Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

System Fronius PV z magazynem energii dla domu

Posiadanie w domu systemu fotowoltaicznego jest ważnym krokiem w kierunku niezależności energetycznej, a system fotowoltaiczny z magazynem energii zapewnia taką właśnie niezależność. Powody tego są oczywiste:

  • Dzięki systemowi magazynowania można elastycznie wykorzystywać produkowaną energię.
  • Odpowiednie rozwiązania gwarantują niezawodne zasilanie nawet podczas awarii sieci. 

Wspieramy naszych klientów na drodze do niezależności energetycznej oferując indywidualne rozwiązania systemów fotowoltaicznych

Zalety systemów PV z magazynem eneregii

  • Niezależne i niezawodne zasilanie – nawet podczas awarii sieci
  • Maksymalna elastyczność w wykorzystaniu wygenerowanej energii
  • Wysoki poziom wykorzystania energii na potrzeby własne
  • Szybszy zwrot inwestycji

Niezależność dzięki systemowi fotowoltaicznemu z magazynem energii

Własny system fotowoltaiczny z akumulatorem umożliwia właścicielom domów uzyskanie niezależnego źródła zasilania. Pomaga to obniżyć bieżące koszty energii i zapewnia spokój – szczególnie w sytuacjach awaryjnych.  

Połączenie falownika firmy Fronius i kompatybilnego systemu akumulacji energii dostarcza różnych wariantów zasilania awaryjnego, od podstawowego zasilania awaryjnego z PV Point (z GEN24 Plus) do pełnego zasilania rezerwowego. Dzięki temu oferujemy klientom indywidualne rozwiązania zwiększające niezależność energetyczną.

Rozwiązania firmy Fronius do magazynowania energii zapewniające maksymalną elastyczność

Firma Fronius oferuje elastyczne rozwiązania fotowoltaiczne, krocząc droga rewolucji energetycznej, wiodącą w kierunku pełnego zasilania gospodarstw domowych energią z odnawialnych źródeł. Energię z najlepszego tego typu źródła czyli ze słońca można magazynować, a następnie, gdy słońce już nie świeci wykorzystać na wiele sposobów, na bieżące potrzeby domu lub do ładowania samochodu elektrycznego. Innowacyjna technologia Multi Flow zastosowana we wszystkich falownikach hybrydowych Fronius umożliwia równoległe przepływy energii w systemie otwierając wiele możliwości.

Doskonałe pozycje w rankingu inspekcji magazynów energii przeprowadzonym przez HTW Berlin potwierdzają również wydajność naszego rozwiązania - współpracy hybrydowego falownika GEN24 Plus i BYD Battery-Box Premium.

System Fronius PV z magazynem energii dla domu

Falowni hybrydowy z magazynem energii po stronie DC

Falownik hybrydowy Fronius i kompatybilne systemy magazynowania energii daje możliwość podłączenia instalacji po stronie DC, a dzięki temu oferuje klientom elastyczny, wydajny pakiet usług ze zintegrowaną funkcją zasilania rezerwowego. 

Nasi klienci mają zapewnione niezawodne zasilanie nie tylko w nocy, ale także w przypadku awarii zasilania, mogą w pełni wykorzystać potencjał systemu fotowoltaicznego. Zintegrowana technologia Multi Flow umożliwia falownikom firmy Fronius ładowanie i rozładowywanie akumulatora nawet w przypadku zasilania awaryjnego, co oznacza, że można przetrwać nawet dłuższe awarie sieci.

Modułowa koncepcja akumulatorów kompatybilnych z urządzeniami Fronius pozwala rozbudować system w dowolnym momencie a także doposażyć instalacje w mowy akumulator a dzięki temu zaoferować klientom maksymalnie elastyczny i bezpieczny system na lata.

W przeciwieństwie do systemów magazynowania podłączonych po stronie AC, połączenie falowników Fronius i systemu magazynowania po stronie DC zapewnia dużo większą wydajność. Dzieje się tak dlatego, że nadwyżka energii może być ładowana bezpośrednio do magazynu energii z systemu fotowoltaicznego co pozwala unikać start energii powstałych w wyniku zmiany prądu stałego w zmienny.

Falownik z magazynem energii po stronie AC

Systemy, w których wykorzystano falowniki nie będące urządzeniami hybrydowymi stosuje się połączenie magazynu energii po stronie AC. Urządzenia Fronius są kompatybilne z różnymi systemami magazynowania energii w takim zestawieniu, jednak nie dają one możliwości monitorowania i wizualizacji online poprzez Solar.web nie jest możliwa.

Przejrzysta wizualizacja systemu z magazynem energii dzieki Solar.web

Platforma Solar.web daje możliwości bieżącej kontroli zużycia energii z zasobów akumulatora, a także symulacji optymalizacji zużycia przy doposażeniu instalacji w taki system. Dzięki czemu klienci mają możliwość oceny wartości ekonomicznej inwestycji w dodatkowe wyposażenie.

Więcej o platformie Solar.web

Podsumowując:

Poziom zużycia energii na potrzeby własne wzrasta z 40% do 70%. Ten wzrost o 30% odpowiada 1 086 643 kWh energii, która jest wykorzystywana w gospodarstwie domowym zamiast trafiać do sieci ze strata finansową.

Tutaj możesz sprawdzić czy wybrane przez Ciebie falowniki sa kompatybline z magaztnami energiiSystem PV z magazynem energii w praktyce

Stefanie i Thomas Ringer pracują na pełny etat. Aby móc korzystać z energii generowanej przez ich przydomowy system PV w czasie słonecznych dni doposażyli go w system magazynowania energii i korzystają z energii ze słońca również wieczorami i w nocy   Zajrzyj do referencji

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?