Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

VLASTNÍCI DOMŮ

7 zajímavých faktů o fotovoltaice

Základy fotovoltaiky

09.09.2020
Pomocí fotovoltaiky lze vyrábět proud ze sluneční energie. Přestože většina z vás ví, co fotovoltaický systém dělá, objeví se občas zajímavé dotazy, na které zde odpovídáme. Dokázali byste odpovědět na všechny otázky?

1. KOLIK PROUDU VYROBÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM?

To závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ instalace, počasí a sluneční záření na místě instalace. Výkon dodávaný systémem za standardních podmínek se uvádí v jednotce kWp. V zásadě lze říci, že systém v Německu, který má výkon 1 kWp, vyrobí za rok 850–1100 kWh proudu, v Austrálii dokonce až 2500 kWh.

2. JAK VELKOU STŘEŠNÍ PLOCHU POTŘEBUJI PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM?

Podle typu solárních panelů potřebuje systém s výkonem 1 kWp plochu 8–12 m². Pro většinu domácností je ideální výkon systému v rozsahu 4–10 kWp.

3. JAKÉ KOMPONENTY POTŘEBUJI PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM?

Kromě solárních panelů na střeše je potřeba střídač, který přemění vyrobený stejnosměrný proud na střídavý. Pomocí elektroměru Smart Meter lze měřit jak výrobu proudu, tak jeho spotřebu v domácnosti. To je základem pro všechny další aplikace, které zajišťují, aby se v domácnosti používalo co největší množství vlastního vyrobeného proudu. Mezi tato rozšíření patří například akumulátor nebo regulátor Fronius Ohmpilot pro přípravu teplé vody pomocí fotovoltaické energie.

4. MUSÍ BÝT MOJE STŘECHA ORIENTOVANÁ PŘÍMO NA JIH?

Díky orientaci na jih se vyrobí nejvíce proudu. V případě orientace na východ a/nebo na západ je proud k dispozici dříve ráno nebo později večer a můžete jej rovnou sami spotřebovat, pokud jste doma. Fotovoltaický systém se tedy vyplatí i na střechách, které nejsou orientovány přímo na jih.

5. VYPLATÍ SE FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM I Z FINANČNÍHO HLEDISKA?

Ano, protože proud z vlastní střechy je mnohem levnější než proud od poskytovatele elektrické energie. Čím více vlastního vyrobeného fotovoltaického proudu se spotřebuje, tím více se systém vyplatí. V závislosti na vlastní spotřebě a regionu se doba amortizace pohybuje mezi 4 až 10 lety.

Jak můžete zvýšit svou vlastní spotřebu zjistíte zde.

Fotovoltaika pro domácnosti

Chcete vyrábět vlastní elektrickou energii pomocí fotovoltaiky?

Fotovoltaika pro mě

6. ZÍSKÁM DÍKY FOTOVOLTAICKÉMU SYSTÉMU NEZÁVISLOST PŘI VÝPADCÍCH PROUDU?

Fotovoltaický systém je obvykle připojený k veřejné elektrické síti a musí se při výpadcích proudu z bezpečnostních důvodů okamžitě odpojit od sítě. Střídače Fronius s funkcí záložního napájení si mohou v tomto případě vytvořit vlastní malou elektrickou síť. Domácnost je potom zásobována energií v takzvaném ostrovním provozu. 

7. JE NUTNÉ ČISTIT PLOCHU SOLÁRNÍCH PANELŮ?

V běžných případech stačí k čištění solárních panelů déšť sklon střechy. Pokud bude mít fotovoltaický systém velmi malý sklon nebo dojde k jeho silnějšímu znečištění v důsledku mimořádných okolních podmínek (stromy, zemědělství atd.), může být čištění potřeba. V takovém případě existuje mnoho společností, které tuto službu nabízejí.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?