Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Installatörer & partners

Solcellsanläggning med batteri för småhus

En egen solcellsanläggning är ett viktigt steg på vägen till energioberoende. En solcellsanläggning med batteri ökar oberoendet ytterligare. Orsaken är denna:

 

  • Med ett batterisystem kan du själv använda ännu mer egenproducerad energi tack vare ökad flexibilitet. 
  • Med rätt lösningar kan du försörjas med nödenergi även vid strömavbrott. 

Hjälp dina kunder med solcellsanläggning att bli ännu mer oberoende. 

 

Fördelar hos solcellsanläggningar med batterier

  • Oberoende och säker energiförsörjning – även för nödström
  • Maximal flexibilitet vid användning av egenproducerad solenergi
  • Ökad egenförbrukning
  • Kortare avbetalningstid för solcellsanläggningen
  • Faster ROI of the photovoltaic system
 

Oberoende tack vare solcellsanläggning med batteri

Den egna solcellsanläggningen med batteri ger småhusägare möjlighet till oberoende strömförsörjning. Det bidrar till en sänkning av löpande energikostnader och ger en bra känsla – framför allt när nödström behövs.

Med en kombination av växelriktare från Fronius och ett kompatibelt batterisystem blir olika nödströmsvarianter tillgängliga. Från grundläggande nödströmsförsörjning (PV-Point) till Full Backup. Dina kunder kan få skräddarsydda lösningar för ökat oberoende.

Fronius batterilösningar för maximal flexibilitet

Fronius är leverantör för energiomställningen och erbjuder flexibla solcellslösningar, som kan täcka in ett hushålls alla behov av energiförsörjning. Den egenproducerade solenergin kan lagras och användas för hushållsbruk eller elbilsladdning när inte solen skiner. Multi flow technology är en funktion som finns i alla våra växelriktare och möjliggör parallella energiflöden i systemet, vilket öppnar många möjligheter till genomtänkt energianvändning.

De enastående placeringarna i batteriundersökningarna av HTW (Berlins tekniska högskola) bekräftar effektiviteten hos vår batterilösning med en GEN24 Plus-hybridväxelriktare och en BYD-högspänningsackumulator. 

Fronius solcellsanläggningar med batteri för småhus

Hybridväxelriktare med DC-batteri

Med en kombination av en hybridväxelriktare från Fronius och en DC-kopplad batteri erbjuds kunderna ett problemfritt paket som är flexibelt, effektivt och kan ge nödström.

Kundernas energiförsörjning säkras därmed inte bara på natten utan även vid strömavbrott, och hela solcellsanläggningens potential utnyttjas bättre. Med inbyggd Multi flow technology kan Fronius växelriktare ladda ur batteriet även vid nödströmssituationer. Därmed kan även längre strömavbrott hanteras.

Batterierna kan efterinstalleras och utökas när som helst i Fronius system. Kunderna får tillgång till maximal flexibilitet och framtidssäkerhet.

I motsats till AC-kopplade batterisystem övertygar en kombination av Fronius-växelriktare och DC-kopplad batterisystem med extra hög effektivitet. Överskottselen från solcellsanläggningen kan laddas direkt i batteriet, vilket minskar antalet omvandlingar och därmed sänker förlusterna. 

Växelriktare med AC-batteri

För efterinstallation av en solcellsbatteri i solcellsanläggningar utan hybridväxelriktare finns kombinationer med en AC-kopplad batteri. Fronius växelriktare är kompatibla med flera AC-kopplade batteri . Däremot kan dessa lösningar inte visualiseras i onlineövervakningsverktyget Solar.web. 

Simulera möjligheterna med batterier enkelt med Solar.web

Du kan enkelt visa i Solar.web hur ett batteri påverkar egenförbrukningen och oberoendet. Med hjälp av en simulering kan du snabbt visa hur installationen av en batteri kan optimera solcellsanläggningen. 

Mer om Solar.web

Sammanfattning

Självförsörjningsgraden ökar från 40 % till 70 %. Denna ökning med 30 % motsvarar 1 086 643 kWh energi som används i ditt eget hus i stället för att matas in i elnätet.

Här kan du kontrollera om den valda energilagringen är kompatibel med din växelriktare.We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?