Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
INSTALLATÖRER & PARTNERS

Lagringssystem för solceller för kommersiella och industriella företag

Särskilt i kommersiella organisationer behövs energi – inte bara när solen lyser utan dygnet runt. Kylutrustning, tillverkningsmaskiner och datorinfrastruktur behöver försörjas med energi även på kvällar och nätter. 

Ju mer solel som används för lasterna, desto lönsammare är det för företaget. 

I kommersiella solcellsanläggningar är målet en i första hand en högre egenförbrukning. Målet kan nås med hjälp av ackumulatorsystem. 

Om kritisk infrastruktur ska kunna energiförsörjas även vid strömavbrott innebär en nödströmsfunktion en stor fördel. 

Med Fronius ackumulatorlösningar för stora anläggningar kan du erbjuda dina kunder säker och affärsmässigt lönsamma system. 

Fördelar med solenergisystem för företag och industri

 • Lägre energikostnader 
 • Energisäkerhet för lönsam drift utan avbrott
 • Ökad egenförbrukning
 • Kortare avbetalningstid för anläggningen

Utnyttja hela solcellsanläggningens potential med ackumulatorer

En kommersiell solcellsanläggning försörjer ett företag på dagen med kostnadseffektiv solenergi. Med hjälp av en ackumulator lagras överskottsenergi istället för att matas ut i nätet. Den används sedan på kvällar och nätter när solcellsanläggningen inte producerar el. På så sätt förbrukas mer egenproducerad energi, d.v.s. egenförbrukningen ökar. 

 • Lägre kostnader tack vare högre egenförbrukning och mindre inköpt el
 • Mindre beroende av stigande elpriser
 • Kortare avbetalningstid för anläggningen

Solenergisystem för högre energisäkerhet

Ackumulatorsystem är en nyckel till maximalt oberoende – även vid strömavbrott och nätstörningar. Företagets kritiska infrastruktur energiförsörjs även under strömavbrott med energi som lagrats i ackumulatorn. Det förhindrar ekonomiska skador som beror på systemavbrott. Hittills har man vid avbrott förlitat sig på dieselgeneratorer som slukar dyrt bränsle. Med väl planerade solcellsanläggningar och ackumulatorer kan de göras nästan helt överflödiga. 

Det får du med Fronius ackumulatorlösningar: 

 • Energisäkring vid nätstörningar och strömavbrott
 • Tillförlitlig energiförsörjning av kritisk infrastruktur
 • Lönsam säkerhet tack vare driftgaranti

FRONIUS LAGRINGSLÖSNINGAR

Solenergisystem för små solcellsanläggningar

För små och medelstora solcellsanläggningar passar en ackumulatorlösning med flera parallelldrivna ackumulatorer mycket bra. Du kan börja med installation av en ackumulator och komplettera efterhand med fler ackumulatorer av samma typ och storlek. 

En perfekt kombination är en

 • Hybridväxelriktare från Fronius (Fronius Symo & Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid) 
 • Och en Battery-Box Premium från BYD 

Inga extra komponenter behövs för installationen vilket innebär inga extra kostnader. Kunderna kan börja i liten skala och bygga ut systemet flexibelt efterhand. 

Stora solcellsanläggningar med ackumulatorlösningar

En annan ackumulatorlösning passar i synnerhet för stora organisationer och för strömförsörjning av kritisk infrastruktur. Lösningen baseras på dessa komponenter: 

 • En växelriktare från Fronius (Fronius Eco, Fronius Tauro)
 • En batteriväxelriktare från Victron, Elum eller Selectronic
 • Flera ackumulatormoduler
Läs referens

MER INFORMATION

MicroGrids

I områden med instabila elnät eller för anläggningar som saknar elnätsanslutning används så kallade microgrid- och backupanläggningar. 

Mer om våra microgrid-lösningar