Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

Anslutning av en solcellsanläggning till ett genset-system

Zimbabwe
Sänk dieselkostnaderna med energi från en solcellsanläggning

Zimbabwes elförsörjning är mycket instabil. Regelbundna strömavbrott på upp till 18 timmar per dygn gör att företagen måste använda andra energiförsörjningsformer. Hittills har dieselgeneratorer varit det första backupalternativet. Eftersom anskaffningen av bränsle ofta stöter på hinder arbetar allt fler företag med att integrera solcellsanläggningar i generatorsystemet. Då får de en stabil strömförsörjning och sparar också pengar på dyr diesel: Det vinner både företagen och miljön på.

Sedan en kort tid tillåter den nationella nätleverantören ZESA också nettomätning. Genom utmatning av överskottsenergi från genset-solcellsanläggningen betalar sig systemet ännu snabbare.

100 liter mindre diesel varje dag gör att sol-/dieselhybridanläggningen snabbt betalar sig

För att klara av återkommande strömavbrott använder tobaksplantagen i Zimbabwe en dieselgenerator sedan några år tillbaka.

 

Mass Kirk, tobaksfabrikens ägare säger: ”Förutom de höga drivmedelskostnaderna var också dieselbristen en av orsakerna till att vi komplettera dieselgeneratorn med ett solcellssystem. Solel är mycket billigare och långsiktigt enklare att planera, och därför ska vi bygga ut solcellsanläggningen till 80 kWp.

 

Företaget sparar i snitt 100 liter diesel varje dag.

 

PV-Genset System betalar sig på några år

Muhammed Seedat, teknisk rådgivare på Fronius förklarar: ”Dagtid kan tobaksfabrikens ägare täcka det mesta av energibehovet med solel, både under högsäsong men även under övriga tider. Om mindre tobak produceras så matar gården ut mer energi i elnätet. Ägaren får en extra inkomstkälla och blir en ”energibonde”. Mindre diesel behövs och flera tusen euro sparas in. Tack vare besparingarna betalar sig anläggningen på några få år.

 

Fronius PV-Genset ser till att så mycket solenergi som möjligt används av förbrukarna och att dieselgeneratorn arbetar optimalt.
 

En solcellsanläggning minskar CO2-utsläppen

Genom att investera i en solcellsanläggning minskar tobaksfabrikens ägare sitt klimatavtryck. I allt fler länder måste företag vidta åtgärder för ökad hållbarhet. Solcellsanläggningen är en optimal grund som dessutom minskar kostnaderna för fossila råmaterial.

 

BETYDELSEN AV HÖGKLASSIGA KOMPONENTER I SOL-/DIESELHYBRIDANLÄGGNINGAR

Fronius har arbetat i över 75 år med energiomvandling och bryter ny mark med forskning, utveckling och produktion i Österrike. Men om service skulle behövas kan komponenterna i Fronius utrustning bytas ut på plats. Fronius anlitar lokala solenergiexperter som genomgått en omfattande produktutbildning. Det minimerar avbrottstiderna och sänker de långsiktiga kostnaderna.

 

Om systemet:

Typ av anläggning: Fronius PV-Genset easy 
Anläggningens storlek: 

Solcellsanläggning på för närvarande 45 kWp

Kan byggas ut med ytterligare 35 kWp

150 kVA Genset 

Komponenter som används:  3x Symo 15.0-3-M i kombination med Fronius PV System Controller 
Årlig avkastning:  Ca 80 000 kWh 
Besparing:  100 l diesel per dag 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?