Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

FRONIUS WATTPILOT Często zadawane pytania

Podstawowe informacje

Fronius Wattpilot to inteligentna stacja do ładowania wszystkich samochodów elektrycznych.

Urządzenie Wattpilot dostępne jest w dwóch wariantach — montowanym na stałe Wattpilot Home dla gospodarstwa domowego (w wariancie 11 kW) oraz mobilnym Wattpilot Go do użytku w podróży.

Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji Solar.wattpilot, która jednocześnie umożliwia podgląd procesu ładowania. Stacja do ładowania typu plug and play posiada dwa różne tryby ładowania o nazwie Eco Mode (Tryb ekologiczny) i Next Trip Mode (Tryb następnej podróży).

Co więcej, urządzenie Wattpilot jest zoptymalizowane pod kątem instalacji PV, dzięki czemu samochód może być ładowany w sposób szczególnie ekonomiczny i zrównoważony. Służy do tego automatyczne przełączanie 1/3-fazowe w zakresie od 1,38 do 22 kW wyrażone w amperach nadwyżki produkcji energii PV.

Do podstawowego ładowania wystarczy podłączyć urządzenie Wattpilot do zasilania i do samochodu. Do specjalnych ustawień (optymalizacja PV, tryby ładowania itp.) można użyć aplikacji Solar.wattpilot.
Urządzenie Wattpilot można zintegrować z siecią za pomocą połączenia WLAN. Jeśli urządzenie Wattpilot znajduje się poza zasięgiem sieci WLAN, można wzmocnić sygnał WLAN, używając repeatera, punktu dostępowego WIFI lub adaptera PowerLine.
Okres gwarancji wynosi 2 lata. 
Tak. Równolegle może działać dowolna liczba urządzeń Wattpilot. Każde urządzenie Wattpilot musi być indywidualnie zintegrowane z siecią. Wykorzystanie nadwyżki produkcji PV jest jednak aktywne zawsze tylko na jednym urządzeniu.
Nie, urządzenie Wattpilot komunikuje się z siecią poprzez WLAN. Wykrywa sieć WLAN i łączy się z nią automatycznie. Sieć WLAN będzie coraz powszechniej dostępna na parkingach, ponieważ wiele nowych samochodów potrzebuje jej na przykład do aktualizacji oprogramowania w trybie OTA (over-the-air).
Nie ma możliwości obciążania kosztami ładowania bezpośrednio osoby korzystającej, a co za tym idzie wystawienia faktury na określona ilość kWh. Możliwe jest jednak rejestrowanie energii zużytej do ładowania w kWh oraz indywidualne rejestrowanie czasu dla każdego czipu RFID i procesu ładowania. Dane te można wyeksportować do pliku CSV, co umożliwiła fakturowanie wg czasu ładowania (w minutach).
Zakres dostawy urządzenia Wattpilot obejmuje następujące elementy: uchwyt montażowy wraz ze śrubami i wtyczkami, urządzenie Wattpilot, miniaturowy bezpiecznik, zabezpieczenie antykradzieżowe, karta do resetowania, czip identyfikacyjny oraz skrócona instrukcja obsługi. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są: kabel typu 2 (5 m), czipy identyfikacyjne (10 szt.), dodatkowy uchwyt montażowy i zestawy adapterów.
Urządzenie Wattpilot jest produkowane w Austrii. 
Urządzenie Wattpilot 2.0 zostało zaprojektowane z uwzględnieniem zmian w normach (IEC 61851-1:2019 i IEC 62752:2016). Normy te mają znaczenie wyłącznie dla producenta. Poprzednia wersja urządzenia Wattpilot 2.0 może być nadal sprzedawana i używana.
Urządzenie Wattpilot 2.0 jest produkowane z nowo zaprojektowaną obudową. Zapewnia ona wyższy stopień ochrony IP (IP 65 zamiast IP 54). Kabel adaptera wtyczki bezpieczeństwa jest krótszy. Poprawiono również zasięg sieci WLAN. Zgodnie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju, aby uniknąć długich tras w transporcie, używamy więcej komponentów z Europy. Ponadto pojawiły się dwie nowe wersje urządzenia Wattpilot 2.0: Wattpilot Home 22 J 2.0 oraz Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS (na rynek australijski). Wszystkie znane funkcje oprogramowania, takie jak ładowanie nadwyżkami PV itp. są nadal dostępne dla urządzenia Wattpilot (1.0) oraz Wattpilot 2.0.
Dwie dodatkowe żyły służą jako wejście cyfrowe do przyszłych zastosowań i obecnie nie pełnią żadnej funkcji.

Instalacja i rozruch

Do pierwszego uruchomienia urządzenia Wattpilot trzeba skorzystać z aplikacji Solar.wattpilot. Urządzenie Wattpilot musi być podłączone do Internetu, w celu edytowania ustawień i zdalnego dostępu 
Tak! Nie potrzeba dodatkowych, cyklicznych kontroli, a co za tym idzie, nie ma potrzeby serwisowania.
Urządzenie posiada wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (30 mA dla prądu przemiennego i 6 mA dla prądu stałego). Oznacza to, że nie jest wymagane stosowanie RCD typu B. Przed każdym urządzeniem Wattpilot należy podłączyć oddzielny RCD typu A oraz bezpiecznik automatyczny.
Gniazda CEE są przeznaczone do obciążeń ciągłych. Należy jednak pamiętać o prawidłowym montażu oraz o utrzymywaniu styków wtyczki w odpowiednim stanie (brak zabrudzeń i oksydacji).
W punkcie wprowadzania energii do sieci wymagany jest falownik Fronius z licznikiem Fronius Smart Meter. Następujące falowniki firmy Fronius są kompatybilne z urządzeniem Wattpilot: SnapINverter z Datamanager 2.0 i GEN24 Plus oraz serie IG, IG Plus, IG TL i CL w połączeniu z Datamanager 2.0.

Możliwe jest również połączenie z urządzeniem Ohmpilot firmy Fronius i kompatybilnym akumulatorem połączonym po stronie prądu stałego.

Wattpilot może współpracować również z innymi falownikami / źródłami energii w połączeniu z Datamanager Box 2.0 i inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter zainstalowanym w punkcie wprowadzania energii do sieci. Nie można jednak używać równolegle innych urządzeń regulujących zużycie energii (akumulator, Power2Heat itp.), ponieważ mogą one zakłócać swoją pracę. Obciążenia występujące w instalacji nie są uwzględniane przy wyświetlaniu w aplikacji Solar.wattpilot. 
W tym przypadku maksymalny prąd ładowania jest automatycznie ograniczany do 16 A.
Po zamontowaniu wtyczki CEE maksymalna długość przewodu połączeniowego zgodnie z obowiązującymi normami wynosi 30 cm. Dlatego nie wolno montować wtyczki CEE na kablu połączeniowym urządzenia Wattpilot Home. Jeżeli potrzebujesz wtyczki CEE, wybierz wersję Wattpilot Go.

Cechy

Tryb ładowania można zmienić za pomocą aplikacji lub przycisku na urządzeniu.

Na chwilę obecną nadal nie ma standardu inteligentnego ładowania. Z tego powodu w przypadku niektórych modeli samochodów mogą wystąpić ograniczenia w ładowaniu zoptymalizowanym pod względem kosztów. Firma Fronius stara się skonfigurować optymalny proces ładowania dla każdego pojazdu. Dotyczy to następujących modeli samochodów:

 • Renault Zoe 
 • Twingo 
 • Kia e-Soul
 • Mitsubishi i-MiEV
 • Citroen C-Zero
 • Peugeot iOn
 • VW ID.3 / ID.4 (ze względu na proces ładowania nie wolno go przerywać) 

Wybrany model samochodu można znaleźć w aplikacji Solar.wattpilot, w sekcji Settings (Ustawienia) — Cost optimisation (Optymalizacja kosztów) — Car (Samochód).

Nie, to nie jest możliwe. Można jednak ustawić ładowanie do określonego poziomu energii w kWh lub km, a samochód elektryczny zostanie naładowany do tego poziomu w określonym czasie.

Wszystkie ustawienia można również określić lokalnie, bezpośrednio przez połączenie z hot spotem urządzenia Wattpilot. Jest on stale otwarty i zabezpieczony hasłem. Poniższe funkcje nie są możliwe bez połączenia z siecią:

 • Zdalny dostęp do aplikacji przez Internet
 • Połączenie z instalacją PV (ładowanie zoptymalizowane pod kątem PV)
 • Stosowanie elastycznych taryf energii elektrycznej
 • Aktualizacje oprogramowania
Nie, nie jest to możliwe w przypadku Fronius Wattpilot. 
Next Trip Mode gwarantuje, że samochód będzie wystarczająco naładowany przed następną podróżą. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Next Trip Mode.
Identyfikatory RFID umożliwiają zarządzanie użytkownikami Wattpilot. Więcej informacji znajdziesz w filmie.
Możliwe jest połączenie urządzenia Wattpilot z kompatybilnymi magazynami energii z podłączeniem stałoprądowym i urządzeniami Fronius Ohmpilot. Wartości progowe można określić zarówno dla akumulatora (stan naładowania w %), jak i dla urządzenia Ohmpilot (temperatura w °C). W momencie osiągnięcia wartości progowych aktualne wartości mocy akumulatora i urządzenia Ohmpilot są uznawane za nadwyżkę. Oznacza to, że obecność akumulatora lub urządzenia Ohmpilot może być również uwzględniona w instalacji. Możliwa jest priorytetyzacja urządzenia Wattpilot oraz dodatkowa priorytetyzacja urządzenia Ohmpilot i akumulatora w interfejsie falownika.
Optymalizacja kosztów może być stosowana tylko przez jedno urządzenie Wattpilot w tym samym czasie. Kilka stacji ładowania Wattpilot nie może pracować jednocześnie w trybie wykorzystaniem nadwyżki produkcji energii PV. Zmienna taryfa energii elektrycznej może być stosowana dla wielu urządzeń jednocześnie.
Tak! W aplikacji można łatwo aktywować i dezaktywować optymalizację zużycia nadwyżki produkcji PV oraz korzystanie ze zmiennej taryfy elektrycznej. Dzięki temu użytkownik nieposiadający instalacji PV może korzystać ze zmiennych taryf za energię elektryczną. I odwrotnie: użytkownik posiadający instalację PV może korzystać z trybów ładowania bez zmiennej taryfy. Jak można się spodziewać, obie opcje mogą być używane w tym samym czasie.
Tak! To ustawienie można określić samodzielnie w aplikacji. Pozwala to również na określenie maksymalnej asymetrii fazowo-obciążeniowej urządzenia Wattpilot.
Tak, optymalizacja zużycia PV może być realizowana również w przypadku falowników innych niż Fronius. Muszą być one jednak połączone z Datamanager Box 2.0 i Fronius Smart Meter w punkcie wprowadzania energii do sieci. Poza tym nie może być jednocześnie wdrożone żadne inne rozwiązanie do zarządzania energią (akumulator, Power2Heat itp.), ponieważ układy sterowania mogą powodować usterki. Odbiorniki występujące w instalacji nie są wyświetlane w aplikacji Solar.wattpilot.
Optymalizacja PV odbywa się z indywidualnie ustawionym przyrostem natężenia prądu i jest standardowo dostępna od typu 2.
Dzięki temu możliwe są przyrosty mocy ładowania o ok. 230 W (1-fazowe) lub ok. 690 W (3-fazowe). Zaletą jest możliwość wykorzystania zakresu mocy instalacji PV z optymalnym współczynnikiem sprawności (moc ładowania 1,38–22 kW). Przełączanie funkcjonuje w przypadku pojazdów, które mają 3-fazową lub 2-fazową ładowarkę pokładową.
Tak, dla urządzenia Wattpilot dostępne są aktualizacje oprogramowania on-line. O ile urządzenie Wattpilot jest podłączone do Internetu, instalacja tych aktualizacji jest bardzo prosta. 
Tak. Czip identyfikacyjny należy skonfigurować osobno dla każdego urządzenia Wattpilot. 
W aplikacji Solar.wattpilot można włączyć ładowanie nadwyżkami z instalacji PV i dokonać niektórych zaawansowanych ustawień. W filmie pokażemy, jak to działa.
Urządzenie Wattpilot ładuje przez co najmniej 5 minut, aby chronić przekaźniki.
Za pomocą elastycznych taryf za energię elektryczną HOURLY Lumina Strom i HOURLY aWattar można optymalizować koszty ładowania pojazdu ładowarką Wattpilot. W tym filmie jest objaśniony sposób ich aktywacji w aplikacji Solar.wattpilot.
Ładowanie będzie odbywać się przy ustawionym natężeniu prądu. Nie ma potrzeby resetowania wartości granicznych prądu. 
Zmienną taryfę za energię elektryczną można włączyć w menu „Ustawienia” - „Optymalizacja kosztów”. Zależnie od dostępności w danym kraju można zapisać konkretne taryfy lub strefy aukcji. Strefa aukcji to wyznaczone terytorium rynku energetycznego, na którym odbywa się handel energią elektryczną po bieżących cenach giełdowych. Jeśli strefa aukcji jest wykorzystywana w połączeniu z Wattpilot, dodatkowe dopłaty za konkretną taryfę muszą być sumowane ręcznie.
Tak, interfejs można wykorzystać do sterowania urządzeniem Wattpilot za pomocą aplikacji Solar.wattpilot. Interfejs jest zaszyfrowany ze względów bezpieczeństwa i nie jest publicznie dostępny.
W urządzeniu Wattpilot można przywrócić ustawienia fabryczne z pomocą dołączonej karty RFID Reset Card.
Ustawienia Dynamic Load Balancing są dokonywane w aplikacji Solar.wattpilot.
 Funkcja Dynamic Load Balancing działa z maksymalnie 3 urządzeniami Wattpilot.
Funkcja Dynamic Load Balancing wymaga kompatybilnego falownika firmy Fronius lub rozwiązania Datamanager Box 2.0 oraz inteligentnego licznika Fronius Smart Meter w punkcie wypływu energii do sieci.

Tak, ustawianie priorytetów jest możliwe. Jeśli priorytet jest ustawiony na tę samą wartość, to jest on nadawany w następujący sposób:

- Priorytet 1: tryb standardowy

- Priorytet 2: Next Trip Mode

- Priorytet 3: Eco Mode

Jeśli tryb ładowania jest taki sam, energia jest dzielona po równo.

Tak, to ustawienie można włączyć w menu „Ustawienia” - „Równoważenie obciążenia” - „Dynamic Load Balancing” aplikacji Solar.wattpilot. To ustawienie jest konieczne, jeśli maksymalna zdolność przewodzenia przewodu zasilania ładowarki Wattpilot jest niższa od wartości bezpiecznika w przyłączu gospodarstwa domowego. Będzie to zapobiegało zadziałaniu wyłącznika instalacyjnego przewodu zasilania.
Tak, Wattpilot jest wyposażony w protokół Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 J. OCPP to standardowy interfejs stacji ładowania. Z tego interfejsu można korzystać np. do zarządzania obciążeniem, wizualizacji lub tworzenia raportów ładowania.
Za pomocą programatora ładowania można blokować lub odblokowywać ładowanie w określonych godzinach. Umożliwia to np. korzystanie z tańszych nocnych taryf za energię elektryczną. Programator ładowania można uaktywnić w menu „Ustawienia” - „Programator ładowania” aplikacji Solar.wattpilot. Dodatkowe ustawienie „Zezwól/blokuj ładowanie + nadwyżki PV” umożliwia zezwolenie na ładowanie (z sieci energetycznej i nadwyżkami z instalacji PV) w wyznaczonym okresie lub zablokowanie go. W okresach blokady do ładowania mogą jednak nadal być wykorzystywane nadwyżki z instalacji PV.

Aplikacja

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (Android) oraz Apple App Store (iOS).
Tak, jest to możliwe za pośrednictwem aplikacji Solar.wattpilot.
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, szwedzki, hiszpański, węgierski i fiński
W tym filmie jest wytłumaczone znaczenie wszystkich parametrów znajdujących się w menu szczegóły aplikacji Solar.wattpilot.
Wszystkie informacje o ilości energii użytej do ładowania są wyświetlane w aplikacji Solar.wattpilot.
Aby mogło zostać przypisane nowe hasło, w Wattpilot muszą zostać przywrócone ustawienia fabryczne.

Serwis

W urządzeniu Wattpilot można przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą karty RFID, która znajduje się w zestawie.
Instalator urządzenia Wattpilot powinien utworzyć zgłoszenie serwisowe dla danego urządzenia Wattpilot w aplikacji Fronius Solar.SOS. Należy pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia numeru seryjnego, faktury zakupu oraz zdjęcia tabliczki znamionowej.
Wattpilot jest połączony z internetem przez Wi-Fi. Ustawienia są dokonywane w aplikacji Solar.wattpilot.
 • Sprawdź aplikację Solar.wattpilot w sekcji Settings (Ustawienia) — Cost optimization (Optymalizacja kosztów) — Car (Samochód) — Choose path switch (Wybierz przełącznik ścieżki).
 • Upewnij się, że kabel do ładowania i ładowarka pokładowa samochodu obsługują ładowanie trójfazowe.
 • Sprawdź w aplikacji samochodu ustawienia, które mogą ograniczać ładowanie do jednej fazy.
Należy pamiętać, w pierwszej kolejności o zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia w aplikacji Fronius Solar.wattpilot do najnowszej wersji.
Sprawdź siłę sygnału WiFi w swojej sieci na urządzeniu Wattpilot. Aby połączenie było stabilne, aplikacja Fronius Solar.wattpilot powinna wykrywać sygnał WiFi z siłą co najmniej 50%.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe komponentów do najnowszej wersji. W przypadku falowników GEN24 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.14.110-1 lub nowszej upewnij się, że interfejs Solar API jest aktywowany w interfejsie użytkownika falownika, w sekcji „Communication” (Komunikacja) — „Solar API”. Upewnij się również, że falownik i urządzenie Wattpilot znajdują się w tej samej sieci IP, zwłaszcza jeśli używasz podsieci.
Wszelkie zmiany i modyfikacje urządzenia bez wcześniejszego uzyskania zgody producenta mogą doprowadzić do utraty gwarancji.
Wszelkie zmiany i modyfikacje urządzenia bez wcześniejszego uzyskania zgody producenta mogą doprowadzić do utraty gwarancji.

Solar.web

Urządzenie Wattpilot można dodać do instalacji PV w aplikacji Solar.web, przechodząc do sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty). 

Jeśli jeszcze nie utworzono instalacji PV w Solar.web, zarejestruj się na stronie www.solarweb.com i dodaj swoje urządzenie Wattpilot oraz skonfigurowany falownik przy tworzeniu nowej instalacji PV. Podczas dodawania urządzenia Wattpilot do Solar.web zalecamy, aby urządzenie Wattpilot miało połączenie z Internetem i było skonfigurowane z falownikiem. Niemniej jednak możliwe jest również dodanie urządzenia Wattpilot do Solar.web w trybie offline, jednak dane urządzenia Wattpilot zostaną wyświetlone po raz pierwszy dopiero wtedy, gdy urządzenie będzie online i skonfigurowane w instalacji.
Tak, do instalacji PV w Solar.web można dodać wiele urządzeń Wattpilot.

Aby dane urządzenia Wattpilot były wyświetlane w Solar.web, należy spełnić następujące warunki:

 • Urządzenie Wattpilot (tak jak falownik) musi być dodane do instalacji PV w Solar.web, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty). Jeśli ta karta nie jest widoczna, poproś instalatora o nadanie Ci uprawnień „Owner” (Właściciel) lub „Supervisor” (Nadzorca) na dostęp do instalacji PV.
 • Zarówno urządzenie Wattpilot jak i kompatybilny falownik muszą być podłączone do Internetu. Wattpilot wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 36.0 lub nowszej.
 • Aktualizacji urządzenia Wattpilot można dokonać w aplikacji Solar.wattpilot, na karcie „Internet”.
 • Urządzenie Wattpilot musi być skonfigurowane z falownikiem. Przejdź do sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Cost Optimization” (Optymalizacja kosztów) w aplikacji Solar.wattpilot, aby skonfigurować Wattpilot z falownikiem.
 • Jeśli użyty falownik to GEN24 lub Tauro, wymagane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.12 lub nowszej. Aktualizacji falownika można dokonać w aplikacji Solar.web, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty).

Jeśli urządzenie Wattpilot nie ma połączenia z Internetem (np. z powodu słabego sygnału sieci WLAN), dane na żywo i dane historyczne nie są dostępne w Solar.web. Dane historyczne nie zostaną przywrócone po ponownym połączeniu urządzenia Wattpilot z Internetem.

Ponadto dane urządzenia Wattpilot są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie Wattpilot współpracuje z falownikiem należącym do tej samej instalacji PV w Solar.web. Na przykład w Solar.web nie są wyświetlane dane za okresy, w których urządzenie Wattpilot Go było używane podczas wyjazdów.

Urządzenie Wattpilot musi być skonfigurowane z nowym falownikiem w aplikacji Solar.wattpilot, w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Cost optimization” (Optymalizacja kosztów). Należy zmienić falownik ustawiony w aplikacji Solar.web w sekcji „Settings” (Ustawienia) — „Components” (Komponenty). Wówczas wszystkie dane urządzenia Wattpilot zostaną ponownie wyświetlone w Solar.web.


Ogólne warunki handlowe

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze Ogólne warunki dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do naszych dostaw i innych usług, jak również do płatności dokonywanych na naszą rzecz. O ile nie podano jakichkolwiek warunków mających zastosowanie, w ich miejsce obowiązują OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH opracowane przez ORGALIME (The European Engineering Industries Association z siedzibą w Brukseli); we wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa polskiego. Stanowiące odstępstwo warunki ogólne klienta są dla nas wiążące jedynie wówczas, gdy jednoznacznie zaakceptujemy je listownie lub faksem. 

1.2 Uważa się, że przyjmując towary lub świadczone usługi klient akceptuje wyłączną moc obowiązującą naszych Warunków dostawy i płatności.

2. OFERTY

2.1 Nasze oferty są ważne z zastrzeżeniem dostępności towaru oraz niewiążące, o ile w danej ofercie nie określono wyraźnie okresu jej obowiązywania. Dokumenty związane z naszymi ofertami, jak rysunki, ilustracje, testy i próbki, jak również informacje dotyczące wymiarów, masy, wydajności i zużycia, zawierają lub stanowią dane wyłącznie przybliżone, których nie należy ich uważać za konkretne uzgodnione właściwości, o ile w dokumentacji nie stwierdzono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

2.2 Zastrzegamy wszystkie prawa majątkowe i autorskie do ofert, rysunków oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych; zakazuje się ich udostępniania stronom trzecim lub wykorzystywania do innych celów.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

Przyjęcie zamówienia oraz potwierdzenia lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia, dokonane przez naszych pracowników, a także wszelkiego rodzaju załączniki i zmiany, są dla nas prawnie wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI; PRAWO DO POTRĄCENIA

4.1 W każdym przypadku stosuje się ceny zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy. Ceny dotyczą dostawy loco fabryka (EXW [Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami Incoterms]), lecz nie obejmują opakowania, ubezpieczenia, załadunku w fabryce oraz VAT; opakowanie nie podlega zwrotowi.

4.2 Płatności dokonuje się w gotówce, bez jakichkolwiek potrąceń i kosztów, w ciągu 30 dni od daty podanej na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia decyzji co do tego, które roszczenia lub roszczenia częściowe klienta można potrącić z takich płatności.

4.3 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian podczas realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności związane z ryzykiem, na jakie narażony jest klient, dodatkowe poniesione z tego tytułu koszty pokrywa klient.

4.4 W przypadku zaległości w płatnościach przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za zwłokę za okres opóźnienia w wysokości 13 % w stosunku rocznym. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych konsekwencji zwłoki.

4.5 Niedopuszczalne jest wstrzymywanie płatności przez klienta bądź też ich kompensowanie kwestionowanymi przez nas rozliczeniami wzajemnymi. 

4.6 Jeśli klient wystąpi z roszczeniem wobec nas, możemy w dowolnej chwili skompensować to roszczenie naszymi własnymi roszczeniami wobec klienta.

4.7 Pobieramy stawki godzinowe oraz ceny materiałów w wysokości obowiązującej na chwilę zakończenia prac (instalacji, napraw, konserwacji itp.), a należność za pracę w nadgodzinach oraz w nocy, w niedziele i święta – w postaci dopłat w obowiązującej wysokości; czas podróży i oczekiwania traktowany jest jak czas pracy. Koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania wykazuje się oddzielnie na fakturze.

5. WYKONANIE, WYSYŁKA I OPÓŹNIENIE

5.1 Okres dostawy biegnie od nadania potwierdzenia zamówienia, natomiast okresy wykonania prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub naprawczych biegną od chwili przekazania sprzętu. Jednakże bieg okresu realizacji dostawy lub świadczenia usług nie może w żadnym przypadku rozpocząć się przed upływem 14 dni od chwili przedstawienia przez klienta dokumentów (na przykład rysunków konstrukcyjnych, planów itp.), aprobat lub zezwoleń bądź też od chwili wniesienia uzgodnionej przedpłaty. Termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przed upływem tego terminu powiadomimy klienta i gotowości do realizacji danej dostawy bądź usługi; o ile nie obowiązują nas szczególne uzgodnienia dotyczące wysyłki lub świadczenia usług, termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot danej dostawy lub usługi opuści naszą fabrykę przed takim terminem.

5.2 Okresy dostawy lub wykonania przedłuża się o czas trwania wszelkich nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszym wpływem, jak przestoje, utrata dużej liczby personelu, bezprawne strajki, opóźnienia w dostawie zasadniczych surowców lub komponentów lub innych podobnych przedmiotów, a także w okolicznościach stanowiących ryzyko dla klienta, o ile takie przeszkody lub okoliczności mogą prowadzić do niedotrzymania terminu, a tym samym uzasadniają jego przedłużenie. Powyższe przeszkody lub okoliczności powodują zawieszenie ich konsekwencji na okres ich trwania, także w przypadku opóźnienia z naszej strony; uzgodnione w poszczególnych przypadkach zobowiązania z tytułu kar umownych całkowicie tracą moc obowiązującą. O zaistnieniu oraz ustaniu takich nieprzewidzianych przeszkód powiadamia się niezwłocznie. W przypadku zaistnienia takich przeszkód przysługuje nam prawo anulowania kontraktu w całości lub części; w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony. 

5.3 W przypadku przekroczenia terminu dostawy lub wykonania, bądź też terminów przedłużonych zgodnie z klauzulą 5.2, o ponad cztery tygodnie, klientowi przysługuje prawo anulowania kontraktu po udzieleniu nam przedłużenia terminu realizacji o co najmniej 14 dni, za powiadomieniem przekazanym listem poleconym; wynoszą w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony.

5.4 W przypadku poniesienia przez klienta zawinionej przez nas straty, klientowi przysługuje odszkodowanie według stawki 0,5% za każdy pełny tydzień, lecz nie więcej niż 5% wartości tej części dostawy, której wykorzystanie w terminie lub zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe z uwagi na opóźnienie. Odszkodowanie wynosi 5% należności ogółem w przypadku innych usług. Podobnie wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w tymi między innymi roszczenia odszkodowawcze spowodowane przez opóźnienia ze strony naszych dostawców, o ile opóźnienia te nie wynikły z naszej winy umyślnej. 

5.5 W każdym przypadku, gdy odpowiadamy za zorganizowanie wysyłki, wybór środka transportu i trasy należy do nas. Wysyłka dokonywana jest zawsze na ryzyko i koszt klienta. Odpowiedzialność za szkody lub straty ponosimy jedynie w przypadku umyślnego działania z naszej strony. Polisy ubezpieczenia transportu oraz ubezpieczenia od uszkodzeń w transporcie możemy wykupić wyłącznie na życzenie i rachunek klienta.

5.6 Przysługuje nam prawo dokonywania dostaw częściowych.

5.7 Dotrzymanie przez nas terminu dostawy uzależnione jest od spełnienia przez klienta ciążących na nim zobowiązań umownych we wszystkich toczących się sprawach handlowych.

5.8 W przypadku opóźnienia wysyłki z uwagi na okoliczności stwarzające ryzyko dla klienta, klient pokrywa wszelkie faktycznie poniesione koszty dodatkowe, jak koszty magazynowania towarów w naszej fabryce, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury miesięcznie. W takim przypadku możemy również udzielić klientowi przedłużenia terminu płatności o nie więcej niż 14 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu przysługuje nam prawo podjęcia, według naszego własnego uznania, alternatywnych ustaleń dotyczących artykułu lub artykułów objętych dostawą oraz realizacji dostawy do klienta w odpowiednio przedłużonym terminie bądź też anulowania kontraktu i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia jego warunków. W tym ostatnim przypadku przysługuje nam prawo domagania się 10% należności tytułem odszkodowania bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu wszelkich dalszych strat lub szkód (zarówno szkód faktycznie poniesionych, jak i utraty zysku) z zastrzeżeniem stosownej weryfikacji.

5.9 W przypadku zamówienia towarów na żądanie lub na potrzeby produkcji bez instrukcji wysyłki, przejęcie dostawy musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli.

5.10 W przypadku kontraktów na robociznę i materiały (4.7) klient zobowiązany jest zapewnić nam niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze (jak na przykład wciągarki, tory, energię elektryczną) terminowo i nieodpłatnie, nawet wówczas, gdy cena obejmuje instalację (4.1) lub uzgodniono zapłatę typu „wszystko w cenie”. Wszelkie roboty przewidziane do wykonania przez klienta przed instalacją, jak na przykład roboty budowlane, należy ukończyć przed przybyciem naszych instalatorów. Ponadto klient zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony ludzi i majątku. Nie ponosimy odpowiedzialności za przekazanych nam pomocników, sprzęt i materiały pomocnicze, o ile nie wystąpiła wina umyślna z naszej strony.

6. PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia naszej fabryki przez objęty dostawą lub inny przedmiot, którego dotyczyły przeprowadzone przez nas prace konserwacyjne, naprawcze lub inne. To samo dotyczy także dostaw częściowych oraz przypadków, w których przejmujemy koszty wysyłki lub podejmujemy się dostawy, ustawienia, montażu, instalacji lub innych tego rodzaju usług. W przypadku świadczenia usługi konserwacji, naprawy lub innej usługi u klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą poinformowania go o fakcie zakończenia prac.

6.2 W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą otrzymania przezeń powiadomienia o naszej gotowości do realizacji dostawy.

7. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU; UNIEWAŻNIENIE

7.1 Zastrzegamy sobie tytuł własności pozycji objętych dostawą do chwili pełnego rozliczenia naszych roszczeń dotyczących ceny kupna tych pozycji. 

7.2 Klient może odsprzedać dostarczoną pozycję wyłącznie w ramach swej zwykłej działalności nawet wówczas, gdy pozycja ta wiąże się lub została dostarczona razem z innymi pozycjami. Zezwolenie to wyklucza się jednakże w przypadku cesji istniejących roszczeń na stronę trzecią lub objęcia takich roszczeń zakazem cesji, albo też wówczas, gdy klient nie jest w stanie dokonać zapłaty lub zalega z wypełnianiem swych zobowiązań umownych. Jakiekolwiek innego rodzaju rozdysponowanie przedmiotów dostawy przez klienta jest niedozwolone. W przypadku zajęcia pozycji objętych dostawą przez komornika lub ich podobnego rozdysponowania przez stronę trzecią, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie. Koszty poniesione przez nas w celu wykazania naszego tytułu własności pokrywa klient.

7.2.1 Klient niniejszym przenosi na nas swe roszczenia i inne prawa z tytułu odsprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, a także z tytułu wszelkiej działalności leasingowej – w ciągu siedmiu (słownie: siedmiu) dni od podpisania takiej umowy – także wówczas, gdy dana pozycja objęta dostawą wiązała się uprzednio lub została dostarczona wraz z innymi pozycjami („Przyszła umowa”). W tym celu Klient powiadomi też niezwłocznie Dostawcę w formie pisemnej o fakcie zawarcia jakiejkolwiek Przyszłej umowy pozwalającej na cesję roszczeń z tej umowy. 7.3.2 Przysługuje nam prawo domagania się, by Klient podjął i/lub potwierdził wszelkie racjonalne działania, jakie mogą okazać się konieczne dla nadania pełnej mocy prawnej cesji wspomnianej w punkcie 7.3.1.

7.2.3 Klient dokona odpowiedniego wpisu w swych księgach. W przypadku sprzedaży dostarczonej pozycji wraz z innymi pozycjami, czy to związanymi i dostarczonymi z ta pozycją, czy też innymi, bądź też jej przekazania do użytkowania, cesja obejmuje roszczenie dotyczące wyłącznie kwoty równej należnej nam cenie kupna. Nie stanowi to wykluczenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

7.3 W tym zakresie klient może pobrać kwoty roszczenia i dochodzić innych praw jedynie wówczas, gdy wypełnia swe zobowiązania płatnicze wobec nas oraz jest wypłacalny.

7.4 W przypadku naruszenia warunków kontraktu przez klienta, w tym zwłaszcza zwłoki w płatnościach lub innych świadczeniach bądź też niemożności dokonania zapłaty, przysługuje nam prawo pojęcia – według własnego uznania – decyzji o unieważnieniu kontraktu bez dotrzymywania terminu, bądź też - przy utrzymaniu w mocy kontraktu - o wycofaniu dostarczonej pozycji w dowolnej chwili lub o zakazaniu jej użytkowania. Ponadto przysługuje nam prawo dowolnej sprzedaży wycofanej pozycji; po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% otrzymanego zysku, pozostałą część zysku potrąca się z kwoty należnej od klienta. W przypadku unieważnienia kontraktu przed wycofaniem pozycji, obciążymy klienta opłatą za użytkowanie tej pozycji w kwocie równej 5% nowej wartości, o ile do tej chwili nie nastąpiło większe zużycie tej pozycji.

8. GWARANCJA

8.1 Nie udzielamy gwarancji z tytułu normalnych odchyleń w zakresie wymiarów, masy lub jakości, ani też z tytułu odchyleń dopuszczanych przez austriacki standard ÖNORM bądź też przez standardy EN lub DIN; podobnie, nie udzielamy też gwarancji na jakiekolwiek informacje dotyczące przyszłej przydatności dla klienta dostarczonej pozycji bądź też jej przydatności do jakiegokolwiek innego konkretnego celu. Ustawową rękojmię za wady fizyczne wyklucza się niniejszym zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego. 

8.2. Udzielamy wprawdzie gwarancji za prawidłowość naszych instrukcji przetwarzania i za nasze instrukcje użytkowe i obsługi oraz doradztwo klienta, jednakże za dotrzymywanie przepisów prawnych i innych przy stosowaniu przedmiotu dostawy oraz za jego sprawdzenie do przewidywanego celu odpowiada wyłącznie sam zleceniodawca. Za informacje odbiegające od naszych pisemnych instrukcji przetwarzania oraz instrukcji użytkowych i obsługi ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas, gdy wobec zleceniodawcy wcześniej potwierdziliśmy je wyraźnie pisemnie lub poprzez faks lub e-mail.

8.3 Klient powinien sprawdzić dostarczone pozycje i usługi bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru; o wykrytych wadach należy niezwłocznie nas powiadomić, podając w piśmie, faksie lub wiadomości e-mail numer i datę potwierdzenia zamówienia, dokumentu dostawy lub faktury, bądź też numer wyrobu i potwierdzenia oddania go do eksploatacji. Nie przedstawienie przez klienta takiego zgłoszenia niezwłocznie po wykryciu jakiejkolwiek wady pozycji dostarczonej w ciągu całego okresu raportu, powoduje utratę prawa dochodzenia odszkodowania gwarancyjnego z tytułu samej wady oraz z tytułu błędnego stwierdzenia braku wad danej pozycji lub usługi. W zgłoszeniu należy wskazać, które dostarczone pozycje lub usługi są wadliwe, oraz podać szczegółowy opis wady i okoliczności, w których została ona ujawniona. Każdą wadę należy dokładnie opisać. Koszty wynikłe ze zgłoszeń niedokładnych lub w inny sposób sprzecznych z niniejszymi warunkami pokrywa klient.

8.4 W przypadku prac remontowych i utrzymania ruchu nasza gwarancja ogranicza się do wykonanych świadczeń. Za niezawodne działanie urządzenia, maszyny, oprogramowania itp., których komponenty nie zostały dostarczone wyłącznie przez nas, udzielamy gwarancji tylko wówczas, jeśli pomimo komponentów dołączonych przez zleceniodawcę lub przez podmioty trzecie w sposób udokumentowany zobowiązaliśmy się do wyprodukowania całego urządzenia (maszyny itp.) i jeśli nieprawidłowe działanie nie wynika ani z niewłaściwych ani z niekompletnych danych zleceniodawcy.

8.5 Jeśli nie uzgodniono inaczej, okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. Jednakże od początku 13. miesiąca tego okresu, udzielana przez nas gwarancja obejmuje wyłącznie nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych dla usunięcia wady; poczynając od tej daty wyklucza się roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza tym okresem. Okres ten obowiązuje także w odniesieniu do dostawy pozycji uznanych za niematerialne oraz do prac dotyczących pozycji niematerialnych lub uznanych za niematerialne. Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z przeniesieniem ryzyka (6). Klient powinien w każdym przypadku wykazać, że wady pojawiające się w okresie gwarancji istniały już w chwili przeniesienia ryzyka.

8.6 W okresie obowiązywania udzielonej przez nas gwarancji jesteśmy zobowiązani – według własnego uznania – naprawić wadliwą pozycję lub jej wadliwe części albo zastąpić je pozycją lub częściami wolnymi od wad, udzielić klientowi stosownego rabatu, lub – o ile nie chodzi o wadę nieistotną - unieważnić kontrakt. Wymiana pozycji, jej części lub komponentów nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Jeśli jednakże pozostały okres gwarancyjny, wraz z częścią tego okresu, kiedy to udzielona przez nas gwarancja ogranicza się wyłącznie do nieodpłatnego przekazania niezbędnych materiałów, wynosi mniej niż dwanaście miesięcy, okres gwarancji na pozycje, części lub komponenty wymienione wydłuża się do dwunastu miesięcy. Tytuł własności wymienionych pozycji, części lub komponentów przechodzi na nas. Nie zwracamy kosztów usunięcia wady dokonanej lub zamierzonej przez klienta bądź stronę trzecią. 

8.7 W razie konieczności, a także wówczas, gdy rozwiązanie takie jest racjonalne dla klienta, dostarczoną pozycję lub usługę bądź też jej wadliwą część przesyła się do nas niezwłocznie na koszt klienta; w przeciwnym przypadku udzielona gwarancja traci ważność.

8.8 Klientowi nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności w związku z roszczeniami gwarancyjnymi lub innymi, które nie zostały przez nas uznane.

8.9 Wyklucza się roszczenia gwarancyjne ze strony klienta, jeśli przekazane przez nas lub zamówione przez klienta instrukcje instalacji, użytkowania i obsługi nie były przestrzegane bądź też nie zostały lub zostały jedynie częściowo przekazane użytkownikowi; jeśli instalacja nie została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z odnośnymi standardami, w tym zwłaszcza jeśli przeprowadziły ją osoby nie posiadające kwalifikacji; jeśli dostarczona pozycja lub usługa została poddana naprawom lub innym pracom bez naszej zgody; jeśli była niewłaściwie użytkowana lub obsługiwana; jeśli była eksploatowana pomimo wadliwych zabezpieczeń; jeśli została bez naszej zgody wywieziona z terytorium objętego umową lub użyta wbrew naszym instrukcjom do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem; oraz jeśli wady powstały w wyniku działania ciał obcych, substancji chemicznych, przepięcia, zachowania stron trzecich lub - w każdym przypadku - siły wyższej; to samo dotyczy również naturalnego zużycia.

8.10 Naszą gwarancję wyklucza się ponadto w przypadku zlecenia nam dokonania naprawy, przeróbki lub rekonstrukcji pozycji używanych lub dostawy takich pozycji.

8.11. Wszelka gwarancja jest przez nas także wykluczona, o ile zleceniodawca zastosuje nasze przedmioty dostawy lub wykonane przez nas świadczenia razem z obcymi lub dołożonymi później elementami, których zastosowanie nie zostało przez nas wcześniej wyraźnie zalecone.

8.12. Dodatkowo do praw zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6., przy dostawach falowników dla urządzeń PV, obowiązuje gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji Fronius, do pobrania z https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI WAD WYROBU

9.1 Ponosimy odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, lecz jedynie pod warunkiem przedstawienia przez klienta dowodów na to, iż wynikły one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeśli klient przedstawi dowody wskazujące, że dana szkoda wynikła z umiarkowanego zaniedbania z naszej strony, ciążący na nas obowiązek zapłaty odszkodowania ogranicza się - w zakresie dozwolonym przez prawo - do wysokości faktycznej straty lub szkody oraz do wysokości uzgodnionej ceny kupna ogółem. Ponadto sądowne dochodzenie takich roszczeń możliwe jest wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o danej stracie lub szkodzie.

9.2 W przypadku wystąpienia przeciwko nam przez strony trzecie z roszczeniami dotyczącymi rysunków, próbek, modeli lub innych dokumentów dostarczonych przez klienta na potrzeby konstrukcji lub dostawy, klient zabezpieczy nas w pełni przed takimi roszczeniami.

9.3 Użytkując dostarczone przez nas systemy, maszyny i inne pozycje, klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów, regulacji technicznych, wymogów konstrukcyjnych oraz instrukcji obsługi i użytkowania, w tym zwłaszcza wszystkich regulacji z dziedziny elektrotechniki; obsługę takich systemów, maszyn i pozycji klient zobowiązany jest powierzyć wyłącznie upoważnionym i wykwalifikowanym pracownikom.

9.4 Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które zostaną spowodowane przez zastosowanie lub użycie elementów obcych i później dobudowanych, wyraźnie i w sposób udokumentowanych przez nas wcześniej nie zalecanych, razem z naszymi przedmiotami dostawy.

10. ZGODA PRAWNA ODNOŚNIE CHRONIONYCH DANYCH

Zleceniodawca deklaruje zgodę, by Fronius International GmbH i jej spółkicórki pobierały, przetwarzały i wykorzystywały jego dane w odniesieniu do osób (jak nazwisko, adres, adres mailowy), ewentualnie także z włączeniem zaangażowanych usługodawców, do celów przekazywania informacji o produktach i usługach wszelkiego rodzaju (np. poprzez pocztę, mail, newsletter itp.). Nie następuje wykraczające ponadto przekazywanie do podmiotów zewnętrznych (za wyjątkiem ustawowego lub sądowego obowiązku informowania). Zgodę tą można w każdym momencie uchylić pisemnie, również w każdym newsletter znajduje się link z odwołaniem zgody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Miejscem realizacji dostaw, świadczenia innych usług oraz dokonywania płatności są Gliwice; sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszych Ogólnych warunków dostawy i płatności jest sąd posiadający właściwość terytorialną dla miejsca dokonywania dostaw przez dostawcę. Możemy jednakże wszcząć postępowanie przeciwko klientowi zgodnie z przepisami miejscowymi przed odpowiednim sądem właściwym dla oficjalnej siedziby lub miejsca zamieszkania danego klienta.

11.2 Przyjmuje się, iż kupujący zdaje sobie sprawę z faktu, że zgodnie z praktykami panującymi w handlu międzynarodowym, umowa co do miejsca jurysdykcji w postaci drukowanego powiadomienia zawartego w pisemnych potwierdzeniach handlowych, jak potwierdzenie zamówienia, może posiadać moc obowiązującą nawet w przypadku milczenia lub braku reakcji ze strony klienta. Kupujący niniejszym potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z tej praktyki handlowej oraz zgadza się nieustannie jej przestrzegać także w kontaktach z działem handlowym Fronius International GmbH.

11.3 Przepisy prawa polskiego i praktyki z zakresu transakcji handlowych obowiązujące w miejscu wykonania kontraktu stosują się do sporów prawnych wynikłych z tego kontraktu; wyklucza się natomiast zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. UREGULOWANIA SPECJALNE ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO ŁĄCZNIE LUB OSOBNO

Dla oprogramowania dostarczanego razem z innymi dostawami lub oddzielnie (poniżej skrótowo „software“) niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują tylko na tyle, o ile nie odbiegają od nich zapisy poniższe lub uregulowania specjalne podjęte ze zleceniodawcą.

12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA

12.1.1 Wszelkie prawa do własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do marki, wzorów, patentów, wzorów użytkowych i know-how, a zwłaszcza nie chronione wynalazki, doświadczenia z działalności, tajemnice zakładowe itp., niezależnie od tego, w jakim momencie ujawnione zostały zleceniodawcy, w każdym przypadku przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Zleceniodawca otrzymuje prawo stosowania software, po zapłaceniu ustalonego wynagrodzenia, wyłącznie do własnych celów, w wymiarze nabytej liczby licencji. poprzez przedmiotową umowę nabyta zostaje jedynie zgoda na wykorzystywanie dzieła. Rozpowszechnianie przez zleceniodawcę, zgodnie z ustawą o prawach autorskich, jest wykluczone. Poprzez ewentualne współdziałanie zleceniodawcy przy wytworzeniu software nie są nabywane żadne prawa ponad wykorzystywanie ustalone w punkcie 12. Zleceniodawca może wykorzystywać software jednocześnie tylko na jednym urządzeniu; na jakim urządzeniu następuje to wykorzystywanie pozostaje zastrzeżone dla niego. Jako wykorzystywanie uznaje się każde zaplanowane na stałe lub tymczasowe, w całości lub dokonane tylko częściowo, powielenie (kopiowanie) software poprzez zapis, ładowanie, przegrywanie lub wyświetlanie do celów realizacji przez software przetwarzania zawartych w nim danych przez hardware. Nie jest on uprawniony do powielania podręcznika użytkownika. 

12.1.2 Sporządzanie kopii software dla celów archiwizacji i zabezpieczania danych zezwala się zleceniodawcy tylko pod warunkiem, że w software lub ewentualnych materiałach towarzyszących (instrukcja obsługi, opakowanie itd.) nie jest zawarty wyraźny zakaz i że wszelkie zapisy copyright i własności bez zmian zostaną w tych kopiach przejęte razem. Zwrotne przełożenia kodu programowego (dekompilacja), wykraczające poza uregulowania ustawowe, są niedozwolone.

12.1.3. Jeśli software wyposażone jest w techniczną ochronę kopiowania, to zleceniodawcy, w przypadku uszkodzenia, dostarczona zostanie zastępcza kopia za zwrotem nośnika.

12.2 PRAWA POZOSTAŁE

W przypadku dostępności nowej wersji software zleceniodawca uprawniony jest dokonać wymiany dostarczonego pakietu software na odpowiedni pakiet software nowej wersji za podaną w naszych cennikach cenę aktualizacji; wymianie podlega pakiet software jako całość, tak jak został nabyty przez zleceniodawcę. Wraz z wymianą wygasa uprawnienie zleceniodawcy do wykorzystywania wymienionego pakietu software. W takim przypadku zleceniodawca winien niezwłocznie i całkowicie zniszczyć wszystkie kopie, kopie częściowe, a także kopie zabezpieczające oraz zmienione czy opracowane wersje oprogramowania i ich stworzone kopie, kopie częściowe i kopie zabezpieczające.

12.3 GWARANCJA

12.3.1 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe stworzenie programów software tego rodzaju, że we wszelkich warunkach ich aplikacji będą one bezbłędne.

12.3.2 Udzielamy gwarancji na to, że dostarczone software spełnia ustalone funkcje i wykazuje wyraźnie przyrzeczone właściwości. Warunkiem wszelkich świadczeń gwarancyjnych jest wykorzystywanie zgodne z umową. Wada przez nas zawiniona ma miejsce tylko wówczas, gdy software wykazuje działanie różne od podanego w odpowiednim opisie działania/dokumentacji w aktualnie, ostatnio obowiązującej wersji i zleceniodawca może takie działanie odtworzyć. W celu dokładnego zbadanie ewentualnie występujących błędów zleceniodawca jest zobowiązany wspierać nas przy usuwaniu wady.

12.3.3 Ponadto udzielamy gwarancji, że oryginalne software zapisane jest prawidłowo na sprawdzonym nośniku danych. Wyjątek od tego stanowią wstępnie zainstalowane software i produkty software’owe podmiotów trzecich.

12.3.4 Wady w software winny być przez użytkownika udokumentowane i niezwłocznie przekazane nam do wiadomości pisemnie; poza tym zastosowanie ma punkt 8.3.

12.3.5 Termin gwarancji zawsze wynosi dwanaście miesięcy; termin ten rozpoczyna się wraz z dostarczeniem pakietu software.

12.3.6 Jeśli dostarczony pakiet software jest bezużyteczny lub wadliwy (12.3.2), to w pierwszym rzędzie wymienimy go na nowy identyczny tytuł lub na stosowne rozwiązanie równorzędne. Jeśli także to okaże się bezużyteczne lub wadliwe, i nie będziemy w stanie przywrócić użyteczności stosownym nakładem w ciągu stosownego, przynajmniej czterotygodniowego terminu, to zleceniodawca będzie mógł zażądać albo umniejszenia ceny lub wymiana. Nie zwracamy kosztów usuwania wad podjętych przez zleceniodawcę lub podmiot trzeci.

12.3.7 Nie dajemy gwarancji ponad ten zakres (12.3.6), w szczególności nie na to, że dostarczone software odpowiada specjalnym potrzebom zleceniodawcy lub użytkownika, a dalej także nie na zmienioną lub przerobiona wersję software (punkt 12.1.2), chyba że zleceniodawca udowodni, że wady nie mają nic wspólnego ze zmianami lub przeróbkami. Zleceniodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wybór, instalację i korzystanie z software oraz za planowane za jego pomocą rezultaty.

12.3.8 W przypadku nieuprawnionego egzekwowania wad w software jesteśmy uprawnieni do wystawienia zleceniodawcy w rachunku powstałych kosztów po stawce aktualnie obowiązującej.

12.3.9 Zmiana właściciela w obrębie użytkowników końcowych wyklucza ewentualne roszczenia gwarancyjne.

 

12.4 ODSZKODOWANIE

12.4.1 Wszelkie dalsze roszczenia zleceniodawcy lub osób trzecich, przede wszystkim prawo do zadośćuczynienia za szkody wszelkiego rodzaju, są wykluczone, chyba że poszkodowany udowodni, że szkody spowodowane zostały przez nas umyślnie lub przez rażące zaniedbanie.

12.4.2 W pozostałych przypadkach odpowiednio obowiązuje punkt 9.