Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
O NAS

Fronius Tauro Life Cycle Assessment – część 2: Wyśmienite parametry i zrównoważony rozwój

Innowacje

02.05.2023 / Austria
W pierwszej części opowiedzieliśmy o naszej motywacjach do prowadzenia analiz LCA (ang. Life Cycle Assessment) i płynących z nich korzyściach. Teraz skupimy się na konkretnych wynikach analizy LCA w przypadku Fronius
Tauro — naszego falownika do zastosowań komercyjnych.

Wyniki

Prezentowane poniżej wyniki odnoszą się do falownika Fronius Tauro ECO 100. Jeśli chodzi o samą analizę LCA, odzwierciedla ona cztery główne fazy cyklu życia produktu i pozwala na ich dokładną ocenę w oparciu o wytyczne normy ISO dla analiz LCA (ISO 14040/44):

  • Zaopatrzenie w surowce
  • Produkcja w zakładach firmy Fronius
  • Okres użytkowania   
  • Faza EOL („end of life”, czyli koniec „życia” produktu)

Falownik Fronius Tauro ECO 100 i jego wpływ na środowisko

Na podstawie zgromadzonych danych, jeśli chodzi o ślad węglowy i zalety falownika Tauro ECO 100, można stwierdzić co następuje:

Ślad węglowy

Energia elektryczna dostarczana przez instalację PV z falownikiem Fronius Tauro ECO 100 ma ślad węglowy w przedziale od 15 do 80 g CO2e/kWh, natomiast ślad węglowy energii z sieci publicznej to od 100 do 1200 g CO2e/kWh, zależnie od kraju i scenariusza.

Ponad 1/4 całkowitego śladu węglowego falownika Fronius Tauro ECO 100 przypada na etap produkcji komponentów.

Całkowity ślad węglowy falownika Tauro ECO 100-D wynosi 4247,8 kg CO2e* (4362,7 kg CO2e po odliczeniu środowiskowych „kredytów” o wartości -114,9 kg CO2e za gospodarkę odpadami).

 

*Zależnie od konkretnego scenariusza branego pod uwagę w analizach LCA

 

 

Korzyści

Korzystanie z energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV z falownikiem Fronius Tauro ECO 100-D w Australii wiąże się średnio ze śladem węglowym na poziomie 18,1 g CO2e/kWh. Dla porównania, korzystanie z energii pochodzącej z australijskiej sieci elektroenergetycznej pozostawia ślad węglowy w przedziale od 600 do 950 g CO2e/kWh — czyli od 33 do 56 razy większy.

Szacując z grubsza, emisje tlenków węgla zaoszczędzone przez całą instalację PV (w tym nasz falownik) w 20-letnim okresie eksploatacji systemu* odpowiadają...

 

  • ...około 10 323 posadzonym drzewom
  • ...około 30 791 513 km pokonanym samochodem
  • ...albo blisko 2018 lotom z Wiednia do Nowego Jorku i z powrotem

 

*w ramach rozpatrywanego scenariusza

W przypadku falownika Fronius Tauro ECO 100-D, okres spłaty śladu węglowego — czyli czas potrzebny na zrównoważenie emisji tlenków węgla związanych z produktem przez zaoszczędzone emisje — sięga od 0,4 do 1,9 roku, zależnie od scenariusza. Po tym czasie operatorzy falownika Tauro ECO 100 już tylko oszczędzają na emisjach i mają pozytywny wpływ na środowisko.

Jeśli falownik Tauro ECO 100 będzie użytkowany przez 20 lat, całkowita ilość zaoszczędzonych emisji jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) może być nawet 52,9-krotnie większa od emisji wygenerowanych przezeń w całym cyklu życia. Podobne wartości uzyskuje się w przypadku okresu spłaty energii, który mieści się w przedziale od 0,3 do 0,8 roku. Jeśli falownik Tauro ECO 100 będzie użytkowany przez 20 lat, całkowita ilość wygenerowanej energii może być nawet 62,7-krotnie wyższa od energii zużytej przezeń w całym cyklu życia.

Tyle, jeśli chodzi o niepodważalne fakty na temat wpływu na środowisko i zalet naszego falownika. Z trzeciej i ostatniej części naszej prezentacji dowiesz się już za chwilę, co analizy Life Cycle Assessment i ich wyniki oznaczają dla naszych klientów i instalatorów.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?