Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
O nas

Bezpieczny zrównoważony rozwój z firmą Fronius

Spółka

25.04.2023 / Austria

Nasze wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości zapewniają ochronę naszych klientów i ich danych — a ponadto zwiększają konkurencyjność firmy Fronius

Cyfryzacja i łączenie danych i procesów w sieć stały się istotne zarówno w przemyśle i gospodarce, jak i w życiu prywatnym. Informacje o użytkownikach i dla użytkowników są potrzebne wszędzie i przez cały czas, ale jednocześnie muszą mieć zapewnioną maksymalną ochronę — to wyzwanie, któremu jesteśmy w stanie sprostać dzięki temu, że dbamy o zgodność z najsurowszymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa. W taki oto sposób bezpieczeństwo informacji i ochrona danych mają najwyższy priorytet w firmie Fronius, co w równej mierze dotyczy wewnętrznych procesów biznesowych i przetwarzania danych, jak i naszych produktów. Przy przetwarzaniu danych korzystamy z rozmaitych metod, zależnie od klasyfikacji ochrony i powiązanego z nim stopnia ryzyka, aczkolwiek wszystkie te metody łączy wysoki stopień zaawansowania technicznego.

Serwer w Austrii, chmura w Europie

Tak jak w przypadku naszej produkcji, tak i tutaj jesteśmy przywiązani do europejskich standardów i nasze dane trzymamy na naszych własnych serwerach w budynkach firmy Fronius na terenie Austrii lub w pobliskich centrach danych. Polegamy na najnowszych rozwiązaniach w zakresie usług sieciowych i transmisji danych. Dlatego korzystamy z usług przetwarzania danych w chmurze opartych na technologii firmy Microsoft, przy czym przetwarzanie danych jest w całości obsługiwane w Europie.  

Fronius zapewnia kompleksową ochronę danych dzięki wprowadzeniu zaawansowanych zabezpieczeń. Przykładowo, dane klientów i dane systemowe Fronius Solar.web są zawsze przechowywane osobno. Dane użytkowników są przechowywane wyłącznie na naszych serwerach w Austrii, natomiast dane systemowe są przechowywane na serwerach w Europie. Taki podział uniemożliwia bezpośredni dostęp do całego zakresu informacji w razie cyberataku, co istotnie zwiększa margines bezpieczeństwa.   

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 

Bezpieczeństwo to dla nas rzecz najważniejsza, dlatego bierzemy je pod uwagę już na etapie projektu i uwzględniamy w całym cyklu życia naszych produktów. Zgodnie z naszą zasadą: „security by design”, czyli „bezpieczeństwo na pierwszym miejscu” albo „bezpieczeństwo w standardzie”, dbamy o to, aby nasze systemy były zaprojektowane w taki sposób, aby ich zabezpieczenia były możliwie pozbawione słabych punktów i odporne na ataki, a ich użytkownicy mogli cieszyć się niezakłóconym spokojem. Aby to osiągnąć, stosujemy między innymi szyfrowanie i uwierzytelnianie. Dbamy również o to, aby poszczególne obszary istotne dla bezpieczeństwa były od siebie oddzielone.

Polityka tworzenia oprogramowania w firmie Fronius obejmuje szkolenie w zakresie bezpiecznego kodowania, jak również regularne audyty i kompleksowe testy zabezpieczeń (testy penetracji) przeprowadzane przez renomowane i niezależne firmy.    

W biznesie stawiamy na odpowiedzialność

Aby chronić zarówno naszych klientów, jak i naszą firmę, zaimplementowaliśmy bezpieczne procedury i scenariusze, które gwarantują rzetelną ocenę bieżących procesów, pomagają przy wprowadzaniu nowych narzędzi programowych i obsłudze zamówień, a także zabezpieczyć prawa podmiotów, których dane przetwarzamy.
Wielopoziomowa struktura dostępu sprawia, że użytkownicy Fronius Solar.web mogą korzystać tylko z tych aplikacji i mieć dostęp tylko do takich danych, do jakich są upoważnieni. To samo ma zastosowanie do pracowników firmy Fronius: tylko przeszkolone i upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do systemów i przeglądać dane.

Ponadto współpracujemy wyłącznie z takimi partnerami — takimi jak lokalni deweloperzy oprogramowania — którzy w zupełności przestrzegają naszych zasad bezpieczeństwa i gwarantują, że wszystkie dane są w bezpiecznych rękach. 

Oficjalnie poświadczone wysokie standardy bezpieczeństwa 

Jak najlepiej chronić nasze systemy przed atakami i zagrożeniami w Internecie? Jakich środków należy użyć, aby to osiągnąć? Fronius ma swój własny zespół ekspertów, którzy radzą sobie z tego rodzaju pytaniami. Ich celem jest utrzymanie i nieustanne ulepszanie bezpieczeństwa naszej infrastruktury IT, jak również naszych produktów i cyfrowych usług. Podstawą jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System; ISMS), który pozwala spojrzeć na nasze działania z perspektywy dłuższego okresu czasu. 

Pod koniec września 2022 roku system zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie Fronius uzyskał certyfikat zgodnie z międzynarodową normą ISO 27001. Oznacza to, że wysokie standardy bezpieczeństwa informacji, na których oparte są nasze systemy IT i procesy deweloperskie zostały szczegółowo zbadane i oficjalnie zweryfikowane przez dwóch zewnętrznych audytorów ISMS. Certyfikat potwierdza dbałość o bezpieczeństwo danych i systemów IT w firmie Fronius, a z powodu dalekosiężnych implikacji daje nam to ogromną przewagę nad konkurencją. 

Podobnie jak w przypadku ogólnej infrastruktury informatycznej w firmie Fronius, oprogramowanie w naszych produktach i rozwiązaniach cechuje bezpieczeństwo projektu i implementacji, a ponadto jest regularnie oceniane i ulepszane — co potwierdza certyfikacja ISO 27001. 

Świadomość zagrożeń jest kluczowa

Najważniejsze jest dobre przygotowanie, dlatego wszelkie rozwiązania i środki bezpieczeństwa podejmowane w firmie Fronius na wypadek cyberataku są udokumentowane, a także poddawane oficjalnym audytom i certyfikacji. Fronius nie tylko spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i normy, ale także dąży do tego, aby spełniać dodatkowe standardy, które aktualnie nie są obowiązujące, ale prawdopodobnie będą obowiązywać w przyszłości. 

Na czym oparte są cyberataki i jak rozpoznać podejrzane linki lub próby wyłudzenia informacji poprzez e-mail (phishing) — wszystko to jest przedmiotem regularnie powtarzanych, obowiązkowych szkoleń i kampanii podnoszących świadomość zagrożeń ze strony cyberprzestępców i kwestie ochrony danych, w których uczestniczą wszyscy pracownicy firmy Fronius. Dzięki nim wiemy jak chronić się przed cyberprzestępczością zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej — ponieważ bezpieczeństwo zawsze zaczyna się od nas samych.

 

Dowiedz się więcej o Information Security Management System

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?