Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
FIRMY

Fotovoltaická energie pro chlazení skladové haly

Austria
Obchodní společnost ušetří díky fotovoltaickému systému každý rok 10 000 eur na nákladech na elektrickou energii

Pana Pichlera ze stejnojmenné hornorakouské společnosti podnikající v oblasti bio potravin mrzelo, že musí každý rok platit dodavateli energie desítky tisíc eur. Hlavní oblast jeho podnikání – obchod s bio ovocem a zeleninou – vyžaduje enormní množství energie pro chlazení zboží. Díky instalaci fotovoltaického systému na vlastní skladové hale ušetří pan Pichler každý rok 10 000 eur na nákladech na elektrickou energii.

 

Systém se vyplatí extrémně rychle: zaplatil se již po pěti letech. A od té doby na něm pan Pichler vydělává.

Střešní fotovoltaický systém pro firmy

„Nejvíce elektrické energie potřebujeme, když je venku teplo, takže obvykle ve chvílích, kdy svítí slunce. Především v létě může rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou dosahovat až 35 °C. To se poměrně prodraží. Když jsme před rokem rozšiřovali naše skladové haly, přišla instalační firma s nápadem, abychom využili střešní plochu pro fotovoltaický systém,“ vysvětluje Gerhard Pichler, jak se zrodila myšlenka použít fotovoltaický systém.

 

Plánování od regionálních instalačních firem

Plánování šlo rychle od ruky. Pan Pichler informuje: „U tohoto projektu jsme se mohli kompletně spolehnout na instalační firmu. Náš střešní systém má výkon 100 kWp na celkové ploše 610 m². Celkem bylo nainstalováno 370 polykrystalických solárních panelů. Při výběru výrobce střídače nám bylo zcela jasné, že musí pocházet z Evropy. Naše vlastní firemní filozofie má za cíl prodávat co nejkvalitnější regionální výrobky. Proto nebylo pochyb, že použijeme střídač od rakouského výrobce. Instalační firma nám doporučila přístroje společnosti Fronius a to se ukázalo jako nejlepší rozhodnutí.“

 

Vlastní spotřeba proudu v komerční společnosti

Fotovoltaický systém byl nainstalován se záměrem, aby se dal co největší podíl spotřeby energie společnosti Biohandel pokrýt výkonem fotovoltaického systému. Solární systém každý rok vyrobí přes 100 000 kWh zeleného proudu a společnost z něj využije průměrně 80 %. Největší spotřebiče představují chladicí systémy.

 

Pan Pichler k tomu uvádí: „Pomocí fotovoltaického systému jsme schopni pokrýt největší část našich nákladů na elektrickou energii. Již po jednom roce používání jsme zjistili, že generujeme větší výnos, než jsme původně očekávali. Podíváme-li se na investiční náklady, tak jsme pokryli výdaje již po pěti letech.“

» Investiční náklady na systém se vyplatí za pět let. «

 

Nezávislost na veřejné elektrické síti

Pro firmu s velkou spotřebou energie je v současnosti ještě obtížné stát se nezávislou na veřejné síti. Společnosti Biohandel se však aktuálně daří vykazovat stupeň soběstačnosti dosahující 40 %. To znamená, že v průměru nemusí odebírat ze sítě žádný proud téměř 10 hodin denně. Ještě lepšího výsledku by šlo dosáhnout začleněním akumulátorových systémů.

 

Na to má pan Pichler zcela jednoznačný názor: „Podle mě by bylo skvělé, kdybychom mohli proud, který nepotřebujeme, ukládat.“

 

 

 

Nabíjení firemních vozidel proudem z fotovoltaického systému

Stále tvoří jen malou část celkové energetické potřeby: čtyři podnikové elektromobily využívají k nabíjení také solární energii. To je ideální způsob, jak profitovat z energie, kterou sami nevyužijete.

 

Fotovoltaický systém společnosti Biohandel vyrábí ve slunečných dnech více energie, než firma sama spotřebuje. Pomocí tohoto přebytku můžou zaměstnanci ujet téměř 3200 kilometrů na elektrický pohon. Pro společnost Biohandel by tedy bylo optimální investovat do ještě většího počtu elektromobilů. Tímto způsobem by společnost mohla využívat ještě větší množství vlastní energie vyrobené fotovoltaickým systémem a dále zvýšit podíl vlastní spotřeby.

 

 

Pro společnost Biohandel Pichler přináší nabíjení elektromobilů vlastním proudem následující výhody:

  • Co nejvíce proudu spotřebovávají sami a šetří peníze
  • Dodávají méně proudu do sítě
  • Vozidla nabíjejí během dne, kdy se vyrábí nejvíce proudu
  • Jsou nezávislí na stoupajících cenách pohonných hmot
  • Vytvářejí motivační systém pro zaměstnance
  • Zlepšují svou bilanci CO2

 

 

Fotovoltaický systém snižuje stopu CO2 firmy

Kromě čistě ekonomických výhod přispívá solární systém také ke snížení ekologické stopy společnosti.

 

Stále více zákazníků očekává od podniků vlastní příspěvek k ochraně klimatu. Tento obtížně měřitelný faktor získává na důležitosti a nelze ho při investici do obnovitelných opatření přehlédnout.

 

 

 Rámeček:

Roční spotřeba energie společnosti  cca 200 000 kWh 
Velikost instalovaného fotovoltaického systému 100 kWp
Roční výnos fotovoltaického systému cca 100 000 kWh
Poměr vlastní spotřeby 80 %
Stupeň soběstačnosti 40 %
Spotřebiče Chladicí systém, balicí stroje, dopravníkové pásy, osvětlení
Použité komponenty

Střídač Fronius Symo

Fronius Smart Meter

Nabíjecí jednotka Keba pro nabíjení elektromobilů

Použitá střešní plocha pro solární panely  610 m² 
Úspora v rámci nákladů na elektrickou energii cca 10 000 eur ročně
Doba amortizace cca 5 let
Úspora emisí CO2 za rok  cca 53 tun


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?