Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

Perfect Welding

Co warto wiedzieć o uldze na robotyzację?

Innowacja

18.01.2022
Trwająca pandemia dobitnie pokazała, że robotyzacja to przyszłość polskiego przemysłu. I mimo że  początki trudnych pandemicznych czasów doprowadziły do nieznacznego spadku zainteresowania robotami przemysłowymi w Polsce, to jednak teraz ta sytuacja może ulec zmianie. Wszystko za sprawą ulgi podatkowej na robotyzację, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku.
ulga na robotyzację

Inwestycja w roboty to sposób na rozwój przedsiębiorstwa – co do tego nie ma wątpliwości. W 2020 roku w Polsce pracowało już prawie 17 tys. robotów, z czego większość stanowiły maszyny odpowiedzialne za przenoszenie i obsługę produktów, aczkolwiek istotną rolę w robotyzacji polskiego przemysłu odnoszą także roboty spawalnicze, takie jak te oferowane przez firmę Fronius. Dlaczego, zwłaszcza w dobie pandemii, roboty to strzał w dziesiątkę? Powodów jest wiele, a do najważniejszych należy zaliczyć:

 • wydajność,
 • ciągłość produkcyjną,
 • elastyczność.

Mimo tych zalet, od zawsze jednak pokutuje stwierdzenie, że robotyzacja przedsiębiorstwa wiąże się z niebotycznymi kosztami, które bardzo długo będą się zwracać.  Z tego powodu polskie przedsiębiorstwa jak na razie traktują roboty nie jako sposób na całkowitą modernizację linii produkcyjnej, ale jako środek zaradczy. Być może teraz ta sytuacja ulegnie zmianie, kiedy wprowadzona została nowa ulga podatkowa dla robotyzacji.

Pod pojęciem ulgi podatkowej na robotyzację należy rozumieć możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku na robotyzację.  Na przykład, decydując się na zakup innowacyjnego i autorskiego systemu Fronius CMT TWIN, możliwość zastosowania ulgi na robotyzację obowiązywać będzie od 2022 do 2026 roku.

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z takiej formy ulgi wyszczególnione są poniżej. Pamiętać trzeba jednak, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż dochód uzyskany przez podatnika w danym roku. Warte zapamiętania jest także to, że koszty odliczyć można przez 6 kolejnych lat od zakończenia ulgi, czyli do roku 2032, jeśli nie zostało to wykonane wcześniej z takich powodów jak poniesienie znacznych strat przez przedsiębiorcę lub osiągnięcie dochodu niższego niż koszty odliczenia.

Podstawowe informacje, dotyczące ulgi dla robotyzacji obejmują zakres jej obowiązywania, czyli fakt, że skorzystać z niej będą mogły zarówno małe, jak i większe przedsiębiorstwa. Kolejną ważną cechą jest to, że uprawniony do skorzystania z preferencyjnego odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych, będzie przedsiębiorąca rozliczający się:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Bardzo istotną kwestią jest również fakt, że ulga dotyczy robotów nowych,  Koniecznie należy jednak zapoznać się z definicją robota przemysłowego zgodnie z wprowadzoną ulgą, aby podczas rozliczeń nie doszło do nieporozumień. Przez miano robota przemysłowego, zgodnie z definicją Polskiego Ładu rozumie się maszynę, która:

 • jest automatycznie sterowana i programowana,
 • jest wielozadaniowa,
 • ma co najmniej 3 stopnie swobody,
 • jest stacjonarna lub mobilna,
 • ma właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych.

Firma Fronius oferuje urzadzenia spawalnicze, które są kompatybilne z robotami wszystkich producentów. Taki system do spawania zrobotyzowanego w pełni podlega nowej uldze na robotyzację. Dodatkowo Fronius Polska w ramach FRONIUS ROBOTIC INTEGRATOR PROGRAM zaprosił najlepszych integratorów, którzy zajmą się konfiguracją robota z urządzeniami peryferyjnymi.

Wspomniane wcześniej koszty kwalifikowane, które można odliczyć od podatku to jednak nie tylko nowe roboty, ale również oprogramowanie, osprzęt urządzenia BHP oraz szkolenia dla pracowników, którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzenie procesu robotyzacji w zakładzie. Przed zakupem warto więc skontaktować się ze specjalistami Froniusa, którzy w intuicyjny i oparty na latach doświadczeń sposób skompletują wszystkie niezbędne oprogramowania i komponenty, aby spawanie zrobotyzowane było jak najbardziej wydajne, a zakupy możliwe do odliczenia w ramach ulgi na robotyzację.

Nowe maszyny mogą zostać zakupione lub też wzięte w leasing – najważniejsze jest to, że pierwszym rokiem rozliczenia będzie rok 2022, więc nie można odliczać robotów zakupionych wcześniej.

Aby móc skorzystać z nowego rozwiązania podatkowego należy przedłożyć listę poniesionych kosztów, kwalifikujących się do odliczenia do Urzędu Skarbowego w terminie składania zeznań podatkowych. Wysokość ewentualnego wzrostu zależeć będzie od tego, czy wykazane koszty nie zostały już w jakikolwiek sposób zwrócone lub odliczone od podstawy opodatkowania.

 

Zapoznaj się z naszym Portfolio urządzeń spawalniczych dedykowanych do systemów zrobotyzowanych 

OSOBA KONTAKTOWA

Magdalena Magdziarz-Zhao

+48 517 377 073
+48 517 377 073 zntqmvnem-munb.zntqnyran@sebavhf.pbz


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?