Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

SUPERBOHATER WŚRÓD PROCESÓW SPAWANIA

Proces spawania elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG) jest stosowany zawsze, gdy stawia się wysokie wymagania co do wyglądu i jakości szwu. W tym celu fi rma Fronius wprowadziła w 2018 roku dwa nowe rozwiązania: proces TIG do zastosowań zmechanizowanych przy dużych prędkościach oraz serię urządzeń do pracy ręcznej. Dlaczego jednak spawanie TIG jest w ogóle problemem?

Spawanie TIG jest procesem, który zapewnia najwyższą jakość spoiny. Łuk spawalniczy spala się między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym w beztlenowej atmosferze gazowej. Obojętny gaz ochronny zapobiega reakcjom chemicznym z płynnym jeziorkiem spawalniczym. Rezultatem są gładkie, płaskie spoiny pozbawione porów.

DO HIGIENICZNYCH ARTYKUŁÓW DO ŻYWNOŚCI

Proces ten jest wykorzystywany na przykład do budowy zbiorników nażywność z wysokostopowych stali chromowo-niklowych. Na zbiornikach nie mogą byćwidoczne plamy, powstające wskutek utleniania powierzchni metalu izanieczyszczające zawartość. W takim przypadku producent musi wytrawićpowierzchnię. Jest to szkodliwe dla środowiska i wymaga dużych nakładów. Lepiejjest utrzymywać barwy nalotowe na jak najniższym poziomie — można zredukować jedo minimum dzięki spawaniu TIG.

Dla higieny ważne jest również, aby spoiny były czyste, gładkie i wolneod rozprysków. Tylko w ten sposób producent może zagwarantować odpornośćzbiornika na korozję i łatwość jego czyszczenia. Spawanie łukowe metali w osłonie gazów ochronnych powoduje rozpryski i nadlewspoiny podczas łączenia stali nierdzewnej, które wymagają mozolnegoszlifowania. W przypadku spawania TIG jest inaczej.

BEZPIECZNE NAWET POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Zbiorniki wykonane ze stopów aluminium również stawiają wysokiewymagania wobec spoin. Między innymi muszą one być hermetyczne. Hel jest lekkii dyfunduje szczególnie szybko w przypadku wycieku w zbiorniku. Spawanie TIGjest jednym z niewielu procesów, które zapewniają hermetyczność zbiorników.

W turbinach dla lotnictwa lub elektrowni spoiny muszą być również odporne na promieniowanie rentgenowskie, tzn. nie mogą mieć porów ani pęknięć. Turbiny gazowe muszą być odporne na temperatury do 700°C. Dlatego też są one wykonane ze stopów na bazie niklu lub tytanu. Dzięki TIG możliwe jest spawanie tych materiałów w sposób odporny na promieniowanie rentgenowskie. Również w przypadku rurociągów dla elektrowni każda spoina jest prześwietlana. Rury, a zwłaszcza spoiny, muszą wytrzymać wysokie ciśnienie. Proces TIG gwarantuje tutaj wysoką jakość wymaganą dla bezpieczeństwa.