Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

Diagnostyka usług internetowych

Nazwy hosta adresów serwera potrzebnych do nawiązania przez falownik połączenia z Internetem nie są poprawnie tłumaczone na adresy IP. Może to być związane z błędnym ustawieniem DNS.

Procedura jest następująca:

 • Jeśli jest wprowadzony statyczny adres IP, sprawdzić, czy w adres DNS zapisany menu „Komunikacja” - „Sieć” interfejsu użytkownika falownika pokrywa się z adresem routera.
 • Jeśli problem nadal występuje, zamiast adresu DNS routera można użyć zewnętrznego DNS. W tym celu w ustawieniach sieciowych falownik należy wpisać adres DNS np. 8.8.8.8 (Google) lub 1.1.1.1 (Cloudfare).
 • Jeśli problem nadal występuje, skontrolować ustawienia DNS routera.

Brak odpowiedzi z Fronius Cloud na żądania połączenia falownika w wymaganym czasie.

Przyczyny i rozwiązania:

 • Połączenie jest zablokowane przez zaporę sieciową
  Sprawdzić, czy wszystkie adresy serwera konieczne do uzyskania połączenia z Fronius Cloud są odblokowane w ustawieniach zapory sieciowej routera. Ich pełna lista znajduje się tutaj. Jeśli router jest wyposażony w funkcje zarządzania profilami dostępu / kontroli rodzicielskiej (jak np. FritzBox), sprawdzić w ustawieniach routera, czy nie są nałożone żadne ograniczenia na falownik i ma on swobodny dostęp do Internetu.
 • Słaby lub niestabilny sygnał Wi-Fi
  Sprawdzić, czy siła sygnału przy falowniku jest wystarczająca (min. -50 dBm). W menu „Komunikacja” - „Sieć” interfejsu użytkownika falownika powinny być wskazywane co najmniej 2 lub 3 kreski siły sygnału Wi-Fi. Jeśli sygnał jest zbyt słaby, należy użyć połączenia LAN lub wzmacniacza Wi-Fi.

 • Brak połączenia z Internetem
  Sprawdzić, czy router jest online i możliwe jest połączenie sieci z Internetem.

Brak odpowiedzi z Fronius Cloud na żądania połączenia falownika w wymaganym czasie.

Przyczyny i rozwiązania:

 • Połączenie jest zablokowane przez zaporę sieciową
  Sprawdzić, czy wszystkie adresy serwera konieczne do uzyskania połączenia z Fronius Cloud są odblokowane w ustawieniach zapory sieciowej routera. Ich pełna lista znajduje się tutaj.

  Jeśli router jest wyposażony w funkcje zarządzania profilami dostępu / kontroli rodzicielskiej (jak np. FritzBox), sprawdzić w ustawieniach routera, czy nie są nałożone żadne ograniczenia na falownik i ma on swobodny dostęp do Internetu.

Falownik nie może uzyskać dostępu do wymaganej usługi Fronius Cloud.

Możliwa przyczyna:

 • Połączenie jest zablokowane przez zaporę sieciową.
  Sprawdzić, czy wszystkie adresy serwera konieczne do uzyskania połączenia z Fronius Cloud są odblokowane w ustawieniach zapory sieciowej routera. Ich pełna lista znajduje się tutaj.

  Jeśli router jest wyposażony w funkcje zarządzania profilami dostępu / kontroli rodzicielskiej (jak np. FritzBox), sprawdzić w ustawieniach routera, czy nie są nałożone żadne ograniczenia na falownik i ma on swobodny dostęp do Internetu.

Nie działa synchronizacja czasu Synchronizacja wewnętrznego zegara falownika obecnie nie jest możliwa. Jeśli ta sytuacja trwa dłuższy czas, wystąpią rozbieżności w czasie.

Możliwe przyczyny:

 • Falownik był niedawno restartowany
  Czas jest synchronizowany w ciągu około 12 minut po restarcie.
 • Połączenie jest zablokowane przez zaporę sieciową
  Sprawdzić w ustawieniach zapory sieciowej na routerze, czy adres 0.time.fronius.com jest osiągalny z falownika za pośrednictwem portu 123 (TCP/UDP).

Ważność certyfikatów IoT jest przedłużana w regularnych odstępach czasu. Jeśli serwer z przedłużeniem ważności certyfikatu jest niedostępny, certyfikat traci ważność i falownik nie może połączyć się z Solar.web.

Możliwa przyczyna:

 • Połączenie jest zablokowane przez zaporę sieciową
  Sprawdzić w ustawieniach zapory sieciowej na routerze, czy adres cure-se.fronius.com jest osiągalny z falownika za pośrednictwem portu 443 (TCP).
  Uwaga! Jeśli certyfikat wygasł z powodu braku udziałów zapory sieciowej, po skorygowaniu ustawień upłynie kilka dni, zanim ważność certyfikatu zostanie przedłużona.