Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

$name

AccuBoost Technology

AccuBoost przynosi odczuwalną poprawę właściwości zajarzenia, stabilności i dynamiki łuku spawalniczego. Zintegrowany akumulator o wysokiej wydajności dostarcza podczas spawania krótkotrwałych, ale ponadprzeciętnie wysokich prądów zwarciowych i niezawodnie minimalizuje niebezpieczeństwo przywierania elektrod. Doskonała współgra akumulatora i elektronicznych układów spawalniczych umożliwia uzyskiwanie wysokiego napięcia spawania przy dużej mocy. Pozwala to zapobiegać uciążliwemu zrywaniu łuku spawalniczego.

Technologia litowo-jonowa

W urządzeniu zastosowano akumulator litowo-jonowy o wysokiej wydajności, oparty na bazie litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o pojemności około 400 Wh. Odpowiada to wykonaniu 160 cm spoiny wzdłużnej metodą TIG w czasie 17 minut spawania (130 A, wymiar a 2 mm) lub 18 szt. elektrod 2,5 mm. Zachowując najsurowsze standardy bezpieczeństwa ogniwa akumulatorowe punktują szczególnie w przypadku zastosowań wysokiej mocy dzięki następującym cechom: wysokiemu bezpieczeństwu własnemu, brakowi efektu pamięci, długiej żywotności i niewielkiemu samowyładowaniu.

Tryb akumulatora

Tryb akumulatora jest zaprojektowany specjalnie do zastosowania w spawaniach naprawczych w niedostępnym terenie nieposiadającym bezpośredniego przyłącza do sieci elektrycznej, a także do spawania w obszarach z zagrożeniami elektrycznymi. W trybie akumulatorowym energia spawalnicza jest pobierana wyłącznie z akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora pozwala na wykonanie spawania maksymalnie ośmiu elektrod o średnicy 3,25 mm lub osiemnastu elektrod o średnicy 2,5 mm.
 

Tryb pracy generatora

Z uwagi na mały pobór prądu można zastosować znacznie mniejszy generator niż w przypadku urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej (2 kVA) — dzięki AccuPocket zastosowanie dużych i ciężkich generatorów 8 kVA przechodzi do historii. Ogromnie ułatwia to zastosowania mobilne i zapewnia oszczędności na kosztach inwestycji.

Tryb hybrydowy

Tryb hybrydowy umożliwia jednoczesne ładowanie i spawanie. Zintegrowana rezerwa mocy akumulatora gwarantuje uzyskanie stałego łuku spawalniczego także w przypadku wahań napięcia sieciowego i zapobiega zadziałaniu bezpieczników sieciowych w przypadku wystąpienia przepięć. Pełna moc wyjściowa 150 A jest możliwa do uzyskania nawet w przypadku sieci 120 V.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie