Chem RESU

 BYD Battery-Box HV

 LG Chem RESU

 Solarwatt

 

 

 

Gromadzenie energii

   

 Ogrzewanie

         

 Funkcja zasilania awaryjnego

  Pod określonymi warunkami*   Pod określonymi warunkami*
Pod określonymi warunkami*
 Pod określonymi warunkami*

Stopień samowystarczalności

 Bardzo wysoki Bardzo wysoki  Wysoki  Wysoki  Wysoki  Wysoki Średni  Niski
* Funkcja zasilania awaryjnego różni się w zależności od falownika i / lub akumulatora

PRODUKTY DO TWOJEGO SYSTEMU MAGAZYNOWANIA ENERGII

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Następujące produkty Fronius pomogą Ci w osiągnieciu maksymalnego stopnia samowystarczalności: