Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Småhus

Support för Solar.web

Vanliga frågor om Solar.web

till vanliga frågor

Betalningsalternativ

I Fronius Solar.webs webbshop kan du välja mellan betalkort (VISA/Mastercard), PayPal eller direktöverföring (Klarna). Om du vill betala via autogiro rekommenderar vi PayPal eftersom du då har möjlighet att ange det bankkonto du vill använda.

 

 

Har jag redan premiumfunktioner?

Om du har godkänts som Premium-medlem har du fullständig tillgång till alla premiumfunktioner i Fronius Solar.web.

Kontrollera själv om du är Premium-medlem genom att välja användarinställningarna uppe till höger i Fronius Solar.web. I användarprofilen visas texten ”Du är Solar.web Premium-medlem”.

Kontakta oss på support@fronius.com om du har problem med någon av funktionerna i Solar.web Premium. Bifoga också din betalningsbekräftelse för Solar.web Premium och ange vilken e-post du är registrerad med i Solar.web.

 

 

Var hittar jag datalogger-id?

Datakällorna (ID för datalogger) för din solcellsanläggning hittar du så här:

1. Välj menyn Setup (inställning) på växelriktardisplayen.

2. Starta WLAN-zonen.

3. Det SS-nummer som visas är ID:t för Datamanager. Du behöver Datamanager-numret för att fylla i fältet ”Datakällor”.

 


Min datalogger används redan

Om du vill skapa en ny anläggning i Solar.web eller lägga till en extra datakälla i en befintlig anläggning, kan det inträffa att ett meddelande visas om att dataloggerns ID redan används:

1) Fel datalogger-ID. Kontrollera att du har angett rätt ID. Datalogger-ID kan du exempelvis visa på växelriktarens display under Setup > WiFi AccessPoint (inställning >WLAN-accesspunkt). Aktivera accesspunkten. Dataloggerns ID visas i formatet 240.XXXX eller 239.XXXX och utgör en del av SSID:t. 

2) Dataloggerns ID används redan för en befintlig Solar.web-anläggning. Kontrollera om dataloggerns ID har lagts till i ett annat Solar.web-konto eller en annan av dina anläggningar. Om det inte är fallet behöver du fråga anläggningsinstallatören om hen kanske redan har lagt till anläggningen i Solar.web åt dig.

 

 


Glömt lösenordet? 

 Använd funktionen ”Glömt lösenord?” om du har glömt lösenordet till ditt Solar.web-konto. Gå direkt till www.solarweb.com och klicka på ”Logga in” uppe till höger på sidan. Klicka på ”Glömt lösenordet?” så guidas du vidare.

 

 

Varför kan jag inte visa strömmen som förbrukas direkt (trots att jag har premiummedlemskap)?

Om du vill att Solar.web ska visa strömmen som förbrukas direkt behöver du en Fronius Smart Meter.

 

 

Jag får ingen bekräftelselänk för att aktivera kontot på Solar.web

Om du har skapat ett konto på Solar.web, men inte fått någon aktiveringslänk via e-post, kontrollerar du om e-postmeddelandet kan ha sorterats till mappen för skräppost. Om du ännu inte fått något e-postmeddelande efter 24 timmar: kontakta kundsupport på support@fronius.com

 

Ingen växelriktare visas på Solar.web under ”komponenter”

Möjliga orsaker till att komponenter saknas på Solar.web:

Det första idrifttagandet genomfördes nyss

Komponenterna visas när det första arkivdatapaketet har skickats till Solar.web.

Arkivdata inställda på sändning varje timme: Datamanager skickar arkivdatapaket till Solar.web varje hel timme. I Datamanagers webbgränssnitt väljer du vid vilka timmar som arkivdata ska skickas.

Arkivdatasändning varje dag: Datamanager skickar arkivdatapaket till Solar.web vid en viss tidpunkt varje dag. Det betyder att komponenterna kanske dyker upp senare efter det första idrifttagandet.

Kontrollera status för komponenternas synlighet

Navigera på Solar.web till ”Inställningar” > ”Komponenter” och kontrollera synligheten hos Smart Meter (energimätarna) och växelriktarna. Vid en första anblick syns inte de dolda komponenterna. Visa de dolda komponenterna genom att klicka på ”Visa alla” till höger om ”Energimätare” och ”Växelriktare”. Därefter visas de dolda komponenterna i listan. Klicka på symbolen i form av ett öga med ett streck under ”Synlig” om du vill att komponenterna ska visas.

Fel på kommunikationen mellan komponenten och Datamanager

Gå till ”Setup” > ”Datcom” ”Datcom Status” (inställning > datakommunikation > status) och se om status är ”OK” eller ”Error” (fel).

Om datakommunikationsstatusen är ”OK” och om du har gått igenom punkterna ovan, men inga data visas i energibalansen, kanske Datamanager har drabbats av ett fel. Kontakta installatören.

Kontrollera följande om datakommunikationsstatusen har värdet ”Error” (fel):

  • Kontrollera att alternativet ”SOLAR NET” visas under ”Setup > ”Datcom” > ”Protokolltyp” (inställning > datakommunikation > protokolltyp).
  • Ta av den nedre kåpan på växelriktaren och kontrollera om en ändkontakt har anslutits till portarna ”IN” och ”OUT” nertill.

Om båda dessa portar är lediga sätter du in den medföljande ändkontakten (terminalkontakten) eller byglar dem genom att ansluta en patchkabel (LAN-kabel) till båda portarna ”IN” och ”OUT”.

Kontrollera sedan om Datcom Status (datakommunikationsstatus) har ändrats från ”Error” till ”OK”. Viktigt: Om Datcom Status (datakommunikationsstatus) har ändrats från ”Error” till ”OK” behöver du fortfarande vänta tills arkivdata har skickats till Solar.web. (se --> ankarlänk till ”Första idrifttagandet genomfördes nyss”). Om Datcom Status (datakommunikationsstatus) fortfarande är ”Error” ska du kontakta installatören.

 

Navigera via växelriktarens display till ”Setup” (inställning) med hjälp av pilknapparna. Aktivera WLAN-accesspunkten.

Anslut sedan en laptop, surfplatta eller smarttelefon till WLAN-accesspunkten ”Fronius_240.xxxx”. Ange 12345678 som lösenord.

Öppna en valfri webbläsare (helst Chrome), ange adresssen 192.168.250.181 i adressfältet och bekräfta inmatningen.

 

Skruva av den nedre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet.

Anslut din dator (laptop eller stationär dator) med en LAN-kabel till Datamanagers LAN-ingång (ingången till höger om WLAN-antennen) och ställ DIP-brytaren vid de kvadratiska lysdioderna i läge A (vänster). Öppna en valfri webbläsare (helst Chrome), ange adresssen 192.168.250.181 i adressfältet och bekräfta inmatningen.

 

Utbytet (avkastningen) i Solar.web beräknas fel

Möjliga orsaker till att avkastningen beräknas fel eller inte alls:

Priserna i Solar.web har inte ställts in: avkastningen beror på solcellsanläggningens avkastning och besparingar under den angivna perioden.

Avkastning = inmatad energimängd multiplicerat med priset

Besparing = direkt förbrukad energi multiplicerat med priset

Innan funktionen kan användas måste du ange priser i inställningarna. Priserna kan du ange direkt i Solar.web under ”Inställningar” > ”Priser”. När prisinställningarna har verkställts utförs beräkningarna automatiskt i Solar.web. Observera att beräkningen av avkastningsdata efter en prisändring kan ta tid att träda i kraft.

Fronius Smart Meter har stängts av (bara produktionen syns)

Om Fronius Smart Meter stängs av kan inte vissa avkastningsdata för priset ”med Fronius Smart Meter” visas i beräkningen. Kontrollera om Smart Meter visas i Solar.web under ”Inställningar” > ”Komponenter” > ”Energimätare”.

Om ingen Smart Meter visas, eller om andra Fronius Smart Meter-enheter saknas under ”Komponenter”: se om en blå text ”visa alla” syns till höger om ”Energimätare”.

Klicka i så fall på texten. Nu bör alla dolda komponenter visas i listan.

Klicka sedan på symbolen i form av ett öga med streck under ”Aktiv” om du vill visa komponenterna igen. 

 

Fjärruppdatering via Solar.web misslyckades

Instabil internetanslutning till Datamanager

Kontrollera att Datamanager har en stabil internetanslutning. Testa vid behov internetanslutningens hastighet med Speedtest: https://www.speedtest.net/de

Anslutning till växelriktaren (Datamanager) upprättad via WLAN:

Kontrollera WLAN-anslutningens signalstyrka (minst 2 staplar av 4) under ”Påträffade nätverk”. Gör så här: Åtkomst till webbgränssnittet via WLAN-accesspunkt: Navigera via växelriktarens display till ”Setup” (inställning) med hjälp av pilknapparna. Aktivera WLAN-accesspunkten.

Anslut sedan en laptop, surfplatta eller smarttelefon till WLAN-accesspunkten ”Fronius_240.xxxx”. Ange 12345678 som lösenord.

Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 192.168.250.181 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter.

Navigera i webbgränssnittet till ”Inställningar” > ”Nätverk”.

Du kan också försöka att flytta routern närmare växelriktaren eller placera en WLAN-förstärkare mellan routern och växelriktaren för att göra WLAN-anslutningen stabilare. Annars ansluter du växelriktaren (Datamanager) via LAN. Det gör anslutningen stabilare.

Växelriktaren stängdes av under uppdateringen

Kontrollera om växelriktarens display tänds. Om inte displayen tänds pekar du på någon av knapparna nertill på växelriktaren. Kontrollera om displayen tänds. Om inte displayen tänds: kontrollera om jordfelsbrytaren eller dvärgbrytaren i kopplingsskåpet har slagits av. Brytarna är ofta tydligt markerade i kopplingsskåpet. Kontakta installatören om du inte hittar jordfelsbrytaren eller dvärgbrytaren i kopplingsskåpet.

Ingen av punkterna ovan gäller

Kontakta Fronius kundsupport på: support@fronius.com  

 

Konstanta förbruksningsdata visas under natten

Möjliga orsaker till konstant förbrukning under natten, eller till att inga förbrukningsdata alls visas:

Loggningen under natten har inaktiverats.

Inställningen ”Loggning under natten” aktiveras i Datamanagers webbgränssnitt.

Så aktiverar du funktionen:

Åtkomst till webbgränssnittet via WLAN-accesspunkt:

Navigera via växelriktarens display till ”Setup” (inställning) med hjälp av pilknapparna. Aktivera WLAN-accesspunkten. Anslut sedan en laptop, surfplatta eller smarttelefon till WLAN-accesspunkten ”Fronius_240.xxxx”. Ange 12345678 som lösenord. Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 192.168.250.181 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. På webbsidan som visas navigerar du till ”Inställningar” > ”Fronius Solar.web”. Aktivera funktionen ”Loggning under natten” i menyn.

Åtkomst till webbgränssnittet via LAN:

Ta av den nedre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet. Anslut din dator (laptop eller stationär dator) med en LAN-kabel till Datamanagers LAN-ingång (ingången till höger om WLAN-antennen) och ställ DIP-brytaren vid de kvadratiska lysdioderna i läge A (vänster). Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 169.254.0.180 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. På webbsidan som visas navigerar du till ”Inställningar” > ”Fronius Solar.web”. Aktivera funktionen ”Loggning under natten” i menyn.

På natten är växelriktaren i nattläge

Om du vill att data om förbrukning m.m. ska loggas även på natten kan du avmarkera alternativet ”Setup” > ”Night Mode” (inställning > nattläge).

”Off” (av) betyder att hela anläggningen är avstängd.

”Auto” betyder att displayen är avstängd men att data ändå loggas.

”On” (på) betyder att displayen är påslagen och att data loggas. Data överförs till Solar.web på natten beroende på inställningarna du gjort i Datamanagers webbgränssnitt. Du kan visa dem i webbgränssnittet under ”Fronius Solar.web” > ”Sänd data till Solar.web”.

 

 

We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?