SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODNOSZĄCE

WYDAJNOŚĆ SPAWANIA ZROBOTYZOWANEGO

WSPARCIE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ROBOTA

Ważnym czynnikiem przy spawaniu zrobotyzowanym jest przede wszystkim podniesienie wydajności i jakości w realizowanych zadaniach spawalniczych. Fronius oferuje technologie, które pomagają zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

WireSense

ROZPOZNAWANIE I NIWELOWANIE RÓŻNIC W WYMIARACH ELEMENTÓW I ICH ZAMOCOWANIU.
BEZ OPTYCZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH.

Różnice w wymiarach elementów, takie jak zmieniające się szczeliny lub różnice w zamocowaniu podczas maszynowej obróbki na produkcji, mogą mieć negatywny wpływ na jakość spoiny. Nawet niewielkie różnice materiałowe lub nieprecyzyjne systemy mocujące mogą źle wpływać na rezultaty spawania i pociągają za sobą konieczność kosztownego i czasochłonnego usuwania wad po spawaniu. Dzięki technologii WireSense można zapomnieć o tego typu problemach.

W TECHNOLOGII WIRESENSE DRUT ELEKTRODOWY PEŁNI ROLĘ CZUJNIKA.

Poprzez nieustanne kopiowanie kształtu elementu tuż przed spawaniem do robota dociera odpowiedni sygnał, który pozwala dopasować program spawania do bieżącego położenia elementu.

ZALETY W SKRÓCIE

WYKRYWANIE KRAWĘDZI

 • Rozpoznawanie położenia krawędzi pozwala optymalnie wyznaczyć położenie początkowe i końcowe w cyklu spawania.
 • Pozwala to zniwelować wpływ różnic w wymiarach i zamocowaniu elementów.

POMIAR WYSOKOŚCI

 • Rozpoznawanie niepożądanej szczeliny.
 • Rozpoznawanie grubości blach w przedziale 0,5 – 20 mm, zarówno stalowych, jak i ze stali nierdzewnej i aluminium.
 • Pomiar odbywa się z wysoką precyzją i prędkością.

DRUT = CZUJNIK

 • Bez dodatkowych optycznych przyrządów pomiarowych.
 • Wyśmienity dostęp do elementu.
 • Brak zużycia.
 • Żadnych kosztów w związku z konserwacją lub czyszczeniem.
 • Nie potrzeba kalibracji pomiędzy czujnikiem a systemem TCP.

TeachMode

EFEKTYWNE PROGRAMOWANIE ROBOTA.
KONIEC Z POGIĘTYMI DRUTAMI.

Tryb TeachMode pomaga spawaczom podczas programowania w robocie pozycji spoin i sprawia, że programowanie staje się dużo łatwiejsze. Rewersyjny ruch drutu zapobiega zginaniu drutu przy niepożądanym zetknięciu z elementem. Ustawiony wolny wylot drutu pozostaje przy tym zawsze taki sam.

Funkcja ta jest dodawana bezpłatnie we wszystkich konfiguracjach TPS/i.

ZALETY W SKRÓCIE

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Gdy wolny wylot drutu staje się mniejszy od zdefiniowanego, drut jest automatycznie wycofywany, co zapobiega jego deformacji. Umożliwia to niezwykle efektywne programowanie elementu.

NIEZMIENNY WOLNY WYLOT DRUTU

W razie spadku poniżej zdefiniowanej wartości wolny wylot drutu jest automatycznie korygowany.

ZGODNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI SPOIWAMI

Tryb TeachMode jest kompatybilny ze wszystkimi spoiwami (stal, CrNi, aluminium).

TouchSense i SeamTracking

ROZPOZNAWANIE I NIWELOWANIE RÓŻNIC W WYMIARACH ELEMENTÓW I ICH ZAMOCOWANIU.
PRZED I W TRAKCIE SPAWANIA.

Funkcje TouchSense i SeamTracking znacznie zmniejszają nakład pracy związany z nauczaniem, dzięki czemu możliwe jest wydajne wytwarzanie nawet mniejszych partii w ciężkich konstrukcjach stalowych. Systemy wspomagające minimalizują również konieczność przeróbek, ponieważ tolerancje mocowania lub niewielkie odchylenia w położeniu elementu są inteligentnie kompensowane. Prowadzi to do znacznych oszczędności w produkcji seryjnej.

Rezultat: perfekcyjna spoina bez poprawek.

TouchSense

TouchSense określa dokładną pozycję elementu przed rozpoczęciem procesu spawania spoin pachwinowych i spoin doczołowych. Na podstawie kontroli elementu spawanego za pomocą drutu lub dyszy gazowej następuje określenie pozycji startowej i końcowej. Po przekazaniu sygnałów do robota może on obliczyć dokładną ścieżkę spoiny.

SeamTracking

Funkcja SeamTracking jest używana w trakcie procesu spawania. Ze względu na zmienione parametry wskutek ruchów wahadłowych robot samoczynnie koryguje przebieg spoiny. Dzięki temu zapewnione jest zawsze dokładne śledzenie ścieżki spoiny, co zapobiega błędom spawania związanym z tolerancjami mocowania i elementów.

Zalety w skrócie

OSZCZĘDNOŚĆ NA CZASIE I KOSZTACH

 • Mniejszy nakład prac na wyuczanie, idealny przy mniejszych wielkościach serii w budowie ciężkich konstrukcji stalowych
 • Krótkie czasy przezbrajania przy różnych wariantach elementów
 • Mniej błędów spawania i poprawek

KOMPENSACJA TOLERANCJI ELEMENTÓW I MOCOWANIA

 • Wykrywanie pozycji elementu przed rozpoczęciem procesu spawania (TouchSense)
 • Ścieżka robota jest dostosowywana przez określenie punktu startowego i końcowego spawania rzeczywistej pozycji spoiny (TouchSense)
 • Samoczynna korekta ścieżki robota w trakcie procesu spawania przy odchyleniach elementu (SeamTracking)

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE

 • Sygnał SeamTracking niezależny od procesu: możliwość zastosowania zarówno do spawania łukiem krótkim, natryskowym i pulsującym, jak również w kombinacji z procesami CMT lub TWIN
 • Proces TouchSense możliwy zarówno z dyszą gazową i z drutem elektrodowym

A jakie jest Twoje wyzwanie w spawalnictwie?

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.