Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

Spara pengar med sol-/dieselhybridanläggningar

Sänk kostnaderna med solceller och dieselgeneratorer

Kombinationer av dieselgeneratorer och solcellsanläggningar passar extra bra för energiförsörjning i områden där elnät saknas eller är instabila. Genom att utnyttja mer solenergi minskar drivmedelsbehovet, vilket kan sänka kostnaderna. Och med en solcellsanläggning integreras en hållbar komponent i systemet. 

Fördelar med sol-/dieselhybridanläggningar

 • Sänk dieselkostnaderna – solel är billigare och enklare att planera långsiktigt än el från dieselgeneratorer.
 • Korta avbetalningstider – den höga besparingspotentialen gör att investeringen i en solcellsanläggning snabbt lönar sig.
 • Minska CO2-utsläppen – generera solel så minskar klimatavtrycket. 

Spara drivmedel och sänk energikostnaderna

Drivmedelskostnader är den största kostnadsposten vid generering av el med dieselgeneratorer. Beroende på geografisk ort måste man räkna med oljepriser på upp till 2,5 euro per kWh. Tendensen är stigande. 

Vad gäller solceller är prisutvecklingen mycket bättre. De senaste åren har de globala kostnaderna för solcellsanläggningar minskat med i snitt 0,10 euro per kWh. 

 

I nästan alla dieseldrivna anläggningar lönar sig alltså en omställning till en hybridanläggning med både diesel och solenergi. Varje sparad kWh diesel sparar också pengar. 

En investering som lönar sig

En kombination av dieselgeneratorer och solcellssystem betalar sig tack vare kraftigt minskade drivmedelskostnader.

Intelligent teknik sörjer för ett optimalt samspel mellan solcellsanläggningen och dieselgeneratorn. Det garanterar att så mycket solenergi som möjligt utnyttjas och dieselgeneratorn arbetar på bästa sätt vid olika belastningar.


Så fungerar en sol-/dieselhybridanläggning
Solcellsmoduler Modulerna kan installeras på stora tak eller ledig mark och genererar ström när solen skiner. Likströmmen som erhålls måste omvandlas till växelström så att den blir klar att använda. Växelriktaren ser till att det händer.
1
Växelriktare Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som bildas till växelström och förser det slutna nätet (MicroGrid) med så mycket solenergi som möjligt.
2
PV-System Controller Fronius PV-System Controller mäter alla energiflöden i sol-/dieselhybridsystemet och styr solcellseffekten optimalt.
3
Dieselgenerator Dieselgeneratorn är den primära energikällan i sol-/dieselhybridsystem. Ju mer solel som kan genereras, desto lägre blir drivmedelskostnaderna.
4
Förbrukare Förbrukarna strömförsörjs med en blandning av solenergi och fossil energi från kombinationen av en dieselgenerator och solcellsanläggningen.
5
Strömsensorer Strömsensorerna ansluts till PV-System Controller och mäter systemprestanda.
6
Backupåterkopplingskontakt Återkopplingskontakten (nätförsörjning) möjliggör solcellsanläggningsdriften – optimalt anpassad till eventuell strömmatning eller parallell generatordrift.
7
Nät En anslutning till elnätet kan finnas, åtminstone tillfälligt.
8
1
Solcellsmoduler
Modulerna kan installeras på stora tak eller ledig mark och genererar ström när solen skiner. Likströmmen som erhålls måste omvandlas till växelström så att den blir klar att använda. Växelriktaren ser till att det händer.
2
Växelriktare
Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som bildas till växelström och förser det slutna nätet (MicroGrid) med så mycket solenergi som möjligt.
3
PV-System Controller
Fronius PV-System Controller mäter alla energiflöden i sol-/dieselhybridsystemet och styr solcellseffekten optimalt.
4
Dieselgenerator
Dieselgeneratorn är den primära energikällan i sol-/dieselhybridsystem. Ju mer solel som kan genereras, desto lägre blir drivmedelskostnaderna.
5
Förbrukare
Förbrukarna strömförsörjs med en blandning av solenergi och fossil energi från kombinationen av en dieselgenerator och solcellsanläggningen.
6
Strömsensorer
Strömsensorerna ansluts till PV-System Controller och mäter systemprestanda.
7
Backupåterkopplingskontakt
Återkopplingskontakten (nätförsörjning) möjliggör solcellsanläggningsdriften – optimalt anpassad till eventuell strömmatning eller parallell generatordrift.
8
Nät
En anslutning till elnätet kan finnas, åtminstone tillfälligt.

Sänk dieselkostnaderna med energi från en solcellsanläggning

”Dagtid kan tobaksfabrikens ägare täcka det mesta av energibehovet med solel, både under högsäsong men även under övriga tider. Om mindre tobak produceras så matar gården ut mer energi i elnätet. Ägaren får en extra inkomstkälla och blir en ”energibonde”. Mindre diesel behövs och flera tusen euro sparas in. Tack vare besparingarna betalar sig anläggningen på några få år.

Muhammed Seedat, teknisk rådgivare på Fronius

Till referens

Medlem i Alliance for Rural Electrification (ARE)

Fronius är som första tillverkare av nätanslutna växelriktare medlem i ARE! Alliansen har som vision att alla i världen år 2030 ska ha tillgång till billig, säker och ren energi och energitjänster.

Vi på Fronius är stolta att stötta detta målet tillsammans med 185 andra medlemmar från 55 länder och 3 kontinenter!

Mer information om ARE

Kvalitet lönar sig

 • Smart teknik
  De intelligenta växelriktarna från Fronius ser till att strömmen från solcellsanläggningar utnyttjas extra effektivt.

 • 75 års erfarenhet
  För över sju decennier sedan grundade Günter Fronius vårt familjeföretag. Över 5 000 människor ingår i teamet och bidrar till energiomställningen.
 • Made in Austria
  Fronius kvalitet har sitt ursprung i Österrike. För oss är hållbar produktion viktigt.
 • Stark partner
  En Fronius-partner nära dig – utbildad och godkänd av oss – hjälper och vägleder dig i din personliga energiomställning.

Förlita dig på decennier av erfarenhet

För att sol-/dieselhybridanläggningar ska fungera stabilt måste alla integrerade komponenter styras optimalt. Det är bara möjligt med högklassig och framtidssäker utrustning.

Fronius är en kvalitetsleverantör som tillverkar produkter i Österrike enligt högsta kvalitetsstandarder, baserat på över 75 års erfarenhet. Med öppna gränssnitt och kontinuerlig vidareutveckling erhålls ständiga förbättringar och lösningar som kan användas flexibelt även i framtiden.

Våra Fronius System Partner finns i hela världen och hjälper dig att planera och installera din sol-/dieselhybridanläggning. Våra certifierade partnerinstallatörer ger dig kompetenta råd vid planering, installation och service. Om reparationer behövs får du snabb hjälp av lokala Fronius System Partner med gedigen kunskap och reservdelar i lager. Vårt finmaskiga partnernätverk ger garanterat snabb service även i glesbygd och minimerar dina avkastningsförluster.