Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
O NÁS

Posuzování životního cyklu střídače Fronius Tauro – 3. část: Význam pro zákazníky a instalační firmy

Inovace

17.05.2023 / Rakousko
Posuzování životního cyklu nám pomáhá dosáhnout lepšího porozumění a optimalizovat své produkty – a to nejen z hlediska udržitelnosti. Naše posuzování životního cyklu a jeho výsledky a zjištění jsou přínosem i pro zákazníky a instalační firmy.

Udržitelnost se vyplácí

O tom, že udržitelnost neustále nabývá na důležitosti, nemůže být pochyb. Z toho, co dřív bývalo žádoucí kvalitou, se stalo důležité kritérium pro rozhodování společností a soukromých zákazníků. Předpokládá se, že v budoucnosti se udržitelnost stane nutným aspektem.

V důsledku toho jsou prokazatelné a reprodukovatelné výsledky našeho posuzování životního cyklu cenné pro subjekty, které provádějí nákupy a montáže. Naše analýzy poskytují vodítko a přesvědčivé argumenty – pro nákup i pro následný prodej našim zákazníkům.

V tomto kontextu je třeba uvědomit si jednu důležitou věc: Udržitelnost produktu se bude v blízké budoucnosti ještě více projevovat přímo v konečné ceně, takže to zákazník zaznamená. Čím udržitelnější produkt je, tím atraktivnější je jeho cena.

Tento trend je žádoucí, protože pokud udržitelnost nabízí i ekonomické přínosy, úsilí všech o její dosažení se zvýší – pro dobro všech včetně naší planety.

Instalační firmy jsou součástí přínosu pro životní prostředí

Společnost Fronius vždy vyvíjela produkty s dlouhou životností a opravitelností. I to budeme studovat v rámci posuzování životní cyklu, abychom mohli výsledky podložit čísly.

Díky vysoké opravitelnosti a v závislosti na scénáři používání má střídač Fronius Tauro ECO 100 uhlíkovou stopu 45krát menší než v nejhorším možném případě, což je výměna celého střídače. To znamená, že oprava představuje významný přínos z hlediska životního prostředí – a to i díky zapojení instalačních firem, které provedou veškeré opravné práce a mají rovněž přístup k digitální podpoře v podobě aplikací Fronius.

Každý dodavatel produktů Fronius si může být jistý, že životnost, opravitelnost a servisovatelnost jsou udržitelné ve všech smyslech slova.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?