Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

KOMPETENCJE, NIEZAWODNOŚĆ I GLOBALNY ZASIĘG Zespoły sprzedaży i serwisu Fronius

Porównując relacje z klientami prywatnymi, relacje z klientami biznesowymi są z reguły bardziej formalne, systematyczne i przede wszystkim długoletnie. Decyzja o zakupie dóbr inwestycyjnych w firmie jest najczęściej podejmowana nie przez jedną osobę, ale przez grupę — tzw. Buying Center. W przypadku spawalnictwa składa się ono z ekspertów różnych specjalizacji, takich jak zaopatrzenie, spawalnictwo, utrzymanie techniczne i zarządzanie jakością.

Firma Fronius do współpracy z klientem uosabianym przez Buying Center utworzyła Selling Center w postaci zespołu ds. dystrybucji i serwisu (VSP). Obecnie składa się on z 87 zespołów eksperckich, działających na całym świecie. Odpowiednio do struktury Buying Center u danego klienta nasze zespoły dysponują różnymi kompetencjami. Zespół ds. dystrybucji i serwisu firmy Fronius składa się np. ze sprzedawcy, specjalistów w zakresie zastosowań i systemów oraz technika serwisowego. W przypadku klientów należących do różnych branż, takich jak Automotive czy Yellow Goods, zespoły te kładą nacisk na różne dziedziny.

Firma Fronius oferuje indywidualny serwis na całym globie: przed podjęciem decyzji o inwestycji odpowiedni specjalista doradza klientom i przeprowadza próby spawalnicze, aby znaleźć rozwiązanie optymalnie dostosowane do ich potrzeb. Również po zakupie Fronius ze swoją globalną siecią serwisową jest nadal niezawodnym partnerem. Po dostarczeniu systemów technicy w zakresie zastosowań są gotowi do pomocy i świadczą wsparcie zarówno podczas uruchamiania, jak i w fazie rozruchu produkcji u klienta. Ponadto Fronius oferuje szybką i profesjonalną pomoc przy konserwacjach, kalibracjach, kontrolach i naprawach. Oznacza to dla klientów przede wszystkim skrócenie dróg dojazdu, szybsze czasy reakcji i obecność właściwych ekspertów. Wiadomo bowiem, że przestoje w produkcji mogą denerwować, a przede wszystkim dużo kosztują.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?