Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

VLASTNÍCI DOMŮ

UDRŽITELNÉ VÝROBKY - OD PRVNÍ MYŠLENKY PO RECYKLACI

Společnost

18.11.2021
Ve společnosti Fronius vyvíjíme udržitelné produkty a řešení pro výrobu ekologické elektřiny. Ale je to vše? Nebo pro nás jako společnost znamená udržitelnost něco víc? Naše odpověď: Rozhodně. Udržitelnost je jádrem všeho, co děláme. Začíná to už u prvotního nápadu na výrobek a pokračuje od výroby, přes přepravu až po to, kdy je výrobek nakonec vyřazen nebo recyklován. Přečtěte si, co pro nás jako výrobce udržitelnost znamená a jak je udržitelnost živou a dýchající součástí našeho každodenního života.

UDRŽITELNOST V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU

Stanovili jsme si cíl dosáhnout udržitelnosti po celou dobu životního cyklu výrobku. Koneckonců pouze udržitelný přístup k vývoji, výrobě, používání a likvidaci výrobku v průběhu jeho celého životního cyklu může významně přispět ke 2snížení emisí CO. Proto při vývoji nových výrobků věnujeme zvláštní pozornost jejich dlouhé životnosti, účinnosti a efektivitě, jakož i snadné opravitelnosti nebo recyklaci. 

» Pro nás ve společnosti Fronius není udržitelnost jen slovo. Je hluboce zakořeněna ve způsobu, jakým myslíme a jednáme. Investujeme do dlouholetého výzkumu, aby výrobky a řešení, které navrhujeme, byly vhodné pro budoucnost a udržitelné. «

říká Martin Hackl, globální ředitel obchodní jednotky Solar Energy společnosti Fronius International GmbH.
   

HYBRIDNÍ STŘÍDAČ GEN24 PLUS JE UKÁZKOVÝM PŘÍKLADEM UDRŽITELNOSTI

Hybridní střídač Fronius GEN24 Plus je dobrým příkladem toho, jak může udržitelnost fungovat během celého životního cyklu. Celý rok jsme společně s odborníkem na udržitelnost zkoumali životní cyklus střídače GEN24 Plus. Od surovin přes udržitelnost ve výrobě, dopravní cesty až po snadnou opravu a recyklaci zařízení: vše jsme vzali pod drobnohled.


Výsledky této analýzy životního cyklu hovoří samy za sebe - a potvrdil je i renomovaný Fraunhoferův institut v Německu: přínosy pro životní prostředí jsou až 26krát vyšší než energie vynaložená na výrobu a provoz měniče a na recyklaci nebo likvidaci odpadu.


Se střídačem GEN24 Plus se během předpokládané životnosti 20 let ušetří až 16 932 kg CO2 (ve srovnání s alternativou získávání elektřiny ze sítě). To odpovídá zhruba devíti letům z Mnichova do New Yorku. 

» Jen velmi málo elektronických výrobků se může pochlubit takovýmiúsporami emisí CO2, které by v porovnání s nimi převýšily emise CO2 vznikajícípři výrobě, provozu a likvidaci. «

říká Martin Hackl k výsledkům analýzy životního cyklu.

UDRŽITELNÉ VÝROBKY JSOU VYROBENY TAK, ABY VYDRŽELY

Udržitelnost pro nás znamená také vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností. Naši zákazníci pak nejen ušetří spoustu peněz, ale také produkujeme méně odpadu a přestáváme plýtvat zdroji. Proto podrobujeme naše výrobky nejpřísnějším testům za mnoha různých podmínek - a jdeme dokonce daleko za požadavky stanovené v platných normách. To nám pomohlo vybudovat si celosvětovou pověst výrobků vysoké kvality, které odolávají jakýmkoli výzvám, jako je teplota, vlhkost, prach nebo sůl.

Problémy s našimi zařízeními jsou vzácné a obvykle jsou rychle odstraněny. Rychlá a snadná oprava je totiž důležitým pilířem naší strategie udržitelnosti:

  • Oprava výrobků namísto jejich likvidace šetří peníze, zdroje a odpad
  • Díky důmyslnému systému výměny PC desek nebo sad výkonových stupňů lze problémy odstranit na místě ve velmi krátké době a rychle obnovit výrobu zelené energie.
  • Pokud by přesto bylo nutné zaslat zařízení k opravě, máme v našich 21 pobočkách po celém světě opravárenská centra Fronius, takže se nemusíte obávat přepravy na dlouhé vzdálenosti
   
UDRŽITELNOST JE VE SPOLEČNOSTI FRONIUS ŽIVOTNÍM STYLEM

Otázku udržitelnosti definujeme jako firemní hodnotu a její dopad sahá od udržitelného rozvoje lokality přes vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance až po optimální využívání našich zdrojů. Stanovili jsme si cíl zcela se odklonit od fosilních paliv a namísto toho využívat v našich závodech v Rakousku obnovitelné zdroje energie. To je jen jeden z mnoha příkladů, jak se v naší společnosti uplatňuje udržitelnost.


Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si rozhovor s Katrin Helmbergerovou, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje.
Read interview
  • Fotovoltaické systémy v našich výrobních závodech umožňují společnosti Fronius vyrobit téměř 2 000 MWh solární energie ročně, což by pokrylo potřebu elektřiny pro přibližně 500 domácností
  • 86 % spotřebované energie pochází z udržitelných zdrojů (solární energie, biomasa, geotermální energie, zelená elektřina).
  • 87 % veškerého odpadu je recyklováno, znovu použito nebo kompostováno.
  • Budovy v areálech společnosti Fronius jsou vytápěny a chlazeny solární energií, biomasou a geotermální energií a mají důmyslné systémy pro úsporu energie.
  • K dispozici je více než 150 elektrických nabíjecích míst pro automobily a jízdní kola a systém pro doplňování vodíku.

Máte zájem dozvědět se více o hodnocení životního cyklu? Zde se dozvíte, proč je GEN24 Plus jedním z nejudržitelnějších střídačů na světě Více informací


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?