Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
O nas

Fronius Tauro Life Cycle Assessment – część 1: Od INDYWIDUALNEJ odpowiedzialności do zrównoważonego rozwoju

Innowacje

06.04.2023
Designed to perform: Fronius Tauro to nasz falownik do zastosowań komercyjnych. Zapewnia imponujące parametry techniczne w nawet najtrudniejszych warunkach eksploatacji i podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Potwierdzają to analizy LCA, które przeprowadzamy niezależnie i poddajemy weryfikacji przez niezależny instytut badawczy.

Life Cycle Assessment z korzyścią dla wszystkich

Life Cycle Assessment (LCA) to jeden ze sposobów, w jaki dbamy o spójną implementację strategii zrównoważonego rozwoju. Jako firma rodzinna wierzymy w odpowiedzialne działanie na rzecz lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

Analizy LCA są w tym przypadku cennym narzędziem, ponieważ pozwalają nam dokładnie sprawdzić, na ile nasze rozwiązania odpowiadają założeniom zrównoważonego rozwoju. Ściślej mówiąc, w naszej ocenie uwzględniamy aspekty dotyczące surowców, transportu, produkcji, żywotności i możliwości naprawy. Wyniki analiz są włączane do prac nad nowymi i przyszłymi rozwiązaniami stosowanymi w naszych produktach.

Pionierzy z wizją

Za analizy LCA odpowiada u nas zespół Sustainability by Design, który jest częścią naszego działu badań i rozwoju. Analizy są opracowywane, wdrażane i poddawane ocenie we współpracy z zewnętrzną firmą. Jednak osobista odpowiedzialność i żywotny interes, jaki mamy w udoskonalaniu naszych produktów, to nie jedyne rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy pionierami w analizach LCA: w najbliższej przyszłości prawdopodobnie zmienią się warunki ramowe, w których przyjdzie nam działać. Jesteśmy już na to przygotowani, a dzięki naszemu doświadczeniu i bardzo dobrym dotychczasowym wynikom sądzimy, że nadal będziemy liderami w tej grze.

» To jedna z podstawowych różnic pomiędzy Fronius a innymi producentami. Odróżniamy się od konkurencji w istotny sposób, a mianowicie dzięki kompleksowej i transparentnej strategii zrównoważonego rozwoju naszych produktów. Jesteśmy pionierami w tej dziedzinie, zarówno pod względem szczegółowości, jak i spójności naszych analiz LCA. Dążymy do tego, aby maksymalnie zredukować ślad węglowy naszych produktów «

Fallback profile picture
Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH