Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
O NÁS

Posuzování životního cyklu střídače Fronius Tauro – 2. část: Vynikající výkon a udržitelnost

Inovace

02.05.2023 / Rakousko
V první části jsme se zabývali motivací za posuzováním životního cyklu (LCA) a jeho výhodami. Nyní se podrobně věnujeme skutečným výsledkům posuzování životního cyklu pro náš střídač Fronius
Tauro určený pro komerční použití.

Výsledky

Výsledky uvedené níže odpovídají střídači Fronius Tauro ECO 100. Pro samotné posuzování životního cyklu byly čtyři hlavní fáze životního cyklu modelovány a důkladně posuzovány v souladu se směrnicemi ISO pro posuzování životního cyklu (ISO 14040/44):

  • Získávání surovin
  • Výrobní fáze v provozovnách Fronius
  • Fáze používání   
  • Fáze ukončení životnosti

Výkon střídače Fronius Tauro ECO 100 z hlediska životního prostředí

Na základě shromážděných dat lze formulovat následující výroky ohledně uhlíkové stopy a přínosů střídače Tauro ECO 100:

Uhlíková stopa

Elektřina z fotovoltaického systému se střídačem Fronius Tauro ECO 100 má uhlíkovou stopu přibližně 15 až 80 g CO2e/kWh, přičemž uhlíková stopa elektřiny z elektrické sítě je přibližně 100 až 1 200 g CO2e/kWh v závislosti na realizovaném scénáři a zemi.

Více než čtvrtina celkové uhlíkové stopy střídače Fronius Tauro ECO 100 vzniká ve fázi výroby komponent.

Celková uhlíková stopa střídače Tauro ECO 100-D je 4 247,8 kg CO2e* (4 362,7 kg CO2e s „kreditem“ životního prostředí -114,9 kg CO2e díky odpadovému hospodářství).

 

*V závislosti na příslušném scénáři posuzování životního cyklu

 

 

Výhody

Využívání elektřiny z fotovoltaického systému se střídačem Fronius Tauro ECO 100-D v Austrálii by vedlo k průměrné uhlíkové stopě 18,1 g CO2e/kWh. Pro porovnání: využívání elektřiny z australské elektrické sítě by vedlo v uhlíkové stopě v rozmezí 600 až 950 g CO2e/kWh – což je 33krát až 56krát víc.

Přibližně odhadnuto, emise uhlíku ušetřené celým fotovoltaickým systémem (včetně našeho střídače) za jeho 20letou životnost* odpovídají...

 

  • ... přibližně 10 323 nově vysazeným stromům
  • ... přibližně 30 791 513 kilometrům ujetým autem
  • ... nebo téměř 2 018 zpátečním letům Vídeň-New York

 

*při realizovaném scénáři

V případě střídače Fronius Tauro ECO 100-D odpovídá doba vyrovnání emisí uhlíku (doba, za kterou se ušetřené emise uhlíku vyrovnají emisím uhlíku z produktu) 0,4 až 1,9 roku podle realizovaného scénáře. Po uplynutí této doby provozovatelé střídače Tauro ECO 100 šetří emise uhlíku a dosahují pozitivního dopadu na životní prostředí.

Pokud je střídač Tauro ECO 100 používán 20 let, celkové množství ušetřených emisí ekvivalentů oxidu uhličitého (CO2e) může být až 52,9krát vyšší než emise uhlíku vzniklé během celé doby životnosti zařízení. Podobné hodnoty lze dosáhnout během doby vyrovnání energie – jedná se o rozmezí 0,3 až 0,8 roku. Pokud je střídač Tauro ECO 100 používán 20 let, celková vyrobená energie může být až 62,7krát vyšší než energie vydaná během celé doby životnosti zařízení.

To jsou objektivní fakta přínosů pro životní prostředí a výhod našeho střídače. Ve třetí, závěrečné části našeho seriálu novinek se již brzy dozvíte, co posuzování životního cyklu a výsledky znamenají pro zákazníky a instalační firmy.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?