SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODNOSZĄCE

WYDAJNOŚĆ SPAWANIA ZROBOTYZOWANEGO

WSPARCIE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ROBOTA

Ważnym czynnikiem przy spawaniu zrobotyzowanym jest przede wszystkim podniesienie wydajności i jakości w realizowanych zadaniach spawalniczych.Fronius oferuje technologie, które pomagają zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

WireSense

ROZPOZNAWANIE I NIWELOWANIE RÓŻNIC W WYMIARACH ELEMENTÓW I ICH ZAMOCOWANIU.
BEZ OPTYCZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH.

Różnice w wymiarach elementów, takie jak zmieniające się szczeliny lub różnice w zamocowaniu podczas maszynowej obróbki na produkcji, mogą mieć negatywny wpływ na jakość spoiny. Nawet niewielkie różnice materiałowe lub nieprecyzyjne systemy mocujące mogą źle wpływać na rezultaty spawania i pociągają za sobą konieczność kosztownego i czasochłonnego usuwania wad po spawaniu. Dzięki technologii WireSense można zapomnieć o tego typu problemach.

W TECHNOLOGII WIRESENSE DRUT ELEKTRODOWY PEŁNI ROLĘ CZUJNIKA.

Poprzez nieustanne kopiowanie kształtu elementu tuż przed spawaniem do robota dociera odpowiedni sygnał, który pozwala dopasować program spawania do bieżącego położenia elementu.

ZALETY W SKRÓCIE

WYKRYWANIE KRAWĘDZI

 • Rozpoznawanie położenia krawędzi pozwala optymalnie wyznaczyć położenie początkowe i końcowe w cyklu spawania.
 • Pozwala to zniwelować wpływ różnic w wymiarach i zamocowaniu elementów.

POMIAR WYSOKOŚCI

 • Rozpoznawanie niepożądanej szczeliny.
 • Rozpoznawanie grubości blach w przedziale 0,5 – 20 mm, zarówno stalowych, jak i ze stali nierdzewnej i aluminium.
 • Pomiar odbywa się z wysoką precyzją i prędkością.

DRUT = CZUJNIK

 • Bez dodatkowych optycznych przyrządów pomiarowych.
 • Wyśmienity dostęp do elementu.
 • Brak zużycia.
 • Żadnych kosztów w związku z konserwacją lub czyszczeniem.
 • Nie potrzeba kalibracji pomiędzy czujnikiem a systemem TCP.

TeachMode

EFEKTYWNE PROGRAMOWANIE ROBOTA.
KONIEC Z POGIĘTYMI DRUTAMI.

Tryb TeachMode pomaga spawaczom podczas programowania w robocie pozycji spoin i sprawia, że programowanie staje się dużo łatwiejsze. Rewersyjny ruch drutu zapobiega zginaniu drutu przy niepożądanym zetknięciu z elementem. Ustawiony wolny wylot drutu pozostaje przy tym zawsze taki sam.

Funkcja ta jest dodawana bezpłatnie we wszystkich konfiguracjach TPS/i.

ZALETY W SKRÓCIE

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Gdy wolny wylot drutu staje się mniejszy od zdefiniowanego, drut jest automatycznie wycofywany, co zapobiega jego deformacji. Umożliwia to niezwykle efektywne programowanie elementu.

NIEZMIENNY WOLNY WYLOT DRUTU

W razie spadku poniżej zdefiniowanej wartości wolny wylot drutu jest automatycznie korygowany.

ZGODNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI SPOIWAMI

Tryb TeachMode jest kompatybilny ze wszystkimi spoiwami (stal, CrNi, aluminium).

A jakie jest Twoje wyzwanie w spawalnictwie?

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.