Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Tietoa meistä

Sattledtin tuotantolaitoksen laajennus Lisää läpinäkyvyyttä ja tuotantotehoa kaikille

Vastuullisena yrityksenä on tavoitteenamme ollut jo yli 30 vuoden ajan toimia ekologisesti, taloudellisesti ja kestävästi menestyksellisellä tavalla.  

Tämän myötä ja kumppaniemme etua silmällä pitäen olemme toteuttaneet Euroopan sydämessä, Itävallan Sattledtissa sijaitsevan tuotantolaitoksemme laajennuksen.  

Laajennuksella ei ainoastaan luoda uusia työpaikkoja ja – kaikkien osallisten taloudellisena perustana – suurempi tuotantokapasiteetti, vaan tuotannossa samoin kuin tuotantolaitoksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä käytetään täysin uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa.  

Sattledtissä sijaitsevan tuotantolaitoksemme laajennus on myös olennainen osa eurooppalaista arvonlisäystä, johon olemme tietoisesti sitoutuneet. Jatkamme vastuullisina ja haluamme nostaa edelleen kestävän kehityksen ja laatustandardeja kaikkien yhteiseksi hyväksi.  

Kestävästi lisää menestystä suuremmalla pinta-alalla

  Tuotantolaitoksemme laajennus on tärkeä ja myönteinen viesti kumppaneillemme ja asiakkaillemme, jotka luottavat ratkaisuihimme:

TUOTANTOLAITOKSEN PINTA-ALAN LAAJENNUS: 

lähes 100 %:lla

TUOTANTOTILOJEN LAAJENNUS:

70 %:lla 41 000 m2:stä 69 000 m2:iin

TUOTANTOKAPASITEETIN LAAJENNUS:

65 %:lla kuukaudessa 32 000 invertteristä (vuoden 2022 lopussa) 52 000 invertteriin (vuoden 2023 lopussa)

OSIEN VARASTOKAPASITEETIN LAAJENNUS:

200 %:lla

TUOTANTOLINJOJEN LAAJENNUS:

Tuotantolinjojen kaksinkertaistuminen

TYÖNTEKIJÖITÄ UUSILLA TUOTANTOLINJOILLA:

Useita satoja työntekijöitä kolmessa työvuorossa

Kiteytettynä:

Olemme valmiit ja voimme vastata suureen kysyntään.


Uuden, laajennetun tuotannon kohokohtia

Tuotantotilojen laajennus ei ainoastaan lisää tuotantokapasiteettiamme. Yhdessä sisäisen arvonlisäyksemme kanssa tehdään monia parannuksia. Vuoden 2023 loppuun mennessä lisäämme invertteriemme tuotantoa yli 65 %:lla pinta-alaltaan lähes kaksinkertaistuneessa tuotantolaitoksessa Sattledtissa, Itävallassa. Tällä on saavutettu lisää tuotantolinjoja ja työpaikkoja sekä vakaa toimitus kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Laajennus tehtiin kestävyyden ja Premium-laadun periaatteidemme mukaisesti:

Sisäinen logistiikka ja tuleva tavara

Sisäinen varastointikapasiteetti on kolminkertaistunut mahdollistaen päivittäin tuhansien kuormalavojen ja kuukausittain miljoonien osien käsittelyn. Paikallisten ja etupäässä eurooppalaisten kumppaneiden rekat hoitavat toimituksen. Optimoitu varasto varmistaa kestävästi tuotantovarmuuden sekä tuotteiden laadun.  

Keräilyprosessi ja henkilöille toimitettavien tavaroiden periaate

Huipputehokas, moderni jakelujärjestelmä muodostaa perustan laadukkaiden tuotteiden virheettömälle valmistukselle. Valmistelemalla keräilyssä valmistuksessa tarvittavat osat parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme kaikkien resurssien ihanteellisen käytön. Keräilyn työntekijät kokoavat jokaista tilausta ja tuotetta varten sopivan, kaikki tarvittavat osat sisältävän pakkauksen, jotta valmistusosaston työtoverit voivat koota invertterit suoraan ja keskeytyksettä. Jos keräily ei ole tarpeen, toimitetaan osat suoraan valmistukseen. Henkilöille toimitettavien tavaroiden järjestelmän laajennuksen valmistuttua voidaan päivittäin toimittaa 25 % enemmän valmiita osapaketteja valmistuslinjoille.  

Lisää tehoa huippulaadukkailla ratkaisuilla

Olemme valmiit ja voimme vastata suureen kysyntään.
Tuotantotilojen laajennus, tuotantolinjojen kaksinkertaistuminen, 65 % suurempi tuotantokapasiteetti
– kaikki visiotamme "24 tuntia aurinkoa" varten.

Invertteriemme tuotantolinjat

Tuotantolinjojen erityispiirre on niiden yhteys toisiinsa: yksittäisten osien, koottujen yksikköjen sekä valmiiden invertterien kuljetus yksittäisten työasemien, koontivaiheiden ja testien välillä tapahtuu automaattisesti kuljetinhihnoja, yhdyskuljetusta tai yläpuolista kuljetinlinjaa käyttäen. Uusien linjojen suurempi automatisaatioaste parantaa tuotannon, pinta-alan käytön, laadun ja prosessien vakauden optimointia. Useita satoja työntekijöitä työskentelee kolmessa työvuorossa tarkasti ja innokkaasti eri puolilla maailmaa olevien kumppaniemme ja asiakkaidemme invertterien parissa.  

Laadun tarkistus testauskeskuksessa

Ennen kuin invertteri saapuu testauskeskukseen se on läpäissyt jo useita tarkistuksia. Testauskeskuksessa tehdään täysin automatisoidusti lopputestaus ja kestävyyskoe. Vain silloin, kun tulokset ovat myönteisiä, luovutetaan tuote kuljetettavaksi edelleen pakkauslinjalle. Kaikki muut laitteet tarkistetaan uudelleen manuaalisesti ja niille tehdään jälleen lopputestaus. Ivertteri on noin kaksi kolmasosaa ajasta tehtaalla koepenkissä.  

Luomme tilaa energiamurrokselle

Täysin automatisoitu korkeavarasto

Korkeavarastohyllyt auttavat meitä pyydetyn tavaran toimittamisessa nopeammin asiakkaillemme. 25 metriä korkea, suhteellisen kompakti tila mahdollistaa suuren kapasiteetin tulevien ja lähtevien tavaroiden sekä välivarastoinnille. Kaiken kaikkiaan kattavat jo pakatut tavarat varastoinnissa pinta-alan, joka vastaa noin kolmea käsipallokenttää. Täysin automatisoitu järjestelmä mahdollistaa rakennetun pinta-alan ihanteellisen käytön mahdollisimman pienellä maaperän sulkemisella. Tulevien ja lähtevien tavaroiden varastointi tapahtuu täysin automatisoidusti siten, että työteho ja -turvallisuus kulkevat käsi kädessä – pitkät matkat ja vaikeasti löydettävät tavarat ovat nyt historiaa. Myös tällä alueella työskennellään kolmessa vuorossa kuutena päivänä viikossa.  

Lähtevien tavaroiden prosessien optimointi

Myös lähtevien tavaroiden keräilyä on mukautettu. Laajennuksen valmistumisen myötä kapasiteetti kaksinkertaistuu. Siten yhä useampia inverttereitä toimitetaan entistä nopeammin asiakkaillemme. Tämä on kestävän menestyksen mukaista, sillä tyytyväiset kumppanit ja asiakkaat ovat uskollisia kumppaneita ja asiakkaita.  

Aloitetaan yhdessä

Tuotannon laajennuksella olemme luoneet parhaat olosuhteet yhteiselle menestykselle. Haluatko ryhtyä Fronius Partner -kumppaniksi tai oletko jo kumppani ja sinulla on kysyttävää? Siinä tapauksessa ota yhteyttä jo tänään.
Ota nyt yhteyttä

We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?