Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

O NAS

Kolejny zwycięzca w Przeglądzie akumulatorów 2021 — Primo GEN24 Plus imponuje najwyższym wskaźnikiem wydajności systemu!

Spółka

24.06.2021

Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie opublikowała  wyniki „Przeglądu akumulatorów 2021”. W ubiegłym roku falownik hybrydowy Fronius Symo GEN24 10.0 Plus oraz akumulator BYD Battery-Box H11.5 zachwyciły w 2 referencyjnych badaniach i zajęły 1 i 2 miejsce. W tym roku wyniki  były jeszcze lepsze w porównaniu z 2020, a Fronius jako jedyny producent osiągnął najwyższą klasę efektywności w obu klasach referencyjnych.

Seria GEN24 Plus najlepsza w obu badaniach referencyjnych

Z niezrównanym Indeksem Wydajności Systemu (ang. System Performance Index) wynoszącym 92,2%, nowy Primo GEN24 6.0 Plus wraz z BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 zapewnił sobie pierwsze miejsce w kategorii 5 kWp.

W tym samym czasie Symo GEN24 10.0 Plus z BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 poprawił swój wynik z zeszłego roku, osiągając wskaźnik wydajności systemu 94,6% (2. miejsce).

 

Dzięki serii GEN24 Plus firma Fronius jest również jedynym producentem oferującym falowniki hybrydowe w najwyższej klasie sprawności (A).

Czym dokładnie jest Przegląd Akumulatorów?

Niezależne instytuty badawcze przetestowały ogólną wydajność domowych systemów magazynowania, analizując wzajemne oddziaływanie systemów fotowoltaicznych i akumulatorów.

Do oceny wykorzystano dwa różne przypadki referencyjne. W pierwszym przeanalizowano SPI (Indeks Wydajności Systemu) instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp przy rocznym zużyciu energii w gospodarstwie domowym 5010 kWh/rok, podczas gdy drugi przypadek referencyjny dotyczył systemu fotowoltaicznego o mocy 10 kWp z pompą ciepła (2 664 kWh/rok), samochodem elektrycznym (1690 kWh/rok) przy rocznym zużyciu energii 5010 kWh/rok.

Dowiedz się, jak wydajne są nasze falowniki, w rozmowie z Susanne Lampl, kierownikiem ds. produktu i Jürgenem Wolfahrtem, inżynierem systemów:

Na czym polegają badania w ramach Przeglądu Akumulatorów? Które parametry są dokładnie sprawdzane w celu określenia Indeksu Wydajności Systemu?

SL: W ramach Przeglądu Akumulatorów porównuje się pod względem wydajności różne kompletne systemy, w tym falowniki i magazyny energii. Badania te są wyjątkowe i bardzo ważne, ponieważ analizowane są nie tylko poszczególne komponenty, ale szczegółowo bada się ich wzajemne oddziaływanie w sposób, w jaki odbywa się to na co dzień w domu klienta.

JW: Proces rozpoczyna się od idealnego systemu bez ubytków energii, następnie odejmuje się straty powstałe w wyniku wymiarowania, konwersji, sterowania, zarządzania energią i straty w trybie czuwania i na tej podstawie obliczany jest Indeks Wydajności Systemu (SPI).

Jak firma Fronius wypadła na tle innych producentów? Co sprawia, że nasza seria GEN24 Plus jest tak wyjątkowa?

SL: Dzięki serii GEN24 Plus byliśmy jedynym producentem, który osiągnął klasę efektywności energetycznej „A” w obu przypadkach referencyjnych. Z wynikami: 94,6% i 92,2%, 3-fazowe Symo GEN24 Plus i 1-fazowe Primo GEN24 Plus były w stanie osiągnąć najwyższe wyniki.

JW: Największy wpływ na wskaźnik SPI ma sprawność konwersji na różnych ścieżkach energetycznych i tutaj falowniki Fronius wraz z BYD osiągają zdecydowanie najlepsze wartości. Z jednej strony wynika to z zastosowania w naszych falownikach wysokiej jakości półprzewodników mocy, ale z drugiej strony oczywiście z doskonałej współpracy z akumulatorem.

Jak dokładnie wygląda współpraca z BYD? Jak dobrze skoordynowane są ze sobą falowniki i alumulatory?

JW: Ścisła współpraca z BYD rozpoczyna się już w fazie rozwoju, co oznacza, że oba urządzenia można idealnie do siebie dopasować, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność systemu. Bardzo niewielu producentów kompletnych systemów magazynowania od jednego producenta jest w stanie osiągnąć tak wysoką wydajność systemu.

SL: Oprogramowanie obu komponentów jest stale dostosowywane do siebie i optymalizowane przez cały cykl życia produktu. W rezultacie nie tylko osiągamy dobre wyniki w fazie rozwoju produktów, ale także system magazynowania energii jest rozwijany w sposób ciągły. Dzięki temu możemy zwiększyć wydajność już działających systemów.

Jak wykorzystujemy wyniki badań w ramach Przeglądu Akumulatorów? Jak moglibyśmy się poprawić w stosunku do ubiegłego roku?

SL: Badania w ramach Przeglądu Akumulatorów są dla nas bardzo cenne. Pokazują nam wyraźnie, gdzie już osiągamy najlepsze wyniki, ale także, gdzie wciąż mamy pole do poprawy. Wyniki Przeglądu Akumulatorów w 2020 roku zostały zatem bezpośrednio uwzględnione w rozwoju naszych falowników, a także w systemie z magazynem energii BYD.

 

JW: W szczególności poprawiliśmy wydajność konwersji różnych ścieżek energetycznych, ale byliśmy również w stanie znacznie zoptymalizować straty w trybie czuwania. W rezultacie  poprawiliśmy wskaźnik SPI w przypadku Symo GEN24 Plus o kolejne +0,6%  w stosunku do ubiegłorocznych badań.

 

Fronius i BYD — Power Duo o maksymalnej wydajności

Doskonała koordynacja i współpraca z BYD była kluczowym czynnikiem, który pomógł nam osiągnąć najwyższe noty w tegorocznym Przeglądzie Akumulatorów.

In comparison with other manufacturers, it is clear from both reference cases that the BYD Battery-Box Premium with the GEN24 Plus inverters has the best compatibility and thus delivers the best performance.

W porównaniu z innymi producentami, z obu przypadków referencyjnych jasno wynika, że BYD Battery-Box Premium z falownikami GEN24 Plus cechuje się najlepszą kompatybilnością, a tym samym zapewnia najlepszą wydajność.

» Firmie Fronius zależało na znalezieniu niezawodnego partnera w zakresie akumulatorów, jeśli chodzi o kompleksowe systemy energetyczne. Udało nam się to osiągnąć z firmą BYD, z którą blisko współpracujemy od 2018 roku. Począwszy od RnD po sprzedaż i serwis, wspólna współpraca jest ściśle skoordynowana i dzięki temu przynosi owoce. «

Martin Hackl, Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

 

Symo GEN24 Plus — szczególnie wytrzymały dzięki półprzewodnikom mocy na bazie węglika krzemu

Rosnący udział falowników o wysokiej sprawności wynika m.in. z zastosowania półprzewodników mocy na bazie węglika krzemu. Są one wbudowane w urządzenia takie jak Symo GEN24 Plus, co pozwala im osiągnąć wysoką wydajność konwersji, nawet przy małych obciążeniach rzędu kilkuset watów.

» Moduły SiC można wykorzystać do budowy bardzo energooszczędnych, wytrzymałych i niezawodnych falowników. Technologia umożliwia wielokrotne zwiększanie częstotliwości przełączania. W porównaniu z poprzednią generacją udało się w ten sposób znacznie zwiększyć funkcjonalność, bez uszczerbku dla rozmiaru. Każda jednostka ma teraz wyjście zasilania awaryjnego i zasilanie rezerwowe, oprócz zwykłych opcji połączeń dla falownika hybrydowego. «

Andreas Luger, kierownik działu badań i rozwoju Power Electronics SE

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?