Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

ZRÓWNOWAŻONE SPAWANIE: NA CZYM POLEGA?

Zrównoważone działania oraz świadome wykorzystanie zasobów i energii stają się coraz ważniejsze w produkcji przemysłowej — nie tylko w odniesieniu do nowych przepisów energetycznych i wytycznych dotyczących ekoprojektu, ale również w odniesieniu do efektywności ekonomicznej i równowagi środowiskowej przedsiębiorstw. Jako centralny element wielu procesów produkcyjnych, trend ten zyskuje również akceptację w technologii spawania. Ale w jaki sposób spawać w sposób szczególnie zrównoważony?

PROCESY OSZCZĘDZAJĄCE ZASOBY

Na zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach procesu spawania wpływa cały szereg czynników. Obejmują one szybkość spawania, koszty systemu, surowce, czas obróbki i materiały wypełniające, jak również jakość spawów. W celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji warto przyjrzeć się całemu łańcuchowi technologicznemu: rozwój surowców do produkcji materiałów bazowych i spawalniczych oraz produkcja materiałów pomocniczych również zużywają energię. W związku z tym ważną rolę odgrywa nie tylko zaopatrywanie w surowce, ale również produkcja poszczególnych elementów systemu spawania.

ZRÓWNOWAŻONE SPAWANIE W PRAKTYCE

Nowoczesna i wydajna technologia spawania jest równie ważna dla zrównoważonej produkcji. Im bardziej niezawodny i wszechstronny jest system spawania, tym bardziej wydajne są procesy produkcyjne: dzięki odpowiedniej technologii operatorzy mogą zwiększyć prędkość spawania — a wszystko to przy niezmiennie wysokiej jakości i w idealnych warunkach. W ten sposób można zaoszczędzić nawet całe komórki produkcyjne. Ponadto zmniejsza to zużycie energii i zasobów produkcyjnych, takich jak materiały dodatkowe i materiały pomocnicze.

W jaki sposób spawacz może uzyskać w praktyce ekonomiczne połączenia wysokiej jakości przy jak najmniejszym wpływie na środowisko? Przede wszystkim należy rozróżnić procesy spawania: na przykład podczas spawania ręcznego łukiem spawalniczym lub spawania ręcznego elektrodą topliwą należy wziąć pod uwagę, że z każdej spawanej elektrody pozostaje resztka o grubości ok. 35 mm, co ma negatywny wpływ na zrównoważony rozwój. Ponadto wymiana elektrody topliwej i czyszczenie ściegu spawalniczego wymaga czasu spawacza. Dodatkowo źródło spawalnicze jest w tym procesie nieaktywne i nie może być używane. W wyniku tego spada wydajność procesu. Jeżeli natomiast spawacz stosuje proces z topliwą „elektrodą ciągłą”, np. spawanie MAG, aspekty te są od początku eliminowane.

DALSZE ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI DZIĘKI SPECJALNYM PROCESOM

Spawanie łukowe metali w osłonie gazów ochronnych jest jednym z najbardziej zrównoważonych procesów spawalniczych. Jest szczególnie wydajne, czyste, szybkie, dokładne i elastyczne. Innym przyjaznym dla środowiska procesem jest hybrydowe spawanie laserowe MSG. Potrzebna jest tylko niewielka ilość materiału wypełniającego, a jednocześnie można korzystać z dużej prędkości. Jednak stosowanie jednej z tych dwóch metod nie oznacza automatycznie, że jedna z nich jest szczególnie zrównoważona. Dla każdego zastosowania należy z wyprzedzeniem rozważyć, który proces jest najbardziej odpowiedni. Spawanie jest trwałe tylko wtedy, gdy wysiłek związany z systemem technicznym jest zrównoważony pod względem zużycia zasobów, jakości i rentowności.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZAKRESIE SZKOLEŃ SPAWALNICZYCH

Szkolenie specjalistów w dziedzinie spawania może od samego początku stać się bardziej zrównoważone dzięki odpowiednim narzędziom. Dzięki symulatorowi spawania wirtualnego firma Fronius ma w swojej ofercie rozwiązanie, za pomocą którego początkujący mogą praktycznie szkolić podstawowe umiejętności i prowadzenie palnika. Użytkownik ma możliwość poznania i przećwiczenia zastosowania różnych procesów spawania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality — VR). Dostępne są procesy ręcznego spawania łukowego, spawanie łukowe metali w osłonie gazów ochronnych (MIG/MAG) oraz spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG). Szkolenia wirtualne oszczędzają zasoby, a tym samym koszty, ponieważ nie są potrzebne żadne materiały eksploatacyjne. Szkolenia tego typu mają bardzo pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.

Droga do zrównoważonej produkcji wiąże się z wieloma czynnikami: właściwa dla danego zastosowania technologia spawania, większa prędkość spawania przy niskim współczynniku obróbki wykańczającej i awaryjności — wszystkie te czynniki mają decydujące znaczenie dla zrównoważonego działania w technologii spawania. Pierwszym krokiem jest jednak właściwy dobór systemu spawania.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?