Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
O NÁS

SROVNÁVACÍ TESTY AKUMULÁTORŮ 2023 – VYŠŠÍ SYSTEM PERFORMANCE INDEX STŘÍDAČE FRONIUS GEN24 PLUS VE VŠECH REFERENČNÍCH PŘÍPADECH

Skladování energie

20.03.2023
Nový rok, nové umístění na čele žebříčku: ve srovnávacích testech akumulátorů 2023, které provedla vysoká škola HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft) v Berlíně, společnost Fronius opět přesvědčila. V obou testovaných referenčních případech jsme s hybridními střídači Fronius GEN24 Plus a akumulátorem BYD Battery-Box Premium zvýšili System Performance Index. Kromě toho je společnost Fronius opět jedním z pouhých dvou výrobců, kteří v obou referenčních případech dosáhli třídy účinnosti A.

JAK PROBÍHAJÍ SROVNÁVACÍ TESTY AKUMULÁTORŮ?

Nezávislé zkušební ústavy testují celkovou účinnost akumulátorových systémů a při tom analyzují vzájemné působení fotovoltaického systému a akumulátorového úložiště. Pro hodnocení se používají dva různé referenční případy.

První analyzuje index SPI (System Performance Index) pro 5kW fotovoltaický systém s roční spotřebou domácnosti 5 010 kWh/a, zatímco druhý referenční případ kombinuje 10kW fotovoltaický systém s tepelným čerpadlem (2 664 kWh/a), elektromobilem (1 690 kWh/a) a roční spotřebou domácnosti 5 010 kWh/a.

DVA REFERENČNÍ PŘÍPADY, DVA NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

  • V referenčním případě 5 kW dosáhl střídač Fronius Primo GEN24 6.0 Plus v kombinaci s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 indexu SPI 92,6 %.
  • V referenčním případě 10 kW dosáhl střídač Fronius Symo GEN24 10.0 Plus s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 indexu SPI 95,4 %.

» Pomocí indexu výkonnosti systému může každý okamžitě zjistit, který systém je nejúčinnější a kolik energie jednotlivé systémy skutečně poskytují. «

Fallback profile picture
Pfaffenbichler Dominik, Development at Fronius International

PROČ JE INDEX SPI (SYSTEM PERFORMANCE INDEX) ZJIŠTĚNÝ PŘI SROVNÁVACÍM TESTOVÁNÍ AKUMULÁTORŮ, TAK CENNÝ? PROČ BY MĚLI INDEXU SPI VĚNOVAT POZORNOST TAKÉ INSTALAČNÍ FIRMY A KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI? A PROČ JSOU STŘÍDAČE FRONIUS VE SROVNÁVACÍCH TESTECH AKUMULÁTORŮ TAK ÚSPĚŠNÉ? 

DOMINIK PFAFFENBICHLER, VÝVOJÁŘ VE SPOLEČNOSTI FRONIUS INTERNATIONAL GMBH, POSKYTUJE ZAJÍMAVÉ ODPOVĚDI:


ČÍM JE INDEX SPI (SYSTEM PERFORMANCE INDEX) VE SROVNÁNÍ S JINÝMI KLÍČOVÝMI UKAZATELI TAK VÝJIMEČNÝ?

DP: Skutečně skvělé na SPI je to, že zohledňuje nejen účinnost konverze střídače, ale také všechny relevantní ztráty akumulátorového systému, aby bylo možné získat ucelený pohled a spravedlivě porovnat různé systémy.

Co to konkrétně znamená pro naše zákazníky?

DP: Pomocí SPI může každý okamžitě zjistit, který systém je nejúčinnější a kolik energie jednotlivé systémy skutečně poskytují.

KDO SE MŮŽE SROVNÁVACÍHO TESTOVÁNÍ AKUMULÁTORŮ ZÚČASTNIT?

DP: 

Každý výrobce střídačů. Důležité je pouze to, aby se měření prováděla v nezávislém zkušebním ústavu za použití sériové výroby (hardware a software) a aby byly dodrženy lhůty pro odevzdání.

V LETOŠNÍM ROCE BYLY U INDEXU SPI UPRAVENY NĚKTERÉ PARAMETRY, COŽ ZMĚNILO VÝSLEDKY VŠECH SYSTÉMOVÝCH KOMBINACÍ. JAK K TOMU DOŠLO A CO SE PŘIZPŮSOBILO?

DP: Změnily se rámcové podmínky, jako je zrušení omezení dodávek energie do sítě na 70 %, ale také rozdíl mezi odměnou za dodávku a cenou za odběr ze sítě. Index SPI byl vždy dynamický a zohledňoval scénáře uživatelů i zpětnou vazbu od účastníků, aby se metodika zlepšila.

JAK JE MOŽNÉ, ŽE SPOLEČNOST FRONIUS JIŽ 4 ROKY DOSAHUJE NEJLEPŠÍHO UMÍSTĚNÍ?

DP: Je za tím spousta tvrdé práce. Index SPI i výsledky ze všech srovnávacích testů akumulátorů analyzujeme a získané poznatky zapracováváme do (dalšího) vývoje hardwaru a softwaru. Nepřestáváme náš systém optimalizovat.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?