Поточна сторінка не існує на цільовій мові.

Ви хотіли б змінити мову і перейти на початкову сторінку або хотіли б ви залишитися на поточній сторінці?

Змінити мову
SOLAR ENERGY
ПРО НАС

Оцінювання експлуатаційного ресурсу Fronius Tauro, частина 2: неперевершена ефективність і екологічність

Інновації

02.05.2023 / Австрія
У першій частині ми розповіли про причини впровадження оцінювання експлуатаційного ресурсу (ОЕР) продукції та його переваги. А тепер детальніше розглянемо фактичні результати ОЕР Fronius
Tauro – нашого інвертора для комерційних та промислових підприємств.

Результати

Нижче представлено результати оцінювання Fronius Tauro ECO 100. Для проведення ОЕР ми змоделювали чотири основні етапи життєвого циклу виробу, які потім ретельно оцінили відповідно до вимог ISO щодо оцінювання експлуатаційного ресурсу (ISO 14040/44):

  • Закупівля сировини
  • Виробництво на підприємствах Fronius
  • Використання   
  • Завершення терміну служби

Показники екологічності Fronius Tauro ECO 100

На основі отриманих даних ми можемо зробити такі висновки щодо вуглецевого сліду та переваг Tauro ECO 100:

Вуглецевий слід

Вуглецевий слід від виробництва електроенергії фотовольтаїчною системою з Fronius Tauro ECO 100 становить близько 15-80 г CO2e/кВт⋅год, тоді як вуглецевий слід електричної мережі – приблизно 100-1200 г CO2e/кВт⋅год (залежно від конкретної ситуації та країни).

Більше ніж чверть загального показника вуглецевого сліду Fronius Tauro ECO 100 припадає на етап виробництва компонентів.

Загалом вуглецевий слід Tauro ECO 100-D становить 4247,8 кг CO2e* (усього 4362,7 кг CO2e, після чого вираховується так званий екологічний «кредит» -114,9 кг CO2e за утилізацію відходів).

 

* Залежно від відповідного сценарію ОЕР

 

 

Переваги

В Австралії вуглецевий слід від використання електроенергії, виробленої фотовольтаїчною системою з Fronius Tauro ECO 100-D, у середньому становив би 18,1 г CO2e/кВт⋅год. Водночас використання енергії з австралійської електричної мережі залишило б вуглецевий слід 600-950 г CO2e/кВт⋅год, а це приблизно в 33-56 разів більше.

За орієнтовними підрахунками, викиди вуглецю, яких вдається уникнути завдяки використанню фотовольтаїчної системи (зокрема, й нашого інвертора) протягом її 20-річного терміну служби*, відповідають...

 

  • ...висадці близько 10 323 нових дерев
  • ...подоланню приблизно 30 791 513 кілометрів на автомобілі
  • ...або майже 2018 рейсам із Відня до Нью-Йорка й назад

 

* За умов реалізованого сценарію

Для Fronius Tauro ECO 100-D період окупності вуглецевих викидів (тобто час, необхідний для того, щоб викиди вуглецю, яких вдасться уникнути, компенсували викиди вуглецю під час виробництва продукту) становить від 0,4 до 1,9 року залежно від конкретної ситуації. Після цього оператори Tauro ECO 100 зможуть звести викиди вуглецю до нуля, тим самим дбаючи про навколишнє середовище.

Якщо ж використовувати інвертор Tauro ECO 100 протягом 20 років, загальна кількість викидів вуглекислого газу CO2e, яких удасться уникнути, може в 52,9 раза перевищити кількість викидів, що утворюються протягом усього життєвого циклу пристрою. Аналогічні значення ми отримали й для періоду окупності енергії – від 0,3 до 0,8 року. У разі використання інвертора Tauro ECO 100 протягом 20 років загальна кількість виробленої електроенергії в 62,7 раза перевищуватиме кількість енергії, спожитої протягом усього життєвого циклу пристрою.

Власне, це все, що ми хотіли розповісти про незаперечні екологічні переваги нашого інвертора. Незабаром ви зможете ознайомитися з третьою та заключною частиною цієї серії новин і дізнатися, як результати оцінювання експлуатаційного ресурсу пристроїв можуть бути корисними нашим клієнтам і монтажникам.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Ukraine. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?