Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
O nas

Fronius Tauro Life Cycle Assessment – część 3: Znaczenie dla klientów i instalatorów

Innowacje

17.05.2023 / Austria
Procesy Life Cycle Assessment pomagają nam coraz lepiej rozumieć konsekwencje naszych działań i optymalizować nasze produkty nie tylko pod kątem zrównoważonego rozwoju. Z naszych analiz LCA, ich wyników i wypływających z nich wniosków korzystają także nasi klienci i instalatorzy.

Zrównoważony rozwój się opłaca

Nie ma wątpliwości, że zrównoważony rozwój zyskuje przez cały czas na znaczeniu. To, co kiedyś było pożądaną cechą, stało się dzisiaj istotnym kryterium decyzji podejmowanych przez firmy i prywatnych konsumentów. W przyszłości zrównoważony rozwój będzie najprawdopodobniej warunkiem nieodzownym.

Wynika stąd, że udokumentowane i powtarzalne wyniki naszych analiz LCA są nieocenioną pomocą przy zakupie i montażu instalacji. Nasze analizy dostarczają przydatnych i przekonujących argumentów, zarówno dla kupujących, jak i sprzedających nasze produkty.

W tym kontekście warto pamiętać, że zrównoważony rozwój produktu będzie w najbliższej przyszłości znajdował coraz większe odzwierciedlenie w cenie końcowej i dlatego będzie wprost zauważalny dla nabywcy. Im większy nacisk zostanie położony na zrównoważony rozwój produktu, tym bardziej atrakcyjna będzie jego cena.

To rozwój w dobrym kierunku, ponieważ zrównoważony rozwój oznacza także korzyści ekonomiczne, które będą tym większe, im więcej osób będzie rozumiało ten proces i będzie w niego zaangażowane.

Instalatorzy a korzyści dla środowiska

Fronius zawsze tworzył produkty, które wyróżniały się długą żywotnością i łatwością napraw. Są to również aspekty brane pod uwagę w analizach LCA i znajdują potwierdzenie w wynikach.

Dzięki łatwości napraw i zależnie od scenariusza, ślad węglowy falownika Fronius Tauro ECO 100 może być niemal 45-krotnie niższy od najgorszego branego pod uwagę scenariusza: wymiany całego falownika. Oznacza to, że naprawa przynosi znaczące korzyści dla środowiska. Dzieje się tak także dzięki zaangażowaniu naszych instalatorów, którzy są w stanie samodzielnie wykonać wszystkie naprawy, wspierani przez nasze narzędzia on-line Fronius.

Każdy, kto dostarcza produkty Fronius może być pewien, że trwałość, możliwość napraw i serwisowania przekładają się na zrównoważony rozwój w każdym znaczeniu tego słowa.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?