Company
Популярні пошукові запити

Поточна сторінка не існує на цільовій мові.

Ви хотіли б змінити мову і перейти на початкову сторінку або хотіли б ви залишитися на поточній сторінці?

Змінити мову
Company

Загальні умови поставки і оплати товару ТОВ «Фроніус Україна»

Діють з 31.01.2024

A. загальний Pозділ

1. Чинність; Відхилення; Письмова Форма

1.1 Ці умови поставки та оплати застосовуються виключно до всіх наших поставок, послуг і платежів, які нам належать. Ці умови також застосовуються до всіх майбутніх поставок, послуг або пропозицій Замовнику, навіть якщо вони окремо не узгоджені повторно.

1.2 Для договірних відносин з нашою материнською компанією Fronius International GmbH (Австрія) та договірних відносин з іншими дочірніми компаніями Fronius International GmbH у кожному випадку застосовуються їх власні загальні умови поставки та оплати. Огляд із посиланнями на умови окремих компаній групи можна знайти тут https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions.

1.3 Наші умови застосовуються лише до бізнесів, юридичних осіб публічного права та спеціальних фондів публічного права. Бізнесом є фізична або юридична особа або правоздатне товариство, які при укладенні юридичного правочину діють у рамках своєї комерційної або незалежної професійної діяльності.

1.4 Відхилення або додаткові умови ведення бізнесу Замовника є обов’язковими для нас тільки в тому випадку, якщо ми чітко визнаємо їх у письмовій формі; у цьому випадку вони застосовуються лише до відповідного індивідуального договору.

1.5 Угоди щодо відхилень від цих загальних умов поставки та оплати або щодо доповнень до них є недійсними, якщо вони не погоджені в письмовій формі, те саме стосується відхилень від вимоги письмової форми.

1.6 Якщо в цих загальних умовах необхідна письмова форма, і якщо інше не передбачено, ця вимога також має бути виконана для повідомлень, надісланих факсом або електронною поштою. Однак індивідуальні договори, зміст яких формується цими загальними умовами поставки та оплати, завжди повинні бути узгоджені в письмовій формі.

2. Пропозиції; Укладення Договору

2.1 Наші пропозиції не є офертою у розумінні Цивільного кодексу України та можуть бути змінені, якщо в пропозиції прямо не вказано період, коли пропозиція фіксується.

2.2 Інформація, яку ми надаємо щодо об’єкта поставки або послуги (наприклад, вага, розміри, функціональність, вантажопідйомність, допуски та технічні дані), а також наші зображення цього (наприклад, креслення та ілюстрації) містять лише приблизні значення, якщо використання для передбачених договором цілей не вимагає точної відповідності. Вони не є гарантованими якісними характеристиками, а радше описами чи вказівками на поставку чи послугу. Відхилення, які є звичайними в торгівлі, та відхилення, які виникають через законодавчі вимоги або що представляють собою технічні вдосконалення, а також заміну компонентів на еквівалентні частини, допустимі за умови, що вони не погіршують зручність використання для цілей, передбачених договором.

2.3 Замовлення та зміни до замовлень приймаються нами лише після нашого підтвердження. Підтвердження повинно включати отримання накладної або рахунку-фактури, а також факт поставки або надання послуг. Якщо у Замовника є заперечення щодо змісту підтвердження, Замовник повинен заперечити проти нього негайно, непізніше трьох робочих днів; в іншому випадку зміст підтвердження вважається прийнятим.

2.4 Замовник несе відповідальність за перевірку замовлення та всіх договірних документів, щоб переконатися, що вони повні, правильні та відповідають призначенню.

2.5 Для договорів комплексного замовлення ми узгоджуємо кількість поставки із Замовником, яку Замовник відкликає протягом узгодженого терміну. Відкликання повинні бути отримані нами не пізніше, ніж за шість тижнів до початку відповідного місяця поставки.

3. Ціна Tа Yмови Oплати; Bзаємозалік; Притримання

3.1 Наші ціни зафіксовано в євро, вони враховують відповідний законодавчо встановлений податок з продажу та не враховують витрати на упаковку та транспортування франко-завод. Будь-які мита, внески та інші державні збори сплачує Замовник. В договорі зазначається гривневий еквівалент вартості товару.

3.2 Ціни стосуються обсягу послуг і поставок, зазначених у підтвердженнях замовлення. Додаткові або спеціальні послуги оплачуються окремо.

3.3 Оплата здійснюється безготівковим розрахунком без будь-яких знижок і зборів протягом 3-х днів з моменту виставлення Постачальником рахунку. У разі порушення Покупцем строків оплати нараховується пеня в розмірі діючої подвійної облікової ставки Національного банку України за несвоєчасно перераховані суми за кожний день прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення не обмежуючись шестимісячним терміном. Інші наслідки прострочення цим не обмежуються.

3.4 Замовник має право на залік лише в тому випадку, якщо його зустрічна вимога була юридично встановлена або не оспорюється, або зустрічна вимога ґрунтується на тих самих договірних відносинах.

3.5 Ми маємо право висунути власні зустрічні вимоги на вимоги Замовника у будь-який час.

3.6 За виконання робіт (монтаж, ремонт, технічне обслуговування тощо) ми стягуємо погодинні ставки та ціни на матеріали; у разі понаднормової роботи та роботи, що виконується вночі, у неділю та у святкові дні, ми також стягуємо доплати, що застосовуються в нашій компанії; час у дорозі та очікування вважається робочим часом. Рахунки за відрядження, добові та нічні виплати виставляються окремо. Зазапитом надішлемо прайс-листи.

3.7 Ми маємо право надіслати вам електронний рахунок-фактуру (наприклад, у вигляді PDF-документа) електронною поштою, якщо не погоджено інше. На наш розсуд ми також можемо надіслати паперовий рахунок-фактуру.

4. Поставка; Передача Pизику; 3атримка Поставки; Hедоступність Cервісу; 3атримка Приймання

4.1 Ми здійснюємо постачання FCA (Франко-перевізник) в нашому зареєстрованому офісі (Інкотермс 2020).

4.2 Навіть якщо в окремих випадках ми беремо на себе зобов’язання постачання за свій рахунок, відправлення завжди відбувається на ризик Замовника. Ми лише організовуємо страхування транспортування або поломки від імені та за рахунок Замовника. Якщо перевезення або поставка затримується з причин, що знаходяться поза межами нашого контролю, ризик переходить до Замовника, щойно Замовнику буде повідомлено, що товар готовий до поставки.

4.3 Період поставки починається з відправлення підтвердження замовлення поштою, а період виконання робіт з монтажу, технічного обслуговування або ремонту починається, коли обладнання доступне для виконання.

4.4 Дотримання дат і термінів завжди відбувається за умови з'ясування всіх комерційних і технічних питань між сторонами та виконання Замовником усіх своїх зобов'язань щодо співпраці та виконування, включаючи сплату узгодженої передоплати. В іншому випадку дати та терміни повинні бути відповідно подовжені. Ми можемо нести відповідальність у невиконанні зобов’язань лише в тому випадку, якщо ми отримаємо письмове нагадування від Замовника після встановленої дати.

4.5 Якщо ми не можемо дотримати обов’язкові терміни поставки з причин, які знаходяться поза межами нашого контролю (недоступність послуги), ми повинні негайно повідомити про це Замовнику та одночасно, наскільки це можливо, повідомити Замовнику про очікуваний новий час поставки. Якщо новий термін поставки неможливо передбачити або якщо послуга також недоступна протягом повідомленого нового терміну поставки, ми негайно повідомимо про це Замовнику і маємо право вийти з договору повністю або частково; ми негайно відшкодуємо будь-яку винагороду, вже сплачену Замовником. Випадком відсутності послуги в цьому контексті буде вважатися неправильна або несвоєчасна поставка товару нам нашим постачальником, якщо ми провели транзакцію, якщо ні ми, ні наш постачальник не винні, або якщо у нас немає зобов'язання щодо закупівлі в окремому випадку.

4.6 Ми маємо право здійснювати часткові поставки, якщо (а) часткова поставка може бути використана Замовником у межах договірної мети, (б) поставка решти замовлених товарів гарантована, і (в) Замовник не понесе в результаті будь-які значні додаткові зусилля або витрати (якщо ми не погоджуємося нести ці витрати).

4.7 Ми можемо призупинити поставки до тих пір, поки Замовник не оплатить усі належні вимоги, що випливають з усіх господарських операцій.

4.8 Замовник зобов'язаний прийняти предмет поставки в узгоджену дату поставки або, якщо дата поставки не була узгоджена, протягом одного тижня з моменту повідомлення про готовність до відправлення. Якщо було погоджено, що для поставки товару необхідне комплексне замовлення від Замовника, Замовник повинен відкликати та прийняти товар протягом трьох місяців з моменту укладення договору, якщо не було домовлено про інше.

4.9 Якщо Замовник затримує приймання або не співпрацює, або якщо наша поставка затримується з інших причин, за які несе відповідальність Замовник, ми маємо право вимагати компенсації за завдану шкоду, включаючи додаткові витрати (наприклад, витрати на зберігання). За зберігання ми стягуємо фіксовану ставку в розмірі 0,5% від суми рахунку на місяць або частину за кожен піддон, необхідний для зберігання предметів поставки, починаючи з узгодженої дати поставки або, якщо дата поставки не була узгоджена, після закінчення одного тижня з повідомлення про готовність до відправлення. Ми залишаємо за собою право заявляти про більшу шкоду та пред'являти свої юридичні вимоги (зокрема, компенсація додаткових витрат, вихід, припинення); однак фіксована ставка має компенсуватись подальшими грошовими вимогами. Замовник має право продемонструвати, що ми не зазнали жодної шкоди або значно меншої шкоди, ніж вищезгадана фіксована ставка.

4.10 Якщо Замовник не дотримується свого зобов'язання прийняти товар навіть після встановлення кінцевого терміну, ми маємо право вийти з договору. Вихід не впливає на претензії про відшкодування збитків.

4.11 Для виконання робіт Замовник зобов'язаний своєчасно та безкоштовно надати нам необхідні допоміжні матеріали (наприклад, електроенергію), навіть якщо установка входить у вартість або для цього була узгоджена одноразова ціна. Будь-які необхідні заходи, які має зробити Замовник для монтажу, наприклад, структурні заміри, повинні бути завершені до прибуття наших монтажників. Якщо будь-яке транспортування, необхідне у цьому контексті, неможливо здійснити на першому поверсі, Замовник повинен надати необхідні допоміжні засоби та обладнання (наприклад, навантажувач із противагою, пандуси, рейки, лебідки) за власний рахунок. Крім того, Замовник повинен вжити необхідних заходів безпеки для захисту людей та майна.

5. Форс-Mажор

5.1 Якщо нашим поставкам або послугам заважає, перешкоджає або перериває форс-мажор, ми звільняємося від наших зобов’язань щодо виконання на строк і в межах ступеня його впливу, навіть якщо ми не виконали свої зобов’язання.

5.2 Форс-мажор – це будь-яка подія поза межами нашого контролю, яка заважає нашій здатності виконувати всі або частину своїх зобов’язань; це, зокрема, збитки від пожежі, повені, епідемії, промислові суперечки, заворушення, акти війни або тероризму, а також оперативні збої чи офіційні накази, за які ми не несемо відповідальності. До форс-мажорних обставин також відноситься будь-який випадок, коли ми не отримуємо вчасно схвалення від третіх сторін, необхідних для виконання поставок, незважаючи на те, що запити на ці дозволи подано вчасно, інші події, які ми не можемо контролювати тощо.

5.3 Якщо такі події значно ускладнюють або унеможливлюють поставку чи послугу, а перешкода має не лише тимчасовий характер, ми маємо право розірвати договір. У разі тимчасових перешкод терміни поставки або послуги повинні бути подовжені, або терміни поставки або послуги повинні бути відтерміновані в межах періоду дії перешкоди плюс розумний період відновлення роботи. Якщо неможливо очікувати, що Замовник прийме поставку або послугу в результаті затримки, він може вийти з договору шляхом направлення письмової заяви протягом розумного строку (7 календарних днів).

6. 3береження Права Bласності

6.1 Ми зберігаємо право власності на наші товари («зарезервовані товари») до тих пір, поки всі вимоги, а також майбутні вимоги, що випливають із усіх ділових відносин, включаючи всі допоміжні вимоги, не будуть сплачені в повному обсязі. У випадку поточних рахунків зарезервована власність вважається забезпеченням непогашеного залишку.

6.2 Замовник має право продавати товари за умови збереження нами права власності в ході своїх звичайних господарських операцій. Цим Замовник доручає нам усі вимоги, що випливають із продажу, включаючи всі додаткові права. Ми приймаємо доручення.

6.3 Збереження права власності поширюється на продукти, отримані в результаті обробки, змішування або комбінування наших товарів за їх повною вартістю, при цьому ми вважаємося виробником. Якщо наші товари обробляються, змішуються або об’єднуються з товарами третіх сторін, і такі треті сторони зберегли право власності, ми повинні отримати право спільної власності пропорційно до вартості оброблених,8/29змішаних або комбінованих товарів. У всьому іншому до отриманого продуктузастосовуються ті ж правила, що і до зарезервованих товарів.

6.4 Замовник не може заставляти зарезервовані товари або призначати їх в якості забезпечення. Замовник повинен письмово повідомити нас, коли треті сторони мають доступ до зарезервованих товарів, зокрема проводять конфіскації у Замовника. Замовник зобов’язаний негайно заперечити проти таких конфіскацій, посилаючись на наші права.

6.5 У разі невиконання платежу ми маємо право вийти з договору відповідно до законодавчих положень і вимагати негайного повернення товару.

6.6 Ми зобов'язуємося звільнити зарезервовані товари та переуступлені вимоги в тій мірі, в якій вартість реалізації предметів, наданих як забезпечення, перевищує 110% забезпеченої вимоги. Звільнення здійснюється шляхом передачі права власності або переуступки.

6.7 Витрати щодо повернення у власність та перепродажу зарезервованих товарів несе Замовник. Витрати становлять фіксовану ставку в розмірі 5% від виручки від перепродажу, включаючи податок з продажів, якщо ми не продемонструємо більші витрати або Замовник не покаже, що витрати не були понесені або були меншими.

7. Гарантія

7.1 Oбсяг

7.1.1 Ми гарантуємо якість та властивості наших поставок і послуг відповідно до інформації, наданої в наших пропозиціях, або технічних характеристик, узгоджених у письмовій формі.

7.1.2 Якщо послуга надається на основі специфікації та вимог Замовника, ми гарантуємо лише те, що послуга була виконана відповідно до базової інформації наданої Замовником, але не гарантуємо правильність відповідного дизайну, склад і конструкцію.

7.1.3 Відхилення в розмірах, вазі або якості, які є звичайними в торгівлі або які допускаються відповідно до австрійських стандартів, стандартів EN або DIN, вважаються такими, що відповідають договору і не є незначним недоліком. Відсутність відповідності бажаній Замовнику цілі буде вважатися недоліком лише в тому випадку, якщо ми заздалегідь чітко підтвердили придатність для цієї цілі.

7.1.4 Ми гарантуємо правильність наших інструкцій з обробки, а також наших інструкцій із використання та експлуатації та наших порад Замовнику. Однак лише Замовник несе відповідальність за дотримання законодавчих чи інших норм під час використання предмета поставки та за його перевірку за призначенням. Ми несемо відповідальність лише за інструкції, що відрізняються від наших письмових інструкцій з обробки, а також від наших інструкцій щодо використання та експлуатації, якщо ми чітко підтвердили їх Замовнику заздалегідь у письмовій формі або за допомогою факсу чи електронної пошти.

7.1.5 Наша продукція відповідає, наскільки це необхідно, вимогам законодавства європейського союзу (ЄС). Ми гарантуємо дотримання юридичних вимог у державах, що не входять до ЄС, лише якщо це було прямо погоджено.

7.1.6 У разі проведення корекційних та профілактичних робіт з технічного обслуговування наша гарантія обмежується фактично наданими послугами.

7.1.7 Ми лише гарантуємо правильне загальне функціонування інсталяції, машини, програмного забезпечення чи подібного, чиї компоненти не всі були поставлені нами, якщо ми взяли на себе зобов’язання – незважаючи на надання певних компонентів Замовником або третіми сторонами – виготовити загальну інсталяцію, машину, програмне забезпечення або подібне, і якщо несправність не пов’язана з неправильною або неповною інформацією від Замовника.

7.1.8 У випадку товарів із цифровими елементами або якщо ми постачаємо цифрові продукти, ми не несемо зобов’язань перед Замовником оновлювати цифровий продукт чи елемент. Однак, якщо замовник перепродав споживачеві товари з цифровими елементами або цифровими продуктами, ми подбаємо про те, щоб споживач був забезпечений оновленнями, необхідними для того, щоб цифровий продукт або товари з цифровими елементами відповідали умовам договору протягом періоду, який споживач може об'єктивно очікувати; Замовник зобов'язаний інформувати споживача про такі оновлення у відповідний спосіб.

7.1.9 До програмного забезпечення, крім того, застосовуються положення, що стосуються програмного забезпечення, що містяться в спеціальному розділі (див. Б. I нижче).

7.2  Повідомлення Про Hедоліки Tовару; Oбов’Язок Доказування

7.2.1 Замовник повинен уважно оглянути предмети поставки або послуги відразу після поставки або після приймання; вони вважаються затвердженими Замовником щодо очевидних недоліків товару, якщо Замовник не повідомить нас у письмовій формі негайно, не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів (зпонеділка по п’ятницю, крім святкових днів у зареєстрованому офісі Замовника) після поставки. Що стосується інших недоліків товару, предмети поставки або послуги вважаються схваленими Замовником, якщо Замовник не повідомить нас у письмовій формі негайно, не пізніше, ніж через п’ять робочих днів після моменту, коли недолік товару став очевидним; якщо недолік товару вже був очевидний раніше під час нормального використання, цей більш ранній час, однак, має вирішальне значення для початку періоду повідомлення про недоліки товару. Для товарів, призначених для установки або іншої подальшої обробки, перевірка в будь-якому випадку повинна проводитися безпосередньо перед установкою або обробкою.

7.2.2 Повідомлення про недоліки товару повинно містити номер і дату підтвердження замовлення, накладної або рахунку-фактури, а також серійний та комісійний номери. У повідомленні повинно бути зазначено, які поставлені товари чи послуги зазнали впливу від недоліків товару, у чому детально полягають недоліки товару та за яких супутніх обставин виникли ці недоліки. Кожен недолік товару повинен бути точно описаний.

7.2.3 Якщо повідомлення про недолік товару є необґрунтованим, і Замовник знає або повинен був знати, або з необережності не виявив цього, Замовник зобов'язаний відшкодувати нам витрати, понесені на перевірку.

7.2.4 Зобов'язання за чинним законодавством України щодо проведення перевірок та повідомлення про недоліки товару залишаються незмінними.

7.2.5 Замовник повинен довести, що недоліки товару, виявлені протягом гарантійного терміну, вже були присутні на момент передачі нами товару в узгодженому із Замовником місці.

7.3 Гарантійні Tерміни

7.3.1 Якщо інші терміни не визначені в частині б. Спеціальний розділ цих умов або іншим чином укладено окремі угоди, претензії Замовника через недолік товару підлягають позовному терміну в дванадцять місяців з моменту поставки або, якщо потрібне приймання, від приймання; це не стосується вимог, зазначених у пункті 7.3.3.

7.3.2 Протягом наступних дванадцяти місяців (з початку 13-го місяця до кінця 24-го місяця з моменту поставки або приймання) ми добровільно надамо Замовнику матеріали, необхідні для усунення будь-яких недоліків товару безкоштовно. Надання матеріалів згідно з реченням 1 не призупиняє та не поновлює строкпозовної давності за вимогами, передбаченими п. 7.3.1.

7.3.3 Претензії Замовника про відшкодування збитків, які виникли внаслідок травми, що загрожує життю, кінцівці або здоров'ю, або внаслідок умисного чи грубого порушення обов'язків нами або нашими довіреними агентами, а також вимоги про відшкодування збитків висуваються у відповідності до положень чинного законодавства України.

7.4 Гарантійні Претензії

7.4.1 У разі виявлення недоліку товару ми, на наш розсуд, повинні усунути недолік товару (шляхом виправлення або покращення) або здійснити нову поставку (подальшу поставку або заміну), що разом іменується подальшим виконанням. Наше право відмовитися від подальшого виконання відповідно до вимог законодавства залишається незмінним. Якщо подальше виконання не здійснене, необґрунтоване або у ньому відмовлено, Замовник може знизити ціну або – у разі не неістотних недоліків – відмовитись від договору; якщо ми несемо відповідальність за недолік товару, Замовник може вимагати відшкодування збитків у межах пункту 9.

7.4.2 Замовник повинен надати час і можливість, які необхідні для подальшого виконання. Замовник має надіслати або транспортувати нам забраковані товари для перевірки та будь-якого необхідного виправлення після консультації з нами. У разі поставки заміни Замовник має повернути нам товар з недоліками відповідно до чинних положень законодавства.

7.4.3 Ми маємо право зробити подальше виконання залежними від оплати Замовником належної вартості покупки. Однак Замовник має право утримати розумну частину покупної ціни, пропорційну недоліку товару.

7.5 Bиключення 3 Гарантії

7.5.1 Гарантійні претензії Замовника виключені або недійсні, якщо інструкції з монтажу або інструкції з використання та експлуатації, надані нами або які будуть запитані у нас, не були дотримані, якщо установка не була проведена правильно та згідно відповідних стандартів, зокрема, якщо вона не була виконана спеціалізованою компанією, якщо ремонтні чи інші роботи на об’єкті поставки чи обслуговування були виконані без нашої згоди, якщо він експлуатувався або використовувався неналежним чином, експлуатувався, незважаючи на несправні захисні пристрої або використовувався всупереч нашим інструкціям або для цілей, для яких він не призначений, а також, якщонедоліки товару пов’язані з впливом сторонніх тіл, хімічним впливом, перенапругою, поведінкою третіх осіб або форс-мажорними обставинами.

7.5.2 Гарантія не надається на матеріальні недоліки вживаних товарів, поставлених за домовленістю із Замовником в окремих випадках.

7.6 Права Pегресу

7.6.1 Законні права Замовника на регрес проти нас залишаються незмінними.

7.6.2 Замовник може заявити права регресу лише в тому випадку, якщо між Замовником та його Замовником не було укладено жодних угод, які виходять за межі законодавчих прав щодо недоліків товару.

8. Cпеціальні Положення Щодо Гарантії Kінцевим Kлієнтам

8.1 На деякі наші предмети поставки і послуги ми надаємо гарантії кінцевим клієнтам, або кінцеві клієнти можуть зареєструватися на них, або отримати гарантію за оплату. Це не впливає і не обмежує наших законодавчих гарантійних зобов’язань відповідно до цих Загальних Умов.

8.2 Варіанти гарантій кінцевим клієнтам доступні в окремих бізнес-підрозділах Solar Energy, Perfect Welding (включаючи та виключаючи Автоматизацію) і Perfect Charging, а також відповідні умови гарантій викладені в частині Б. Спеціальний розділ цих Умов.

9. Bідповідальність

9.1 Ми не зобов'язані компенсувати незначну недбалість.

9.2 Крім того, наша відповідальність обмежена вартістю Замовлення. У разі претензії щодо компенсації, яка виникає внаслідок надання послуги або технічного обслуговування, наша відповідальність обмежується щорічною платою за відповідну послугу. Відповідальність за втрату прибутку, непрямі збитки або насліди збитків, шкоду репутації чи інший нематеріальний збиток виключається у всіх випадках. Наша відповідальність додатково зменшується за рахунок існуючих страхових претензій або претензій до третіх сторін, які можуть бути заявлені Замовником з пріоритетом перед претензіями щодо відповідальності проти нас.

9.3 З кожним Замовленням Замовник зобов'язаний чітко та письмово звернути нашу увагу на ризик незвично великих збитків; інакше ми не несемо відповідальності за такі збитки. Незвично великий збиток має місце, зокрема, якщо Замовник зобов'язався своїмЗамовникам або іншим третім особам сплатити договірну неустойку, одноразову компенсацію чи іншу виплату у разі недоліку товару або затримки, що пов'язані з нашою послугою Замовнику.

9.4 Вимоги щодо відповідальності до нас втрачають строк позовної давності, якщо вони не будуть заявлені в суді протягом шести місяців після того, як стало відомо про настання шкоди, але в будь-якому випадку протягом трьох років з моменту останньої часткової поставки або – у разі надання послуги або роботи з технічного обслуговування – протягом трьох років з моменту надання послуги або робіт з технічного обслуговування, що призвели до виникнення вимоги про відповідальність.

9.5 Вищезазначені положення про відповідальність застосовуються в такій же мірі на користь наших виконавчих органів, законних представників, співробітників та інших допоміжних агентів.

10. Права Iнтелектуальної Bласності

10.1 Усі права інтелектуальної власності, такі як авторські права, права на торговельну марку, права на дизайн, патентні права, права на корисну модель та ноу-хау, а також незахищені винаходи, промисловий досвід, комерційні таємниці, на наші предмети поставки та послуги, а також виробничі процеси та всі процеси, пов'язані з ними, їх застосування, на компоненти, на програмне забезпечення (включаючи вихідний та об'єктний код, а також користувацьку документацію, алгоритми, інтерфейс користувача тощо), на процеси, плани, ескізи, описи, креслення, посібники, інструкції та інструкції з монтажу, розрахунки, пропозиції, цитування, інші технічні документи, а також зразки, прототипи, каталоги, брошури, ілюстрації тощо – незалежно від часу, коли вони розкриваються Замовнику – належать виключно нам або нашим ліцензіарам. Замовнику надається право лише використовувати предмет договору за призначенням.

10.2 Ми залишаємо за собою необмежене право інтелектуальної власності та авторські права на пропозиції, цитування, креслення та всі інші документи та супровідні елементи; вони не повинні бути доступними для третіх сторін або використовуватися для своїх чи інших цілей. Якщо замовлення не зроблене, вищезазначені документи та супровідні предмети підлягають негайному поверненню або знищенню на наш запит.

10.3 Ми маємо виняткове та повне право претендувати на права на послуги, розробки, знахідки, винаходи тощо, які виникають у контексті наданих нами послуг, навіть якщо поставка чи послуга здійснюється на основі специфікації Замовника або Замовник якимось іншим чином сприяє цьому. Будь-які права, що виникають на стороні Замовника, автоматично передаються нам, коли вони виникають, так що ми стаємоєдиним власником прав і стороною, яка має право їх реалізувати.

11. Kонфіденційність

11.1 Зміст наших пропозицій має залишатися конфіденційним. Будь-яка форма активного або пасивного розкриття всього або частини змісту вимагає нашого попереднього прямого письмового дозволу. Те саме стосується всього змісту договірних відносин з нами.

11.2 Замовник надає нам дозвіл на включення його як референс у загальнодоступних засобах масової інформації (зокрема в інтернеті), доки такий дозвіл не буде відкликано.

12. 3доров'я Tа Безпека

12.1 Замовник зобов’язується дотримуватись усіх законодавчих та інших юридичних або договірних положень щодо охорони здоров’я та безпеки всіх осіб, задіяних у рамках виконання замовлення. Крім того, Замовник повинен усунути небезпеку для нашого персоналу та персоналу будь-яких субпідрядників або постачальників, які задіяні протягом усього періоду надання послуг у Замовника або в зоні відповідальності Замовника.

12.2 Ми чітко залишаємо за собою право відкликати наш персонал та/або персонал наших субпідрядників/постачальників з місць надання відповідної послуги за необхідністю у короткий термін, якщо вищезазначені вимоги перестануть виконуватися або у разі передбачуваної, прямої або непрямої небезпеки. Будь-які форми такої небезпеки становлять перешкоду та/або переривання, що пов’язано з Замовником. На період перешкоди/переривання ми повинні бути звільнені від наших договірних зобов’язань, з повністю відшкодованими збитками та звільнені від відповідальності.

13. 3ахист Даних

Ми обробляємо персональні дані відповідно до нашої Заяви про конфіденційність даних (https://www.fronius.com/uk-ua/ukraine/politika-konfidentsialnosti).

14. 3астосовне 3аконодавство; Bирішення Cпорів

14.1 За виключенням Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) застосовується законодавство України.

14.2 Замовник повинен довести, що недоліки товару, виявлені протягом гарантійного терміну, вже були присутні на момент передачі нами товару в узгодженому із Замовником місці.

14.3 Спори за участю суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території України вирішуються компетентним судом України згідно чинного законодавства.

15. 3астереження Про Подільність Договору

Якщо окремі положення цих Умов Поставки та Оплати є юридично неефективними, недійсними або неможливими до виконання, ефективність, дійсність та можливість виконання інших положень залишаться незмінними. У такому випадку сторони погоджуються, що відповідне положення має бути замінено положенням, яке максимально наближається до нього з точки зору його економічного результату і яке не є неефективним, недійсним або неможливими до виконання, і яке максимально наближається до наміру договірних сторін на момент укладення договору. Те ж саме стосується будь-яких юридичних прогалин у контракті.

B. Cпеціальний Pозділ

I. Cпеціальні Yмови Програмного 3абезпечення

16. Oбсяг Послуг; Cистемні Bимоги; Bиконання Договору

16.1 Функціональний обсяг програмного забезпечення остаточно визначений у відповідному описі послуги та / або в документації користувача.

16.2 Ми надаємо Замовнику програмне забезпечення виключно у вигляді об'єктного коду. Ми також можемо надати Замовнику пов’язану документацію користувача в чисто цифровій формі (наприклад, як документ PDF або онлайн-довідку) на наш розсуд. Якщо не домовлено про інше, ми надамо програмне забезпечення та документацію користувача англійською та українською мовою.

16.3 Програмне забезпечення є стандартним програмним забезпеченням. Воно адаптується до особливих вимог Замовника лише у виняткових випадках і лише після чіткої письмової згоди.

16.4 Ми надаємо послуги з встановлення та налаштування лише у виняткових випадках і лише за окремою угодою.

16.5 Системні вимоги до використання програмного забезпечення випливають з відповідного опису послуги та/або документації користувача. Забезпечення відповідного та достатнього апаратного та програмного середовища відповідно до системних вимог є відповідальністю Замовника.

16.6 Якщо ми обробляємо персональні дані від імені Замовника у зв’язку з наданим нами програмним забезпеченням, ми укладаємо з Замовником окрему угоду про обробку даних.

17. Повідомлення Про Aвторські Права; 3ахист Програмного 3абезпечення

17.1 Повідомлення про авторські права, серійні номери або інші функції, призначені для ідентифікації програми, не можуть бути видалені з програмного забезпечення або змінені.

17.2 Зокрема, всі копії програмного забезпечення, як і дані доступу повинні зберігатися в захищеному місці.

18. Kупівля Програмного 3абезпечення

Якщо домовлено, що Замовник придбає програмне забезпечення на постійній основі, цей пункт 18 також застосовується.

18.1 Hадання Прав

18.1.1 Після сплати узгодженої плати ми надаємо Замовнику просте, невиключне право використовувати програмне забезпечення за призначенням протягом необмеженого періоду часу. Право використання обмежено узгодженою кількістю користувачів або кількістю пристроїв. Залежно від узгодженого типу ліцензії, програмне забезпечення може використовуватися лише максимальною кількістю фізичних осіб на максимальній кількості пристроїв, що відповідає кількості ліцензій, придбаних Замовником. Дозволене використання включає встановлення програмного забезпечення, завантаження в оперативну пам’ять та використання за призначенням Замовником. Кількість ліцензій, а також тип і обсяг використання визначаються досягнутою угодою, якщо це застосовно.

18.1.2 Замовник має право зробити резервну копію, якщо це необхідно для забезпечення майбутнього використання. На створеній резервній копії Замовник має видимо нанести примітку «Резервна копія», а також повідомлення про авторські права виробника. Якщо програмне забезпечення забезпечено технічним захистом від копіювання, Замовник отримує заміну в короткі терміни за запитом у разі пошкодження наданого носія даних або переданих файлів.

18.1.3 Замовник може назавжди передати придбану копію програмного забезпечення третій стороні, передавши документацію користувача, якщо Замовник повністю припиняє використовувати програмне забезпечення, видаляє всі встановлені копії зі своїх комп’ютерів та видаляє всі копії на інших носіях даних або передає їх нам, за винятком випадків, коли Замовник законодавчо зобов’язаний зберігати їх протягом більш тривалого періоду. На запит покупець повинен підтвердити нам у письмовій формі, що вищезазначені заходи були виконані в повному обсязі, або, якщо це можливо, пояснити причини більш тривалого зберігання. Покупець чітко погоджується з третьою стороною дотримуватися обсягу прав використання відповідно до положень цієї частини 18 і надає нам докази цього на запит.

18.1.4 Замовник має право іншим чином копіювати або декомпілювати програмне забезпечення лише в тій мірі, в якій це передбачено законом. Однак, декомпіляції це стосується лише за умови, що ми не надали необхідну інформацію Замовнику на запит протягом розумного періоду часу.

18.1.5 Крім того, Замовник не має права відтворювати, поширювати, здавати в оренду (зокрема, не як програмне забезпечення, а як послугу), робити доступними для громадськості (наприклад, через Інтернет), субліцензувати або змінювати, перекладати, редагувати або іншим чином переробляти програмне забезпечення повністю або частково. Право Замовника на передачу використання програмного забезпечення протягом обмеженого періоду часу з ціллю отримання прибутку (кредитування) прямо чи опосередковано залишається незмінним.

18.1.6 Якщо ми надаємо Замовнику оновлення, модернізацію та/або нові версії програмного забезпечення у рамках гарантії або з будь-якої іншої причини, застосовується наступне: Передача прав Замовнику обумовлюється передачею новішої, незалежно виконуваної версії програмного забезпечення. Замовник отримує права на використання цієї новішої версії програмного забезпечення в тому ж обсязі, що й попередньої версії програмного забезпечення; у той самий час закінчуються права на використання попередньої версії програмного забезпечення; однак, ми дозволяємо використовувати попередню версію до тих пір, поки надане програмне забезпечення не буде встановлено, або, у разівиявлення недоліків товару в останньому наданому програмному забезпеченні, доки ці недоліки не будуть усунені.

18.2 Гарантія

18.2.1 Наша гарантія після продажу програмного забезпечення регулюється – з урахуванням відхилень і доповнень у цьому пункті 18.2 – частиною 7. Зокрема, пунктами 7.1.5 (відповідність вимогам законодавства), 7.1.8 (оновлення) та частиною 7.2 (повідомлення про недоліки товару).

18.2.2 Ми гарантуємо узгоджену якість і також гарантуємо, що Клієнт може використовувати програмне забезпечення без порушення прав третіх сторін.

18.2.3 Наша гарантія не поширюється на помилки, пов'язані з використанням програмного забезпечення в апаратному та програмному середовищі, яке не відповідає вимогам, зазначеним нами, або через те, що покупець вніс зміни та модифікації до програмного забезпечення, не маючи на це законного права чи інакше, ніж на підставі попередньої згоди, оголошеної нами принаймні в текстовій формі.

18.2.4 У разі оновлень, модифікацій і надання нових версій, претензії щодо недоліків товарів обмежуються новими функціями, які надаються оновленням або новою версією, порівняно з попередньою версією. Якщо ми безкоштовно надаємо Замовнику оновлення або нові версії без законного зобов’язання робити це, гарантія та відповідальність регулюються пунктом 21. У цьому випадку Замовник може вільно використовувати попередню версію (пониження); за потреби, ми знову зробимо це доступним Замовнику. Претензії Замовника через недоліки товару попередньої версії виключаються в тій мірі, в якій ці недоліки товару будуть усунені шляхом встановлення наданої нами поточної версії.

18.2.5 Ми також будемо виконувати свої зобов'язання щодо усунення недоліків товару шляхом надання розумних та прийнятних обхідних шляхів, надання оновлень з автоматичною процедурою встановлення, доступною для завантаження з веб-сайту, інформування Замовника про це, та пропонування Замовнику підтримки по телефону для вирішення проблем із встановленням. У разі подальшої поставки, Замовник приймає будь-яку нову версію програмного забезпечення, якщо це не має невиправданих негативних наслідків. У разі недоліків товару, ми на власний розсуд дозволимо Замовнику використовувати договірне програмне забезпечення в легальний спосіб або змінювати програмне забезпечення такимчином, щоб права третіх осіб більше не порушувалися.

18.2.6 Гарантійні претензії Замовника втрачають силу через дванадцять місяців. Якщо надається носій даних, гарантійний строк відраховується від моменту його доставки. Якщо дані надаються через завантаження з Інтернету, гарантійний строк починається після повідомлення та активації даних доступу до області завантаження. Якщо надходять оновлення та нові версії, гарантійний строк для таких елементів починається з моменту надання кожного з них. Вищезазначене не суперечить підпункту 7.3.3.

18.2.7 Якщо ми уклали договір на обслуговування програмного забезпечення із Замовником, термін усунення недоліків залежить від терміну дії договору на обслуговування програмного забезпечення.

19. Обслуговування Програмного 3абезпечення

Якщо домовлено, що ми будемо надавати Замовнику оновлення, модифікації та/або нові версії проданого програмного забезпечення протягом певного періоду часу, цей Пункт 19 також застосовується у разі, якщо не укладено окрему угоду про обслуговування програмного забезпечення.

19.1 Oбсяг Послуг; Hадання прав; Гарантія

19.1.1Ми постійно розвиваємо програмне забезпечення та надаємо Замовнику останню версію програмного забезпечення для завантаження через Інтернет протягом терміну дії договору про обслуговування програмного забезпечення.

19.1.2 Там, де це технічно можливо, ми усуваємо будь-які помилки програмного забезпечення протягом розумного періоду часу, надаючи оновлення та/або нові версії для завантаження через Інтернет. Вважається, що помилка існує, якщо програмне забезпечення не виконує функції, зазначені в описі послуги, дає неправильні результати або не функціонує належним чином у будь-якому іншому відношенні так, що використання програмного забезпечення є неможливим або обмеженим. Ми надаємо наші послуги на основі останніх і безпосередньо попередніх версій програмного забезпечення та з урахуванням інтересів усіх користувачів програмного забезпечення. Ми не усуваємо несправності для більш давніх версій програмного забезпечення.

19.1.3 Щодо надання прав та гарантії на оновлення та/або нові версії, пункти 18.1 та 18.2 застосовуються з відповідними змінами. Якщо ми надали Замовнику права на використання програмного забезпечення, яке є предметом угоди про обслуговування програмного забезпечення в межах, які відрізняються від обсягу застосування пункту 18.1, ми надамо Замовнику права на використання оновлень та/або нових версій, які ми надаємо Замовнику за договором про обслуговування програмного забезпечення в тому узгодженому обсязі, що відрізняється.

19.2 Платежі; Tривалість; Припинення

19.2.1 Розмір та строки оплати визначаються відповідною угодою.

19.2.2 Якщо договір укладено на фіксований період, він закінчується в кінці періоду без повідомлення про розірвання.

19.2.3 Якщо договір укладено на невизначений період, будь-яка сторона може його розірвати за шість (6) тижнів, попередивши про це до кінця будь-якого календарного кварталу.

19.2.4 Вищезазначене не зачіпає права будь-якої зі сторін негайно розірвати договір з поважної причини.

19.2.5 Повідомлення про припинення має бути вручене письмово.

20. Лізинг Програмного 3абезпечення

Якщо домовлено, що Замовник може використовувати програмне забезпечення протягом обмеженого періоду, цей Пункт 20 застосовується додатково.

20.1 Hадання Прав

20.1.1 Після сплати узгодженої плати, ми надаємо Замовнику просте, невиключне, субліцензійне право, що не підлягає передачі, на обмежений період часу використовувати програмне забезпечення за призначенням. В усіх інших відношеннях пункт 18.1.1 застосовується з урахуванням необхідних змін.

20.1.2 Пункти 18.1.2 та 18.1.4 застосовуватимуться з урахуванням необхідних змін. Крім того, Замовник не має права відтворювати, поширювати, позичати, здавати в оренду (зокрема, не як програмне забезпечення, а як послугу), робити доступним для громадськості (наприклад, через Інтернет), субліцензувати або змінювати, перекладати, редагувати чи іншим чином переробляти програмне забезпечення повністю або частково.

20.1.3 Пункт 18.1.6 застосовується з урахуванням необхідних змін.

20.2 Oбсяг Послуг

20.2.1 Ми постійно оновлюємо програмне забезпечення та надаємо Замовнику останню версію програмного забезпечення протягом узгодженого періоду.

20.2.2 Там, де це технічно можливо, ми усуваємо будь-які помилки програмного забезпечення протягом розумного періоду часу. Вважається, що помилка існує, якщо програмне забезпечення не виконує функції, зазначені в описі послуги, дає неправильні результати або не функціонує належним чином у будь-якому іншому відношенні, так що використання програмного забезпечення є неможливим або обмеженим.

20.3 Cпеціальні Yмови 3абезпечення Через Iнтернет

20.3.1 У випадку, якщо програмне забезпечення надається через сервер, який керується нами або від нашого імені (Програмне забезпечення як послуга - SaaS), цей Пункт 20.3 застосовується додатково.

20.3.2 Для використання програмного забезпечення Замовнику потрібне підключення до Інтернету. Подальші вимоги випливають з опису послуги, документації користувача та системних вимог.

20.3.3 Ми не несемо відповідальності за постійну доступність програми і маємо право обмежити або припинити її використання повністю або частково, якщо це необхідно з огляду на обмеження пропускної спроможності, безпеки чи цілісності. Крім того, програма повністю або частково недоступна протягом періодів технічного обслуговування (наприклад, коли встановлюється нове програмне забезпечення); ми намагатимемося планувати заплановані періоди технічного обслуговування на часи низького використання, якщо це можливо.

20.3.4 Ми надамо Замовнику простір для зберігання на сервері, необхідний для цільового використання програмного забезпечення. Замовник не має права22/29надавати це місце зберігання третій стороні. Замовник зобов’язується незберігати на наданому просторі будь-який незаконний вміст або вміст, що порушує закони, офіційні вимоги чи права третіх осіб.

20.3.5 Замовник сам несе відповідальність за введення та збереження своїх даних та інформації, необхідних для використання послуг SaaS. Замовник зобов’язаний перед введенням перевіряти свої дані та інформацію на наявність вірусів чи інших шкідливих компонентів і використовувати для цього найсучасніші програми захисту від вірусів.

20.3.6 Замовник зобов’язаний регулярно створювати резервні копії своїх даних. Ми не несемо відповідальності за втрату даних, якщо така втрата пов’язана з нездатністю Замовника здійснювати регулярне резервне копіювання даних, щоб гарантувати, що втрачені дані можна відновити з розумними зусиллями. Вищезазначене не суперечить пункту 9.

20.4 Платежі, Tривалість; Припинення

20.4.1 Розмір та строк оплати визначаються відповідною угодою.

20.4.2 Якщо договір укладено на фіксований період, він закінчується в кінці періоду без повідомлення про розірвання.

20.4.3 Якщо договір укладено на невизначений період, будь-яка сторона може його розірвати за шість (6) тижнів, попередивши про це до кінця будь-якого календарного кварталу.

20.4.4 Вищезазначене не зачіпає права будь-якої зі сторін негайно розірвати договір з поважної причини.

20.4.5 Повідомлення про припинення має бути вручене письмово.

20.4.6 У разі припинення, Замовник повинен припинити використання програмного забезпечення та видалити всі встановлені копії програмного забезпечення зі своїх комп’ютерів та знищити будь-які створені резервні копії програмного забезпечення.

20.5 Гарантія (Tехнічне Oбслуговування)

20.5.1 У разі оренди програмного забезпечення наша гарантія – з урахуванням відхилень і доповнень у цьому пункті 20.5 – регулюється частиною 7.

20.5.2 Незважаючи на підпункт 7.1.8, ми гарантуємо, що програмне забезпечення залишатиметься відповідним договору (через оновлення) протягом терміну дії договору і що жодні права третьої сторони не будуть перешкоджати використанню програмного забезпечення відповідно договору.

20.5.3 За недоліки, які вже існували на момент укладення контракту, здійснюємо компенсацію тільки ми, однак лише в тому випадку, якщо в процесі судового розгляду буде встановлено, що ми винні. Вищезазначене не суперечить пункту 9.

20.5.4 Підпункт 18.2.3 застосовується з урахуванням відповідних змін.

21. Безкоштовне Hадання Програмного 3абезпечення

Якщо ми надаємо Замовнику програмне забезпечення безкоштовно, незалежно від того, чи то на необмежений період часу (у подарунок), так і на обмежений період часу (позичення), ця частина 21 застосовується додатково.

21.1 Hадання Прав

Що стосується надання прав, пункти 18.1 та/або 20.1 застосовуються з урахуванням відповідних змін.

21.2 Гарантія; Bідповідальність

21.2.1 У разі матеріальних дефектів ми несемо відповідальність за пряму шкоду, заподіяну Замовнику, якщо дефект програмного забезпечення було шахрайським шляхом приховано від Замовника, а також за непрямий збиток, спричинений дефектами через умисел або грубу недбалість з нашого боку. Будь-яка подальша гарантія на дефекти матеріалу виключена. Замовник не може мати претензій щодо виправлення помилок.

21.2.2 У разі дефектів права власності ми несемо відповідальність лише за збитки, завдані Замовнику у разі, якщо дефект права власності на програмне забезпечення було шахрайським шляхом приховано від Замовника. Будь-яка подальша гарантія щодо дефектів прав власності виключена.

21.2.3 Ми несемо відповідальність лише за умисел і грубу недбалість, будь-яка подальша відповідальність виключається. Однак відповідальність згідно з законодавством України залишається незмінною.

II. Cпеціальні Yмови Для Hашого Бізнес-Підрозділу Solar Energy

22. Гарантія

Гарантія на поставки та послуги нашого бізнес-підрозділу SOLAR ENERGY регулюється положеннями Загального розділу (частина 7).

23. Гарантія Kінцевим Cпоживачам

Кінцеві споживачі (як споживачі, так і підприємства) можуть мати право на гарантію на продукцію нашого бізнес-підрозділу SOLAR ENERGY за окремою угодою. Застосовуються відповідні умови гарантії Fronius, доступні на www.fronius.com/solar/garantie. Термін гарантії може бути продовжений кінцевим клієнтом за оплату відповідно до умов гарантії Fronius.

III. Cпеціальні Yмови Для Hашого Бізнес-Підрозділу Perfect Welding (3а Bинятком Aвтоматизації)

24. Гарантія

24.1 Гарантія на поставки та послуги нашого бізнес-підрозділу PERFECT WELDING (за винятком АВТОМАТИЗАЦІЇ) регулюється – з урахуванням відхилень і доповнень у цьому пункті 24 – положеннями Загального розділу (частина 7).

24.2 Пункт 7.3.2 застосовується лише до:

a.Системи Welding та компонентів, які маркуються серійним номером і не виготовляються на замовлення;

b.Зварювальних та периферійних пристроїв Virtual Welding;

c.Аксесуарів: зварювального обладнання (наприклад, шоломів, AirSystems, мобільних витяжних установок).

24.3 Незважаючи на підпункт 7.3.1, на зварювальні пальники і корпуси пальників (наприклад, TIG, Mig/Mag, MMA, Push & Push/Pull, LaserHybrid і спеціальні версії, Twin, CMT Twin, CMT Hand, ручні та роботизовані, Push/Pull & Pull MIG пальники, шлангпакети) з газовим або водяним охолодженням, а також на витратні матеріали та деталі, що зношуються (наприклад, запобіжники, сопла, ізолятори, цанги, канали, дюзи , ролики подачі, контактні наконечники) поширюється гарантійний термін 6 місяців. Це виключає привод CMT Robacta Drive з газовим або водяним охолодженням, до якого застосовується пункт A.7.3.1.

24.4 Незважаючи на підпункт 7.5.2, гарантійний період у 6 місяців застосовується до вживаних товарів.

25. Гарантія Kінцевим Cпоживачам

Для продуктів нашого бізнес-підрозділу PERFECT WELDING (за винятком АВТОМАТИЗАЦІЇ) кінцеві Замовники (як споживачі, так і підприємства) можуть придбати гарантію за оплату або активувати їх шляхом реєстрації, за умови укладення окремої угоди. Застосовуються відповідні умови гарантії Fronius, доступні на сторінці https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty

IV. Cпеціальні Yмови Для Aвтоматизації B Бізнес-Підрозділі Perfect Welding

Наведені нижче положення застосовуються до наших поставок, послуг і платежів у сфері Автоматизації (підрозділ PERFECT WELDING) на додаток до положень у Загальному розділі:

26. Поставка

26.1 За умови домовленості про іншу дату поставки, ми здійснимо доставку не раніше ніж через 20 тижнів після укладення контракту.

26.2 Ми доставляємо шляхом франко-перевізника FCA у нашому зареєстрованому офісі (Інкотермс 2020). В усіх інших відношеннях частина 4 залишається без змін.

27. Приймання; Oперативна Передача

27.1 Як тільки предмет продажу буде готовий до отримання, ми повідомимо про це Замовника. Якщо узгоджено, попереднє приймання (Factory Acceptance Test, FAT) відбудеться на нашому заводі протягом двох тижнів після повідомлення про готовність до збору.

27.2 Замовник зобов'язаний забрати предмет продажу самостійно або опосередковано протягом двох тижнів після повідомлення про готовність до отримання або протягом тижня після успішного попереднього приймання.

27.3 Протягом 45 днів після отримання або іншої доставки, остаточне приймання (Site Acceptance Test, SAT) відбудеться за місцем діяльності Замовника або в будь-якому іншому узгодженому місці використання об’єкта продажу.

27.4 Замовник не може відмовитися ні від попереднього приймання, ні від остаточного прийняття з причини несуттєвих недоліків.

27.5 Об'єкт продажу також вважається прийнятим, якщо остаточне приймання не відбулося протягом терміну, зазначеного в пункті 27.3, без нашої відповідальності за це і без відмови Замовника від прийняття протягом цього терміну з причини хоча б одного істотного недоліку.

27.6 Об'єкт закупівлі вводиться в експлуатацію в рамках остаточного приймання. Сторони складають акт приймання-передачі. Остаточна експлуатаційна передача Замовнику здійснюється лише в тому випадку, якщо предмет покупки знаходиться в абсолютно безпечному стані; в цьому випадку ми передаємо Замовнику підписану Декларацію відповідності. Замовник не може експлуатувати об’єкт покупки без відповідної експлуатаційної передачі та виданої нами Декларації відповідності. Замовник повинен дозволяти управління об'єктом покупки тільки навченому персоналу.

27.7 Якщо остаточне прийняття не відбувається негайно не з нашої вини, строк остаточного часткового платежу настає після використання предмета поставки Замовником, але одиниця вважається прийнятою не пізніше ніж через 45 днів післядоставки.

28. Ціни Tа Yмови Oплати; Право Притримання

28.1 Якщо інше не домовлено, то відповідно до пункту 28.2, застосовуються такі умови оплати:

28.1.1 50% узгодженої ціни закупівлі сплачується Замовником у вигляді авансового внеску відразу після укладення договору протягом 14 днів після отримання авансового рахунку.

28.1.2 40% узгодженої ціни закупівлі сплачується Замовником протягом 14 днів після повідомлення про готовність до отримання або – якщо попереднє приймання було узгоджено – протягом 14 днів після успішного попереднього приймання, але не пізніше до введення об'єкта закупівлі в експлуатацію Замовником. Якщо після попереднього приймання ми все одно повинні виконати незначні доопрацювання, це не дає Замовнику права утримувати цей внесок із вартості покупки. Доопрацювання є неістотним, якщо цільове використання об’єкта купівлі-продажу не залежить від виконання цього доопрацювання.

28.1.3 10% узгодженої ціни закупівлі сплачується Замовником протягом 14 днів після остаточного прийняття або неявного остаточного прийняття відповідно до пункту 27.5.

28.2 Умови платежу застосовуються за умови позитивного підтвердження фінансового стану Замовника, у разі відсутності якого повна передоплата вважається узгодженою відразу після укладення договору.

29. Гарантія

29.1 Гарантія на поставки та послуги в зоні АВТОМАТИЗАЦІЇ нашого бізнес-підрозділу PERFECT WELDING ґрунтується на положеннях Загального розділу (частина 7) з наступними відхиленнями та доповненнями в цьому пункті 29.

29.2 До

а. Компонентів автоматизації та механізації,

b. Систем орбітального зварювання та орбітальних запчастин і

c. Орбітальних блоків (зокрема FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)

застосовується виключно гарантійний термін, зазначений у пункті 7.3.1. Пункт A.7.3.2 не застосовується.

29.3 Якщо продається продукція бізнес-підрозділу PERFECT WELDING (крім АВТОМАТИЗАЦІЇ), застосовуються обмеження, викладені в частині 24.

29.4 Термін давності для гарантійних претензій починається з моменту остаточного прийняття або неявного остаточного прийняття відповідно до пункту 27.5.

V. Cпеціальні Yмови Для Hашого Бізнес-Підрозділу Perfect Charging

30. Гарантія

Гарантія на доставку та послуги нашого бізнес-підрозділу PERFECT CHARGING регулюється положеннями Загального розділу (частина 7).

31. Гарантія Kінцевим Cпоживачам

Для продуктів нашого бізнес-підрозділу PERFECT CHARGING кінцеві клієнти (як споживачі, так і підприємства) можуть отримати гарантії щодо оплати або активувати їх шляхом реєстрації, за умови укладення окремої угоди. Застосовуються відповідні умови гарантії Fronius, доступні на https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension.Общие условия поставки и оплаты

1. ПРИМЕНИМОСТЬ

1.1. Условия поставок и других услуг, осуществляемых Поставщиком, а также порядок расчетов, регулируются настоящими Общими условиями поставки и оплаты (далее – Условия). Для отношений, не урегулированных настоящими Условиями, применяются нормы действующего законодательства Украины.

1.2. Условия являются неотъемлемой частью Договора поставки, заключенного между Поставщиком и Покупателем.

1.3. Если какие-либо коммерческие условия Покупателя противоречат этим Условиям, данные расхождения являются обязательными, лишь в случае их письменного согласования Поставщиком.

1.4. Принимая поставку товаров и/или услуг, Покупатель признает исключительную применимость данных Условий.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. Предложения Поставщика не являются обязательными и могут быть изменены Поставщиком. Документы, имеющие отношение к предложениям Поставщика, такие как чертежи, иллюстрации, образцы, схемы, а также информация об объеме, весе, характеристиках и данные о потреблении, содержат или сами по себе являются приблизительными данными и не считаются специально согласованными характеристиками, если иное не установлено Договором. Поставщик сохраняет за собой право вносить изменения по техническим причинам.

2.2. Поставщик оставляет за собой права собственности и авторские права на все сметы, чертежи и другую документацию. Без согласия Поставщика они не могут быть использованы или воспроизведены Покупателем, или переданы или сообщены третьим лицам.

3. ПРИЕМ ЗАКАЗА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Прием заказа или дополнительные соглашения между Поставщиком и Покупателем, а также любого рода дополнения и изменения, имеют юридическую силу лишь в том случае, если они согласованы ими письменно, телефаксом или электронной почтой.

4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. КОМПЕНСАЦИЯ

4.1. Цены, указанные в прейскуранте, действительны на день поставки. Поставка осуществляется на условиях самовывоза (EXW [Инкотермс в соответствии с действующими условиями Инкотермс]), без учета упаковки, страхования, погрузки на заводе и НДС. Стоимость упаковки не возвращается.

4.2. Оплата осуществляется безналичным расчетом без каких-либо скидок и сборов в течение 30 дней с момента выставления Поставщиком счета.

4.3. Если по желанию Покупателя необходимо внести изменения в ранее сделанный заказ, то все связанные с этим дополнительные расходы несет Покупатель.

4.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты начисляется пеня в размере действующей двойной учетной ставки Национального банка Украины от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки. Пеня начисляется за весь период просрочки, без ограничения шестимесячным сроком. Другие последствия просрочки этим не исключаются.

4.5. Дополнительные услуги Поставщика (монтаж, ремонт, техническое обслуживание и другие работы) дополнительно оплачиваются Покупателем. Стоимость таких услуг определяется Поставщиком на дату их завершения с учетом почасовых ставок заработной платы, стоимости сырья и материалов. При сверхурочных работах, а также работах в ночное время, в выходные и праздничные дни Поставщик устанавливает дополнительные надбавки. Время на проезд и ожидание считаются как рабочее время.

5. ИСПОЛНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И НЕВЫПОЛНЕНИЕ

5.1. Срок поставки начинается с момента отправки Покупателем письменного подтверждения заказа, а срок исполнения работ по установке, обслуживанию или ремонту – с момента передачи оборудования Поставщику. Однако, ни в коем случае, срок поставки или исполнения не должен начинаться раньше чем через 14 дней после предоставления Покупателем документов (например, технические чертежи, планы и т.д.), разрешений или утверждений, необходимых для подготовки, и после того как Покупателем была сделана согласованная предоплата. Поставка или исполнение считаются завершенными в срок в случае уведомления Покупателя до окончания такого срока о готовности осуществить поставку или исполнение. Дополнительно Стороны могут предусмотреть, что. срок поставки или исполнения считается соблюденным, если до его окончания предмет поставки или объект исполнения договорного обязательства покинул предприятие Поставщика.

5.2. Период поставки или исполнения продлевается на срок действия непредвиденных обстоятельств, которое находится за пределами сферы влияния Поставщика, таких как: нарушения производственного процесса, прекращение работы сотрудников в большом объеме, незаконные забастовки, задержки в поставках основного сырья или компонентов и т.д., а также в связи с обстоятельствами, которые возникают по вине Покупателя, если такие препятствия и/или обстоятельства имеют непосредственное отношение к несоблюдению сроков. Такие препятствия или обстоятельства должны рассматриваться как освобождающие от ответственности. Сторона, требующая освобождения от ответственности ввиду действия вышеупомянутых обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую сторону, как о наличии этих обстоятельств, так и об их прекращении. Действие непреодолимых обстоятельств должно быть подтверждено заключением Торгово-промышленной палаты Украины. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть полностью или частично договор при наступлении обстоятельств, предусмотренных в этом пункте. В таком случае, если Покупатель не докажет грубую небрежность Поставщика, требования о возмещении ущерба Покупателя исключаются.

5.3. При нарушении Поставщиком согласованных сроков поставки или исполнения более чем на четыре недели Покупатель имеет право расторгнуть договор, уведомив Поставщика заказным письмом не менее чем за 14 дней до такого расторжения. Если Покупатель не докажет грубую небрежность со стороны Поставщика, требования возмещения ущерба в этом случае исключаются.

5.4. Если просрочка Поставщика наносит ущерб Покупателю, Поставщик уплачивает в пользу Покупателя пеню в размере 0,5% от стоимости невовремя поставленной продукции за каждую полную неделю, но не больше 5% от стоимости той части поставки, которая вследствие просрочки не может быть использована Покупателем своевременно или по назначению. За просрочку оказания других услуг Поставщик оплачивает единоразовый штраф в размере 5% от вознаграждения Поставщика за оказание таких услуг. Стороны согласовали, что любые требования возмещения ущерба, которые превышают лимиты, установленные настоящим пунктом - исключаются.

5.5. В тех случаях, когда Стороны согласовали, что Поставщик обязан осуществить перевозку, перевозка, метод и маршрут перевозки определяются Поставщиком. В любом случае перевозка производится всегда под ответственность и за счет Покупателя. Транс-портную страховку или страхование имущества Поставщик заключает только по поручению и за счет Покупателя.

5.6. Поставщик имеет право осуществлять поставку частями.

5.7. Поставщик обязан соблюдать срок поставки, при условии выполнения Покупателем договорных денежных обязательств по ранее сделанным заказам.

5.8. Если поставка откладывается в связи с обстоятельствами, которые возникают по вине Покупателя, последний несет все связанные с этим дополнительные расходы, такие как хранение на предприятии Поставщика, при этом стоимость такого хранения не может быть меньше 0,5% от суммы счета в месяц. В таком случае Поставщик имеет право предоставить Покупателю отсрочку платежей на срок не более 14 дней. Если в этот период Стороны не согласуют сроки поставки, Поставщик имеет право, по собственному усмотрению, применять альтернативные меры относительно предметов поставки и осуществлять поставку Покупателю в течение продленного срока или расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков за нарушение условий договора. В последнем случае Покупатель обязан уплатить в пользу Поставщика штраф в размере 10% от стоимости оборудования несостоявшейся поставки. Также в случае приведения достаточных оснований, Поставщик в дополнение к этой сумме имеет право требовать компенсацию за любые убытки.

5.9. Товары, заказанные по телефону или без инструкций по поставке должны быть поставлены в течение трех месяцев. При истечении данного предельного срока применяются условия, указанные в пункте 5.8. настоящих Условий.

5.10. Для оказания согласованных услуг Покупатель обязан предоставить необходимое оборудование и вспомогательные материалы (например, лебедки, рейки и т.д.) своевременно и бесплатно, даже если монтаж включен в стоимость или если фиксированная цена на это уже была установлена. Любые работы, которые Покупатель обязан выполнить перед установкой, например, строительные работы, должны быть завершены до прибытия монтажников. Кроме того, Покупатель обязан принять меры предосторожности, необходимые для защиты людей и имущества. Поставщик не несет ответственности за подсобный персонал, оборудование и вспомогательные материалы, которые могут быть в его распоряжении, если не доказана грубая небрежность со стороны Поставщика.

6. ПЕРЕХОД РИСКА

6.1. Все риски переходят к Покупателю, как только предметы поставки или предметы, по которым осуществлялись техническое обслуживание, ремонт или другие работы, покинули территорию предприятия Поставщика. Это правило также применяется к поставкам частями или в тех случаях, когда Поставщик обязан осуществить перевозку, или выполнять поставку, настройку, сборку, монтаж и другие подобные услуги. Если техническое обслуживание, ремонт или другие работы проводятся на территории Покупателя, риски переходят к последнему, как только он получил уведомление о завершении соответствующих работ.

6.2. Если отправка или доставка задерживается по причинам, за которые Поставщик не несет ответственность, риск переходит к Покупателю с момента уведомления его о, готовности к отправке.

7. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Поставщик сохраняет за собой право собственности на предмет поставки до полной оплаты Покупателем предмета поставки, а также всех, причитающихся Поставщику еще на каком бы то ни было правовом основании долговых обязательств Покупателя. Сохранение права собственности не влияет на переход рисков, как указано в статье 6 настоящих Условий.

7.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств, в частности, имеет задолженность по платежам или другим договорным обязательствам или если Покупатель является неплатежеспособным, Поставщик имеет право, на свое усмотрение, либо расторгнуть договор, либо, оставив договор в силе, вернуть предмет поставки или запретить его использование. Поставщик вправе реализовать возвращенный предмет на свободном рынке. После удержания налогов и других обязательных платежей от дохода полученного таким образом, остаток списывается из общей суммы задолженности Покупателя. Дополнительно, в случае расторжения договора, Покупатель обязан оплатить плату за пользование предметом поставки в размере 5% от первоначальной стоимости такого предмета поставки.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. В предметах поставки допускаются отклонения по размеру, весу или качеству в пределах, допустимых стандартами ÖNORM, EN или DIN. Информация, предоставленная о предметах поставки, не является гарантией их пригодности для целей Покупателя или любой другой конкретной цели.

8.2. Хотя мы и даем гарантию в отношении правильности наших указаний касательно обработки, а также наших инструкций по эксплуатации и обслуживанию, и в отношении консультирования клиентов, однако за соблюдение правовых и других норм при использовании предмета поставки, а также за его проверку для использования по запланированному назначению ответственность несет только заказчик. Мы несем ответственность за указания, которые отличаются от наших письменных указаний касательно обработки, а также от инструкций по эксплуатации и обслуживанию только в том случае, если мы заблаговременно безоговорочно подтвердили их заказчику в письменной форме или факсом или электронной почтой.

8.3. Поставленные предметы или оказанные услуги должны быть проверены Покупателем незамедлительно после их приемки. Покупатель обязан сообщать о любых дефектах с момента их обнаружения письменным уведомлением, отправленным почтой, телефаксом или электронной почтой, с указанием номера и даты письменного подтверждения заказа, накладной или счета-фактуры, а также серийный и комиссионный номера. Если Покупатель не делает это немедленное уведомление, он теряет право предъявлять требования по гарантийным обязательствам или требования о возмещении убытков из-за самого дефекта или неправильного представления относительно того, что поставка или услуги были без дефектов. В уведомлении должны быть указаны поставленные предметы или оказанные услуги с дефектами, детальное описание дефектов и при каких сопутствующих обстоятельствах возникли эти дефекты. Все без исключения дефекты должны быть точно описаны. Любые расходы, понесенные в результате необоснованных уведомлений или уведомлений, которые противоречат условиям эксплуатации, возмещаются Покупателем.

8.4. При выполнении пусконаладочных и ремонтных работ наша гарантия ограничивается предоставленными услугами. Мы берем на себя гарантию за безупречное функционирование устройства, машины, программного обеспечения и т.п., компоненты которых были поставлены не только нами, только в том случае, если несмотря на предоставление компонентов заказчиком или третьим лицом мы безоговорочно обязались изготовить устройство (машину) и т.п. в целом, и если функционирование со сбоями не связано с предоставлением заказчиком неправильных или неполных данных.

8.5. Если не оговорено иное, гарантийный срок составляет 24 месяца. Тем не менее, начиная с 13 месяца этого периода, гарантия ограничивается предоставлением бесплатного исправления дефектов. С этого момента другие гарантийные требования не допускаются. Ограничение гарантийных сроков также применяется к поставке предметов, которые считаются недвижимыми и к работе над предметами, которые считаются недвижимыми. Гарантийный срок начинается с момента перехода риска на предмет поставки, согласно п. 6.1. настоящих Условий. Покупатель обязан доказать, что выявленные во время гарантийного срока дефекты уже существовали на момент перехода риска.

8.6. В случаях предоставления гарантии Поставщик в разумный срок, но не менее 4 недель с момента обращения Покупателя, по своему усмотрению:

заменяет предмет с дефектом, либо его неисправные детали, на предмет или детали без дефектов;

устраняет за свой счет дефект(ы);

предоставляет Покупателю приемлемое снижение цены.

Гарантийный срок не продлевается при замене предметов или их частей, или деталей. Замененные предметы, или детали, или компоненты переходят в собственность Поставщика. Затраты Покупателя или третьего лица в связи с устранением или попыткой устранения дефектов Поставщик не возмещает.

8.7. По требованию Поставщика Покупатель обязан незамедлительно предъявить оборудование целиком или его дефектную часть, иначе гарантийные обязательства прекращают свое действие.

8.8. Покупатель не имеет права задерживать оплату в связи с претензиями по гарантийным обязательствам или другим встречным требованиям, которые не признаны Поставщиком.

8.9. Гарантийные требования Покупателя не удовлетворяются если:

предоставленные Поставщиком или затребованные Покупателем у Поставщика инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию не соблюдались Покупателем;

монтаж предмета поставки был проведен не надлежащим и не соответствующим нормам образом, в особенности нелицензированными для этого подрядчиками,

на предмете поставки без согласия Поставщика проводились ремонтные или другие работы;

предмет поставки обслуживался или использовался не надлежащим образом, эксплуатировался, несмотря на неисправные предохранительные устройства;

предмет поставки переправлялся за границу или использовался для целей, для которых он не предназначен;

дефекты объясняются воздействием инородных тел, химическим влиянием, перенапряжением, действием третьих лиц или форс-мажорными обстоятельствами;

возникновение дефекта вызвано естественным износом.

8.10. Гарантия Поставщика не распространяется на заказы по ремонту, изменению или переоборудованию бывших в употреблении предметов или осуществление поставки таких предметов.

8.11. И наконец, с нашей стороны исключается любая гарантия, если заказчик использует наши предметы поставки или предоставленные нами услуги вместе с чужими или дополнительными компонентами, использование которых не было заблаговременно безоговорочно рекомендовано нами.

8.12. Дополнительно к правам заказчика, изложенным в пункте 8.6., при поставке инверторов для фотоэлектрических установок действует гарантия в соответствии с условиями гарантии «Fronius», с которыми можно ознакомиться на сайте https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

9.1. Обязательство Поставщика компенсировать ущерб ограничивается фактически нанесенным ущербом. Причем, максимальная общая сумма компенсации не может превышать общую сумму заказа.

9.2. Ответственность за качество оборудования или деталей, изготовленных и поставленных в соответствии с чертежами, проектами, моделями и другими документами, предоставленными Покупателем, несет Покупатель, в том числе и перед третьими лицами.

9.3. Ответственность Поставщика за порчу или повреждение имущества устанавливается действующим законодательством Украины в сфере ответственности за качество продукции. Все права регресса, ограничиваются суммой заказа Покупателя.

9.4. При использовании монтажных работ, оборудования и других предметов поставки, предоставленные Поставщиком, Покупатель обязан тщательно соблюдать все правила техники безопасности, технические регламенты, положения по монтажным работам, инструкции по эксплуатации и руководство пользователя, и, в частности, все нормы, применяемые в сфере электротехники и допускать к работе с оборудованием только квалифицированный персонал.

9.5.Исключается любая гарантия на повреждения, которые возникли вследствие использования или применения вместе с нашими предметами поставки чужих или дополнительных компонентов, которые не были доказательно и безоговорочно рекомендованы нами заблаговременно.

10. СОГЛАСИЕ НА ОСНОВАНИИ ПРАВА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ НЕ

Заказчик заявляет о своем согласии на то, что «Fronius International GmbH» и ее дочерние компании будут собирать, обрабатывать и использовать его личные данные (такие как, название, адрес, адрес электронной почты), в случае необходимости также с привлечением уполномоченного поставщика услуг, с целью передачи любой информации о продукции и услугах (например, по почте, электронной почте, в рассылках и т.п.). Передача данных посторонним, которая выходит за рамки вышеуказанного (за исключением законной или судебной обязанности предоставления информации) осуществляться не будет. Против этого согласия можно в любое время подать письмен-ное возражение, а также в каждой рассылке есть ссылка, чтобы письменно отказаться от нее.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Местом исполнения поставок, прочих услуг и платежей, и исключительным местом рассмотрения споров является место нахождения Поставщика. В судебном порядке споры рассматриваются в соответствии с процессуальным законодательством Украины.

11.2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров к спорным правоотношениям не применяется.

11.3. Покупатель настоящим уполномочивает Поставщика провести проверку названия в государственном реестре предприятий Украины и в случае необходимости обязуется предоставить нотариально заверенную доверенность для получения из соответствующих реестра(ов) копий и уведомлений.

12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРОЕВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЛИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Для программного обеспечения, поставляемого вместе с другими поставками или отдельно (далее по тексту «Программное обеспечение») настоящие условия поставки и оплаты действуют лишь в том случае, если они не расходятся с приведенными ниже положениями или положенями, отдельно согласованными с заказчиком.

12.1. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1.1. Все права на интеллектуальную собственность, такие как авторские права, права на товарные знаки, права на промышленные образцы, права на патенты, права на использование промышленных образцов, ноу-хау, а также, в частности, не защищенные изобретения, производственный опыт, производственные тайны, независимо от того, когда они сообщаются заказчику, в любом случае принадлежат нам или нашим лицензиарам. После оплаты согласованной суммы заказчик получает право на использование программного обеспечения исключительно в собственных целях, в объеме приобретенного количества лицензий. На основании этого договора предоставляется только разрешение на использование. Распространение заказчиком исключается согласно Закону об авторском праве. На основании возможного содействия заказчика при изготовлении программного обеспечения он не приобретает права, которые выходят за рамки использования, определенные в этом пункте 12.

Заказчик может одновременно использовать программное обеспечение только на одном устройстве; право выбора устройства для использования остается за ним. Использованием программного обеспечения считается любое, рассчитанное на длительное или также на короткое время, полное или частичное дублирование (копирование) программного обеспечения путем его сохранения, загрузки, запуска или отображения с целью выполнения программного обеспечения и обработки данных, которые в нем содержатся, аппаратным обеспечением. Заказчик не имеет права копировать руководство пользователя.

12.1.2. Заказчику разрешается делать копии программного обеспечения с целью архивирования и создания резервных копий данных при условии, что в программном обеспечении и возможных сопроводительных материалах (инструкции по обслуживанию, упаковке и т.п.) нет категорического запрещения на это, и что все обозначения в отношении авторских прав и собственности будут перенесены в эти копии без изменений. Обратные переводы начального кода программы (декомпиляция), которые выходят за рамки законоположений, являются недопустимыми.

12.1.3. Если программное обеспечение оснащено технической защитой от копирования, то при его повреждении заказчику поставляется резервная копия в обмен на возврат носителя данных.

12.2. ДРУГИЕ ПРАВА

При возможности использования новой версии программного обеспечения заказчик имеет право заменить поставленный пакет программного обеспечения на соответствующую новую версию пакета программного обеспечения по уточненной цене, указанной нами согласно тарифам; замене подлежит пакет программного обеспечения в целом, в том виде, в котором он был приобретен заказчиком. С момента замены прекращается право заказчика на использование замененного пакета программного обеспечения. В таком случае заказчик должен немедленно и полностью уничтожить все копии, частичные копии и резервные копии, а также измененные или переработанные редакции программного обеспечения и сделанные из них копии, частичные копии и резервные копии.

12.3. ГАРАНТИЯ

12.3.1. Заказчик принимает к сведению, что разработка программ пакета программного обеспечения таким образом, чтобы они были безупречными в любых условиях использования, является невозможной.

12.3.2. Мы предоставляем гарантию того, что поставленное программное обеспечение выполняет согласованные функции и однозначно имеет гарантированные свойства. Условием для предоставления любой гарантии является использование согласно договору. Дефект, за который мы несем ответственность, имеет место лишь в том случае, если программное обеспечение демонстрирует свойство, которое отличается от соответствующего описания технических характеристик / документации в последней действующей редакции, и оно может быть воспроизведено заказчиком. С целью более точного исследования возможных дефектов заказчик обязан оказать нам содействие при устранении дефекта.

12.3.3. Мы также предоставляет гарантию того, что оригинальное программное обеспечение надлежащим образом записано на проверенном носителе данных. Исключением являются предварительно установленное программное обеспечение и программные продукты третьих лиц.

12.3.4. Недостатки программного обеспечения должны быть задокументированы пользователем и немедленно сообщены нам в письменном виде; в противном случае применяется пункт 8.3.

12.3.5. Гарантийный срок всегда составляет двенадцать месяцев; отсчет этого срока начинается с момента доставки программного обеспечения.

12.3.6. Если поставленный пакет программного обеспечения является непригодным для использования или имеет недостатки (12.3.2), то сначала мы заменим его новым с такими же исходными данными или соответствующим альтернативным решением. Если же и этот пакет окажется непригодным для использования или с недостатками, и мы в состоянии обеспечить его пригодность для использования в пределах допустимого в течение соответствующего срока, однако как минимум в течение четырех недель, то заказчик может требовать или снижения цены или осуществить аннулирование. Мы не возмещаем затраты на устранение недостатков, осуществленное заказчиком или третьим лицом, или за их попытку устранить недостатки.

12.3.7. Мы не предоставляем гарантию, которая выходит за рамки указанного (12.3.6), в частности, также не предоставляем гарантию касательно того, что поставленное программное обеспечение соответствует специальным требованиям заказчика или пользователя, а также касательно измененных или переработанных редакций программного обеспечения (пункт 12.1.2), разве только заказчик докажет, что недостатки никаким образом не связаны с изменениями или переработками. Заказчик сам несет ответственность за выбор, установку и использование программного обеспечения, а также предусматриваемые результаты этого.

12.3.8. В случае неправомерного предъявления претензий из-за недостатков программного обеспечения мы имеем право выставить заказчику счет на затраты, которые возникли, согласно соответствующим действующим расценкам.

12.3.8. В случае неправомерного предъявления претензий из-за недостатков программного обеспечения мы имеем право выставить заказчику счет на затраты, которые возникли, согласно соответствующим действующим расценкам.

12.3.9. Изменение собственника среди конечных пользователей исключает предъявление возможных гарантийных требований.

12.4. КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ

12.4.1. Все другие претензии заказчика или третьих лиц, прежде всего любые требова-ния на возмещение ущерба, исключаются, разве только пострадавший докажет, что ущерб нанесен нами умышленно или по грубой неосторожности.

12.4.2. В другом случае пункт 9 действует соответствующим образом.