Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
O NÁS

NEJVYŠŠÍ HODNOCENÍ V INSPEKCI SKLADOVÁNÍ ENERGIE 2022 - PRIMO GEN24 PLUS PŘESVĚDČIL NEJVYŠŠÍM INDEXEM VÝKONNOSTI SYSTÉMU

Společnost

29.03.2022
Berlínská univerzita aplikovaných věd zveřejnila výsledky inspekce skladování energie v roce 2022. Stejně jako loni jsme s naší řadou Fronius GEN24 Plus přesvědčili ve dvou referenčních případech studie a získali jsme první a druhé místo. Letos se nám podařilo potvrdit výsledky z roku 2021, čímž společnost Fronius jako jediný výrobce dosáhla nejvyšší třídy účinnosti v obou referenčních případech. Tímto oceněním dosáhla společnost Fronius již potřetí v řadě nejvyššího hodnocení.

ŘADA FRONIUS GEN24 PLUS JE NEJVÝKONNĚJŠÍ V OBOU REFERENČNÍCH PŘÍPADECH 

S bezkonkurenčním systémovým výkonnostním indexem 92,2 % získal nový Primo GEN24 6.0 Plus spolu s bateriovým boxem BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 první místo v kategorii 5 kWp.


Současně se podařilo vylepšit loňský výsledek systému Symo GEN24 10.0 Plus s bateriovým boxem BYD Battery-Box Premium HVS 10.2, který dosáhl indexu výkonnosti 94,7 % (2. místo).

 

S řadou GEN24 Plus a BYD Battery-Box Premium je společnost Fronius také jediným výrobcem, který nabízí kompletní systém v nejvyšší třídě účinnosti A v obou referenčních případech. 

CO PŘESNĚ JE INSPEKCE SKLADOVÁNÍ ENERGIE?

Nezávislé zkušební ústavy testovaly celkovou účinnost domácích úložných systémů a analyzovaly vzájemné působení fotovoltaických systémů a bateriových úložišť.

 

Pro hodnocení byly použity dva různé referenční případy. První analyzoval SPI (System Performance Index) fotovoltaického systému o výkonu 5 kWp s roční spotřebou domácnosti 5 010 kWh/rok, zatímco druhý referenční případ kombinoval fotovoltaický systém o výkonu 10 kWp s tepelným čerpadlem (2 664 kWh/rok), elektromobilem (1 690 kWh/rok) a roční spotřebou domácnosti 5 010 kWh/rok.

V ROZHOVORU SE SUSANNE LAMPLOVOU Z ODDĚLENÍ PRODUKTOVÉHO MANAGEMENTU A JÜRGENEM WOLFAHRTEM Z ODDĚLENÍ SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ ZJISTÍTE, JAK JSOU NAŠE MĚNIČE TAK ÚČINNÉ:

CO SE OBECNĚ DĚJE PŘI KONTROLE SKLADOVÁNÍ ENERGIE? JAKÉ PARAMETRY SE PŘESNĚ ZKOUMAJÍ PRO STANOVENÍ INDEXU VÝKONNOSTI SYSTÉMU?

SLInspekce skladování energie nezávisle porovnává různé kompletní systémy, včetně střídačů a úložišť, s ohledem na účinnost. To je jedinečné a tak důležité, protože se zkoumají nejen jednotlivé komponenty, ale podrobně se analyzuje i jejich vzájemné působení. Stejně jako je tomu ve skutečnosti v systému zákazníka na denní bázi.

 

JW: Vychází se z ideálního systému bez ztrát, odečtou se ztráty při dimenzování, konverzi, regulaci, řízení energie a pohotovostním režimu a z toho se vypočítá index výkonnosti systému (SPI).

JAK SI SPOLEČNOST FRONIUS VEDLA V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI VÝROBCI? V ČEM JE NAŠE ŘADA GEN24 PLUS TAK JEDINEČNÁ?


SL: S řadou GEN24 Plus jsme jako jediný výrobce dosáhli třídy energetické účinnosti "A" v obou referenčních případech. Se skóre 94,7 % a 92,2 % dosáhly třífázový model Symo GEN24 Plus a jednofázový model Primo GEN24 Plus velmi vysokého skóre.
 
JW: Největší vliv na SPI má účinnost konverze v různých energetických cestách a zde střídače Fronius společně s BYD dosahují zdaleka nejlepších hodnot. Na jedné straně je to dáno použitím vysoce kvalitních výkonových polovodičů v našich střídačích, ale na druhé straně je to samozřejmě také díky dokonalé součinnosti s baterií.

JAK PŘESNĚ VYPADÁ SPOLUPRÁCE S BYD? JAK DOBŘE JSOU STŘÍDAČE A BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ VZÁJEMNĚ KOORDINOVÁNY? 

JW: Úzká spolupráce se společností BYD začíná již ve fázi vývoje, což znamená, že obě zařízení mohou být vzájemně dokonale sladěna, čímž se dosáhne vysoké účinnosti systému. Jen velmi málo výrobců kompletních úložných systémů od jednoho výrobce je schopno dosáhnout takto vysoké účinnosti systému.

SL: Software obou komponent je také průběžně vzájemně přizpůsobován a společně dále optimalizován po celou dobu životního cyklu výrobku. V důsledku toho lze ve fázi vývoje dosáhnout nejen zlepšení hardwaru, ale také průběžně dále vyvíjet systém ukládání dat. Tímto způsobem lze dokonce zvýšit efektivitu již provozovaných systémů.

JAK VYUŽIJEME VÝSLEDKY KONTROLY SKLADOVÁNÍ ENERGIE? 

SL: Inspekce skladování energie je pro nás velmi cennou studií. Jasně nám ukazuje, kde již dosahujeme nejlepších výsledků, ale také kde máme stále co zlepšovat.

FRONIUS A BYD - VÝKONNÉ DUO S MAXIMÁLNÍM VÝKONEM

Vynikající koordinace a spolupráce se společností BYD byla klíčovým faktorem, který nám pomohl získat nejlepší hodnocení při letošní kontrole skladování.

V porovnání s ostatními výrobci je z obou referenčních případů zřejmé, že BYD Battery-Box Premium se střídači Fronius GEN24 Plus je nejlépe kompatibilní, a poskytuje tak nejlepší výkon.

» Prospolečnost Fronius bylo důležité najít spolehlivého partnera pro baterie, pokudjde o ucelené energetické systémy. Ten jsme jednoznačně našli u společnostiBYD, se kterou nyní od roku 2018 úzce spolupracujeme. Počínaje výzkumem avývojem až po prodej a servis je společná spolupráce úzce koordinovaná apřináší tak své ovoce. «

Martin Hackl, Global Sales & Marketing Director

 

SYMO GEN24 PLUS - OBZVLÁŠTĚ ROBUSTNÍ DÍKY VÝKONOVÝM POLOVODIČŮM NA BÁZI KARBIDU KŘEMÍKU

Rostoucí podíl vysoce účinných měničů je mimo jiné způsoben používáním výkonových polovodičů na bázi karbidu křemíku. Ty jsou součástí zařízení, jako je Symo GEN24 Plus, a umožňují jim dosahovat vysoké účinnosti přeměny i při malých zátěžích v řádu několika set wattů.

» ModulySiC lze použít k výrobě energeticky velmi účinných, robustních a spolehlivýchměničů. Tato technologie umožňuje mnohonásobně zvýšit spínací frekvenci. Oprotipředchozí generaci se tak podařilo výrazně zvýšit funkčnost, aniž by to bylo naúkor velikosti. Každá jednotka má nyní kromě obvyklých možností připojeníhybridního střídače také výstup pro nouzové napájení a záložní napájení. «

Andreas Luger, Head of R&D Power Electronics SE


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?