Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
INSTALAČNÍ FIRMY A PARTNEŘI

Efektivní a udržitelné: nabíjení elektromobilů přebytečnou FV energií

Elektronická mobilita

08.10.2021
Nabíjecí řešení Fronius Wattpilot ukazuje, jak efektivní a udržitelné může být nabíjení elektromobilu. Zvláště pokud se elektromobil nabíjí přebytečnou FV energií z vlastního fotovoltaického systému. Fronius Wattpilot je jedním z mála zařízení na trhu, které umí automaticky přecházet mezi jednofázovým a třífázovým nabíjením přebytečnou energií. Výsledek: maximum fotovoltaické energie jde do vlastního elektromobilu. Výhodněji už elektromobil nabíjet nelze.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ PŘEBYTEČNOU FV ENERGIÍ

Pokud máte vlastní fotovoltaický systém nebo jej plánujete v budoucnu pořídit, je z ekologického i ekonomického hlediska rozumné využívat k nabíjení elektromobilu vlastní vyrobenou solární energii. Tím se snižují náklady na nabíjení a fotovoltaický systém se díky vyšší vlastní spotřebě také rychleji zaplatí.

Při výběru správné nabíjecí stanice je v tomto případě důležité věnovat pozornost funkci nabíjení přebytečnou FV energií. Dynamickým nabíjením přebytečnou FV energií, jako to umožňuje například Fronius Wattpilot, je možné optimálně využít přebytečný FV proud a snížit dodávky do sítě na minimum.

Jako jeden z mála výrobků na trhu umí Wattpilot automaticky přecházet mezi jednofázovým a třífázovým nabíjením přebytečnou energií. Výhodou je, že se využije všechna přebytečná energie od 1,38 do 22 kW. Wattpilot optimálně sleduje sluneční křivku a zhodnotí plný výkon fotovoltaického systému. K nabíjení elektromobilu se využije i to nejmenší množství přebytečné energie. Nabíjení probíhá v jednoampérových krocích a přepínání mezi jednofázovým a třífázovým nabíjením je plně automatické.

   

JAK FUNGUJE DYNAMICKÉ NABÍJENÍ PŘEBYTEČNOU FV ENERGIÍ

Pro dynamické nabíjení přebytečnou FV energií lze definovat úroveň počátečního výkonu a úroveň třífázového výkonu.

Úroveň počátečního výkonu udává, jakého množství přebytečné energie z fotovoltaického systému je nutné dosáhnout, aby Wattpilot začal nabíjet elektromobil.


Úroveň třífázového výkonu je taková hodnota přebytečné energie, kterou musí fotovoltaický systém dosáhnout, aby přešel z jednofázového nabíjení ke třífázovému.


Na obrázku je uveden příklad s úrovní počátečního výkonu 1,38 kW a třífázového výkonu 4,14 kW. Pokud je FV přebytek mezi 1,38 a 4,14 kW, Wattpilot reguluje nabíjecí výkon v 230W krocích. Jakmile FV přebytek překročí 4,14 kW, Wattpilot přepne z jednofázového nabíjení na třífázové nabíjení v 690W krocích.

Předpokladem pro nabíjení elektromobilu přebytečnou FV energií je kompatibilní střídač ve stejné síti, Fronius Wattpilot a Fronius Smart Meter.


Otevřená rozhraní střídačů Fronius umožňují přímou komunikaci se zařízením Fronius Wattpilot. Tato komunikace probíhá přes WLAN prostřednictvím rozhraní Solar API a zajišťuje optimální koordinaci mezi střídačem, fakturačním měřičem a nabíjecím řešením.

   

STANOVENÍ PRIORIT PŘI NABÍJENÍ PŘEBYTEČNOU FV ENERGIÍ

Základem pro distribuci dostupné FV energie je stanovení priorit spotřebičů a nastavení mezních hodnot. Předpokládejme, že ve fotovoltaickém systému je Fronius Wattpilot, Ohmpilot a akumulátor. Podle stanovených priorit se rozhodne, kdy začne nabíjení elektromobilu.


Lze například nastavit, aby byl nejprve dostatečně nabitý akumulátor nebo aby byla k dispozici energie pro přípravu teplé vody, než se přebytečný FV výkon použije pro nabíjení elektromobilu. Druhá možnost je, že jako první se nabije elektromobil a pak teprve akumulátor a Ohmpilot. Nastavení lze provést podle požadavků konkrétního fotovoltaického systému a zákazníka.


DVA INTELIGENTNÍ REŽIMY NABÍJENÍ 

Při nabíjení elektromobilu můžete volit mezi dvěma různými režimy nabíjení, režimem Eco a režimem Next trip. Režim Eco je ideálním řešením pro vlastníky FV systému. Přebytek FV energie slouží přednostně k nabíjení elektromobilu. Pokud je k dispozici také variabilní tarif za elektrickou energii, použije se pro zbývající nabíjení výhodný zelený tarif za elektřinu ze sítě.

Režim Next trip se používá pro čerpání energie na konkrétní cestu. Řidič elektromobilu si nastaví přesnou trasu a čas příští jízdy prostřednictvím aplikace Solar.wattpilot. Tak se nabije tolik energie, kolik je pro definovanou požadovanou vzdálenost potřeba.

   

JEŠTĚ SNAZŠÍ NABÍJENÍ DÍKY VLASTNÍ APLIKACI

Díky aplikaci Solar.wattpilot je uvedení nabíjecího řešení do provozu a jeho obsluha snadnou záležitostí. Prostřednictvím aplikace lze nastavit celou řadu funkcí, například režim nabíjení. V aplikaci je možné aktivovat a nastavit také nabíjení přebytečnou FV energií a mezní hodnoty v kombinaci s dalšími spotřebiči, např. akumulátorem nebo Ohmpilotem, a to v rámci funkce „Optimalizace nákladů“.

Několik kroků k aplikaci Solar.wattpilot: