Company

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Company

Personvernerklæring Fronius International GmbH

1. Innledning

1.1 Vi er Fronius International GmbH, Froniusstraße 1.4643 Pettenbach, Østerrike, et ledende teknologisk selskap innen sveiseteknologi, fotovoltaisk- og batteriladeteknologi og ansvarlig i henhold til Personvernforordningen (GDPR) (heretter „Fronius“). Denne personvernerklæringen er beregnet for alle som besøker nettstedene våre og / eller bruker en Fronius App og / eller bruker enhver tjeneste som tilbys der. Denne personvernerklæringen gjelder for enhver form for bruk av tjenestene, enten de er gratis eller betalt for.

1.2 Fronius vil spesielt informere deg i det følgende om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan disse blir brukt. Du vil også bli gjort oppmerksom på at personlige og ikke-personlige opplysninger samles inn og lagres elektronisk på våre nettsteder og apper. Alle opplysninger vil bli lagret og bearbeidet av oss i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse og datasikkerhet innen EU og Republikken Østerrike. I den utstrekning Fronius behandler personlige opplysninger gjøres dette for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

1.3 Du kan se, laste ned eller skrive ut våre nåværende bruks- og nettbutikkvilkår, samt vår nåværende personvernerklæring for FRONIUS når som helst på http://www.fronius.com. Personvernerklæringen utgjør også en integrert del av våre bruks- og nettbutikkvilkår. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen er en forutsetning for å kunne besøke nettstedene og appene våre og for å kunne bruke tjenestene våre.

2. Tilkoblingsdata

2.1 Nettstedene og appene kan besøkes når som helst, med forbehold om tilgjengelighet, uten at du trenger å gi noen direkte informasjon om deg selv. Fronius lagrer følgende opplysninger uten direkte referanse til personer (tilkoblingsdata):

a) Nettlesertype og -versjon

b) Operativsystem

c) Referrer URL (nettstedet du spesifikt besøkte)

d) Vertsnavn på tilgangsdatamaskinen (IP-adresse)

e) Klokkeslett og dato for serverforespørselen

f) Enhet

2.2 Disse dataene vil bli evaluert og brukt av Fronius med det formål å sikre at nettstedet vårt fungerer, at innholdet stilles til disposisjon, å oppdage og etterforske misbruk, samt for forbedring av tilbudet (f.eks. ved hjelp av undersøkelser, dataanalyser etc.) eller i anonym form av en tredjepart.

2.3 Fronius innhenter og lagrer også data fra registrerte brukere  som nevnt i punkt 2.1, og der bruken i henhold til punkt 2.2 utelukkende forekommer i anonymisert form. En tilbakeføring til din person for en tredjepart på grunnlag av disse opplysningene er derfor ikke lenger mulig.

2.4 Som følge av bruken av Fronius-nettsteder og Fronius apper av registrerte eller frie brukere, samler Fronius også ikke-personlige eller anonyme opplysninger. Disse blir lagret i en fil som ikke tillater tilbakeføring til en bestemt person. Ikke-personlige opplysninger kan bli samlet inn, brukt, videresendt og utlevert av Fronius for ethvert formål.

Eksempel: Fronius bruker de innsamlede opplysningene fra alle anlegg i en bestemt region for å bestemme varigheten og intensiteten av solstrålingen i den regionen. Regionen er satt så stor at en tilbakeføring til én person eller dennes anlegg er utelukket. Fronius har rett til å videreformidle slike anonyme data til tredjeparter.

3. Direkte personlige opplysninger

3.1 En direkte forbindelse til din person eller til enhver bruker kan kun opprettes av Fronius etter registrering. En registrering krever ditt samtykke til offentliggjøring av personopplysningene dine. I denne sammenhengen samler og lagrer nettstedene og appene våre følgende personopplysninger:

a) Brukerdata: Tittel, fornavn, etternavn, bedrift, gate, husnummer, postnummer, by, fylke, land, tidssone, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, fødselsdag, kundenummer, brukernavn, passord

b) Anleggsdata: Anleggets navn, anleggsidentifikasjon, oppstartsdato / klokkeslett, bedrift, gate, husnummer, postnummer, by, fylke, land, tidssone, lengdegrad, breddegrad, høyde, anleggsytelse, produsent, modultype, anleggsbeskrivelse, anleggsbilde

c) Operatør- / kundedata: Tittel, fornavn, etternavn, bedrift, gate, husnummer, postnummer, by, fylke, land, tidssone, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, kundenummer, momsnummer

d) Tilkoblingsdata: Opplysninger i følge punkt 2.1

3.2 Fronius samler inn personopplysningene for å levere de ønskede tjenestene, for gjennomføring av kontraktsfestede handlinger, for fullføring av kontrakter og for å forbedre tjenestene og produktene våre.

3.3 Etter registreringen kan du gjøre brukernavnet ditt synlig for andre medlemmer. I tillegg kan du dele eller offentliggjøre annen informasjon om profilen din eller anlegget og gjøre denne synlig for andre medlemmer. Innenfor profilen din har du mulighet til å justere i hvilken grad opplysningene dine skal offentliggjøres ved hjelp av innstillingsmulighetene. Du kan etter eget skjønn bestemme hvilke og i hvilken grad disse opplysningene skal deles eller offentliggjøres for andre brukere. Detaljer om dette forklares nøyere på nettsidene med den respektive funksjonen.

3.4 I den grad vi bruker opplysninger for et formål som krever samtykke i samsvar med lovbestemmelsene, vil vi be om ditt uttrykkelige samtykke. Ditt samtykke vil bli dokumentert i samsvar med forskriftene om datavern. Du kan tilbakekalle samtykket som du har gitt tidligere når som helst med fremtidig virkning og / eller for fremtidig bruk av opplysningene dine for reklame-, markedsførings- og meningsmålingsformål. For å tilbakekalle et samtykke eller for å fremme en motsigelse er det tilstrekkelig med én enkel melding til Fronius. For å sikre en rask avvikling, vennligst bruk kontaktinformasjonen nedenfor. Denne kontakten innebærer ingen ekstra kostnader for deg.

3.5 Dersom du mener at vår behandling av personopplysningene ikke er forenlig med østerriksk eller europeisk databeskyttelseslov, ber vi om at du tar kontakt og melder fra om dette.

4. Bruk av informasjonskapsler

4.1 Vår nettside bruker programvare for å analysere bruken av nettstedet. Ved å analysere disse dataene kan man få verdifull innsikt i brukernes behov. Denne innsikten hjelper oss til å forbedre kvaliteten på tjenestene våre ytterligere.

4.2 I denne sammenheng benyttes såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på den besøkende datamaskinen og dermed tillater gjenkjennelse av en besøkende på en anonym måte. Informasjonskapsler kan generelt bli avvist eller slettet ved hjelp av relevante nettleserinnstillinger.

4.3  Ved å bruke dette nettstedet, godtar du den ovennevnte fremgangsmåten for å analysere bruken av nettsidene våre.

5. Google Analytics: Datavern og opposisjon

5.1 Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "informasjonskapsler", tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av bruken din av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. I tilfelle aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil imidlertid din IP-adresse bli forkortet på forhånd av Google i medlemslandene i EU eller i andre medlemsstater i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken din av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettsideaktiviteten for oss som nettsideoperatør, og for å tilby andre relaterte tjenester til nettstedaktiviteter og internettbruk. IP-adressen som overleveres til Google Analytics blir ikke ført sammen med andre opplysninger fra Google.

5.2 Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved å utføre tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du gjør dette kan du ikke bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. I tillegg kan du forhindre at Google samler inn opplysningene som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til bruken din av nettstedet (inkludert IP-adressen din) samt behandling av slike opplysninger av Google ved hjelp av et nettlesertillegg som er tilgjengelig og kan lastes ned og installeres fra følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

5.3 For mer informasjon om bruksvilkår og personvern, se http://www.google.com/analytics/terms/no.html eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

5.4 Googles sporingskoder på dette nettstedet bruker funksjonen _anonymizeIp (), slik at IP-adressene kun blir behandlet forkortet for å utelukke en direkte personlig tilknytning.

6. Nyhetsbrev

6.1 Hvis du har gitt ditt samtykke til å motta nyheter i forbindelse med et regelmessig mottak av interessante tilbud via e-post, gjelder reglene i denne bestemmelsen. E-postadressen din vil ikke bli gitt videre til andre selskaper. Samtykke til å bruke e-postadressen din for salgsfremmende formål kan tilbakekalles når som helst med fremtidig virkning ved å klikke på lenken for "Avmelding" nederst i nyhetsbrevet eller ved å sende en melding til cancellation@fronius.com.

6.2 Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi bruke opplysningene som kreves eller som spesielt oppgis av deg for å sende deg vårt e-post nyhetsbrev i henhold til ditt samtykke.

For sending og analysering av våre nyhetsbrev, bruker vi e-postmarkedsføringsprogramvaren Mailworx. Mailworx registrerer åpning og klikkatferd.Spesifikt spores følgende informasjon: leveringstidspunkt, åpningstidspunkt, og varigheten av åpningen. IP adressen den åpnes fra, hvilket e-postprogram, hvilken link det klikkes på, og tidspunktet det klikkes.Lagring og prosessering av disse dataene brukes eksklusivt for å muliggjøre å sende informasjon av relevant innhold til mottagerne. Dataene vil ikke videreformidles til tredjeparter eller settes sammen med andre data.Dataene vil bli lagret inntil mottager melder seg av nyhetsbrevet.

6.3 Vi har rett til å kontrollere e-postadressens autentisitet og riktighet basert på resten av informasjonen vi har om deg.

7. Videresending til tredjeparter

7.1 Alle personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt av Fronius og vil ikke bli gitt til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

7.2  Uten samtykke vil Fronius bare samle inn, behandle eller bruke dine personopplysninger og bruksdata i den grad dette er nødvendig for gjennomføringen av kontraktsforholdet samt for bruk og fakturering av elektroniske informasjons- og kommunikasjonstjenester.

7.3 En overføring gjennom Fronius til en tredjepart er tillatt, forutsatt at dette er en juridisk forpliktelse. Dette gjelder for eksempel forpliktelser til overføring i forbindelse med forebygging, etterforskning, oppdagelse eller forfølgelse av kriminelle handlinger eller håndhevelse av en dom, herunder beskyttelse og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerhet.

7.4  Fronius har spesielt rett til å overføre personopplysninger til et nettbasert betalingssystem. Dette gjelder imidlertid kun i den grad opplysningene kreves for riktig utføring av betalingstransaksjonen.

8. Overføring til tredjeland

8.1 Personopplysningene dine vil ikke bli delt med tredjeland, med forbehold om de tilfellene som uttrykkelig er nevnt i disse bestemmelsene.

9. Varighet av lagringen / sletting

9.1 Opplysningene dine vil bli slettet eller anonymisert så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet som de ble samlet inn eller brukt for i henhold til disse bestemmelsene. Dette gjelder ikke for personopplysninger som må lagres videre på juridisk grunnlag eller på grunn av bestemmelser i loven.

10. Rettighetene dine

10.1 Du har til enhver tid rett til:

a) Informasjon om personopplysningene dine som blir behandlet av oss,

b) Retting av personopplysningene dine i tilfelle feil eller ufullstendigheter,

c) Begrensning av personopplysningene dersom de relevante betingelsene for dette er oppfylt, spesielt dersom det er betydelig mistanke om ulovlig behandling eller ved motsettelse,

d) Overføring av personopplysningene dine i et vanlig, strukturert og maskinlesbart format,

e) Sletting av personopplysningene i tilfelle det eksisterer juridiske grunner,

f) Motsettelse mot behandling av personopplysninger knyttet til din spesielle situasjon, med mindre Fronius kan vise til tvingende legitime grunner for behandling, og

g) Rette en klage til oss hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine på en uakseptabel måte. I tillegg har du også rett til å sende en klage til ansvarlige tilsynsmyndigheter.

10.2 Ta kontakt med oss eller send oss anmodningen ditt via post, e-post eller faks til kontaktadressen som er oppgitt nedenfor. Enhver behandling av anmodningen eller opplysningene dine utføres uten å påvirke lovligheten av behandlingen fram til tidspunktet for mottak av anmodningen din. I alle tilfeller må behandlingen av anmodingen eller opplysningene dine være rimelig for Fronius.

11. Kontaktinformasjon om databeskyttelse og -sikkerhet

11.1 Ansvarlig

Fronius International GmbH
Froniusstraße1
A-4643 Pettenbach
Østerrike
E-post: contact@fronius.com
Tel.: +43/7242/241-0
Faks: +43/7242/241-3013

11.2 Daglig leder:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

12. Address 

Fronius Norge AS
Finneveien 25
3300 Hokksund
Tlf: +47 32 25 01 10
E-post: sales.norway@fronius.comGenerelle leverings- og betalingsvilkår

1. GYLDIGHETSOMRÅDE

1.1 Alle leveringer og andre tjenester som berører oss (Fronius Norge AS), og alle innbetalinger til oss, skal reguleres kun av disse Generelle leverings- og betalingsvilkår (heretter også kalt „Vilkår“). Hvis det mangler passende bestemmelser i disse vilkårene, gjelder lovgivningen i Norge. Hvis forretningsvilkårene til kjøperen er i strid med disse Generelle leverings- og betalingsvilkårene, er vi bare bundet av slike avvikende vilkår dersom vi uttrykkelig har godkjent dem i brev eller telefaks.

1.2 Ved å motta levering av varene og/eller tjenestene bekrefter kjøperen den eksklusive gyldigheten av våre Generelle leverings- og betalingsvilkår.

2. TILBUD

2.1 Våre tilbud er uforpliktende og kan endres når som helst, med mindre tilbudet gjør uttrykkelig oppmerksom på at tilbudet er bindende i en angitt periode. Dokumenter som gjelder våre tilbud, for eksempel tegninger, illustrasjoner, vareprøver og mønstre, og dimensjoner, vekt, ytelse og forbruksdata, inneholder eller representerer bare omtrentlige data og skal ikke anses å være spesielt avtalte egenskaper, med mindre noe annet er spesielt angitt. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av tekniske grunner.

2.2 Vi forbeholder eiendomsrett og opphavsrett til alle kostnadsoverslag, tegninger og andre dokumenter, og disse må verken fremlegges til tredjeparter eller brukes i forbindelse med noen formål med eller av tredjeparter.

3. AKSEPT AV ORDRE, TILLEGGSAVTALER

Aksept av en ordre, og eventuelle forpliktelser eller tilleggsavtaler inngått av våre ansatte, samt rettelser og endringer av noe slag, skal ikke være bindende for oss før vi har utstedt skriftlig bekreftelse i brev, telefaks eller e-post.

4. PRIS- OG BETALINGSVILKÅR, MOTREGNING

4.1 Prisene er alltid gjeldende listepriser på leveringsdatoen. De er priser fra fabrikk/lager (EXW [I henhold til de hhv. aktuelle gyldige Incobetingelsene]), eksklusive emballasje, forsikring, opplasting på fabrikk og merverdiavgift. Emballasjen vil ikke bli tatt i retur.

4.2 Betaling skal skje netto kontant, uten fradrag og uten gebyrer, innen 30 dager fra fakturadato. Det er opp til oss å avgjøre hvilke krav eller delkrav fra kjøperen, som kan motregnes mot slike betalinger.

4.3 Dersom det oppstår behov for endringer i ordreutførelsen som utspringer fra omstendigheter hvor risikoen bæres av kjøperen, skal sistnevnte dekke alle merkostnader som påløper på grunn av dette.

4.4 Dersom betalingsfristen overskrides, har vi rett til å kreve morarenter med en rentesats på 10 prosentpoeng over gjeldende basisrentesats publisert av NORGES BANK med tillegg av innkrevingskostnader, og slike beløp skal utgjøre minst 12 % p.a. av det samlede kravet. Dette begrenser ikke andre konsekvenser av betalingsmisligholdet.

4.5 Det er ikke tillatt for kjøperen å holde tilbake betalinger eller motregne slike med motkrav som er bestridt av oss.

4.6 Hvis kjøperen har krav mot oss, er vi berettiget til når som helst å motregne disse mot våre egne krav mot kjøperen. 

4.7 For tjenester utført i henhold til kontrakter om levering av arbeid og materialer (installasjon, reparasjoner, vedlikehold og lignende arbeider) skal vi belaste gjeldende timepriser og materialpriser på tidspunktet for ferdigstillelse, med tillegg av våre gjeldende tilleggsavgifter for overtid, nattillegg, arbeider på søndag og offentlige fridager, og reise- og ventetid regnes som arbeidstid. Reiseutgifter, diett og kostnader til overnatting vil bli fakturert separat.

5. OPPFYLLELSE, FRAKT OG MISLIGHOLD

5.1 Leveringsperioden starter med utsendelse av ordrebekreftelsen, mens oppfyllelsesperioden for installasjons-, vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider starter når utstyret blir overlevert. Under ingen omstendigheter skal imidlertid leverings- eller oppfyllelsesperioden starte å løpe før 14 dager etter tidspunktet da kjøperen har levert de aktuelle dokumentene til oss (f.eks. tekniske tegninger, planer osv.), tillatelser eller godkjenninger som kjøperen har ansvar for å fremskaffe, eller når kjøperen har utført avtalt forskuddsbetaling. Fristen for levering eller oppfyllelse anses å være oppfylt dersom vi har varslet kjøperen før den aktuelle fristen utløper, om at vi er klare til å levere eller oppfylle. I tilfeller hvor en spesiell avtale forplikter oss til å sende eller levere, skal fristen for leveringen eller oppfyllelsen anses å være oppfylt dersom gjenstanden for levering eller oppfyllelse har forlatt vår fabrikk før fristen utløper.

5.2 Leverings- eller oppfyllelsesperioder skal forlenges tilsvarende varigheten av eventuelle uforutsette hindringer som ligger utenfor vår kontroll, for eksempel driftsstans, høye personellfravær, ulovlige streiker, forsinkelser i leveringer av viktige råvarer eller komponenter eller lignende, samt grunnet omstendighetene hvor risikoen bæres av kjøperen, i den grad disse hindringene og/eller omstendighetene har vesentlig betydning for unnlatelse av å oppfylle innen fristen. Hindringer og/eller forhold av denne typen opphever også konsekvensene av et mislighold, som vi ellers ville vært ansvarlige for, tilsvarende varigheten av de aktuelle hindringene. Eventuelle kontraktsmessige dagbøter som kan ha blitt avtalt for spesielle omstendigheter, skal fullstendig opphøre å gjelde. Det må gis umiddelbart varsel om når slike hindringer starter og slutter. Vi har rett til å heve kontrakten, helt eller delvis, dersom slike hindringer oppstår. I slike tilfeller kan kjøperen ikke fremme erstatningskrav, med mindre kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side.

5.3 Dersom avtalt leveringstid eller oppfyllelsestid, eller frister som har blitt forlenget i samsvar med pkt. 5.2 ovenfor, overskrides med mer enn fire uker, skal kjøperen ha rett til å heve kontrakten etter å ha gitt oss minst 14 dagers fristforlengelse med varsel sendt i rekommandert brev. Erstatningskrav fra kjøperen kan ikke fremmes i slike tilfeller, med mindre kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side.

5.4 Dersom kjøperen pådrar seg et tap på grunn av en forsinkelse som vi er ansvarlige for, skal kjøperen ha rett til erstatning tilsvarende 0,5 % per hele uke, inntil maksimalt 5 %, av verdien av den delen av leveringen som kan ikke brukes tidsnok eller til det beregnede formålet som følge av forsinkelsen. For andre tjenester skal erstatningen være 5 % av vederlaget. Eventuelle erstatningskrav som går utover det ovennevnte skal ikke kunne fremmes, og heller ikke erstatningskrav som følge av forsinkelser som skyldes våre leverandører, med mindre kjøperen beviser at det foreligger grov uaktsomhet fra vår side.

5.5 I tilfeller hvor vi har forpliktet oss til å utføre forsendelse, skal vi avgjøre forsendelses-måte og -rute. Varer sendes alltid for kjøperens regning og risiko. Vi skal bare være ansvarlige for skader hvis kjøperen beviser grov uaktsomhet fra vår side. Vi vil kun tegne forsikring mot transport- eller brekkasjeskader på kjøperens ordre og for kjøperens regning.

5.6 Vi har rett til å foreta delleveringer.

5.7 Vår oppfyllelse av leveringsperioden skal være betinget av at kjøperen har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser for alle løpende forretningstransaksjoner som ennå ikke er fullført.

5.8 Dersom forsendelsen blir forsinket på grunn av omstendigheter hvor risikoen bæres kjøperen, skal sistnevnte bære alle tilleggskostnader som følge av dette, for eksempel lagring på vår fabrikk, men med en minimum månedlig kostnad på 0,5 % av fakturabeløpet. I slike tilfeller skal vi også ha rett til å gi kjøperen en forlengelse på maksimalt 14 dager, og hvis denne perioden utløper uten at situasjonen avhjelpes, har vi rett til, etter eget skjønn, å enten iverksette alternative tiltak for å få levert varene til kjøperen innen en passende forlenget frist, eller å heve kontrakten og kreve erstatning for kontraktsbrudd. I sistnevnte tilfelle er vi berettiget til å kreve 10 % av vederlaget for den planlagte leveringen som erstatning, uten å måtte fremlegge noe spesielt bevis for lidt tap. Vi kan også kreve erstatning for eventuell påført skade utover dette beløpet, hvis vi i rimelig grad kan sannsynliggjøre å ha blitt påført slik skade. 

5.9 Varer bestilt for avrop eller for produksjon uten instruksjoner om frakt, må kreves levert innen tre måneder. Dersom denne fristen utløper uten krav om levering, skal pkt 5.8 gjelde tilsvarende.

5.10 For tjenester utført i henhold til kontrakter om levering av arbeid og materialer (pkt. 4.7), skal kjøperen levere oss nødvendig utstyr og hjelpematerialer (f.eks. vinsjer, skinner, elektrisitet osv.) i god tid og uten kostnad for oss, selv om installasjonen er inkludert i prisen (pkt. 4.1) eller det er avtalt en rundsum for dette. Eventuelle arbeider som må utføres av kjøperen som forberedelse til installasjonen, f.eks. byggearbeider, må være ferdigstilt før våre installasjonsteknikere ankommer. Dessuten må kjøperen iverksette alle nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og materielle verdier. Vi påtar oss ikke noe ansvar for hjelpepersonell, utstyr og hjelpematerialer som er stilt til vår disposisjon, med mindre det kan bevises grov uaktsomhet fra vår side.

6. OVERGANG AV RISIKO

6.1 Risikoen skal overføres til kjøperen straks varene som skal leveres, eller varene som vi har utført vedlikehold, reparasjoner eller annet arbeid på, har forlatt vår fabrikk. Det samme gjelder også for delleveringer, eller i tilfeller der vi har forpliktet oss til å bære fraktkostnadene eller å utføre levering, oppsett, montering, installasjon eller andre lignende tjenester. Hvis vedlikehold, reparasjoner eller annet arbeid utføres på anlegget til kjøperen, skal risikoen overføres til sistnevnte straks kjøperen har mottatt melding om at det aktuelle arbeidet er fullført.

6.2 Hvis det oppstår forsinkelser i utsending eller levering av forsendelsen på grunn av forhold som vi ikke har ansvar for, skal risikoen gå over til kjøperen straks kjøperen har fått melding om at sendingen er klar til levering.

7. EIENDOMSFORBEHOLD (SALGSPANT), HEVING

7.1 Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene vi har levert (salgspant) inntil våre krav om betaling av kjøpesummen/kontraktsbeløpet og alle andre krav vi har, på ethvert rettslig grunnlag, mot kjøperen, har blitt betalt i sin helhet.

7.2 Kjøperen kan kun videreselge de leverte varene, uansett om de har blitt integrert i andre gjenstander eller utsatt for bearbeiding, i forbindelse med sin ordinære virksomhet. Denne tillatelsen bortfaller imidlertid hvis de resulterende kravene overdras til tredjepart eller er gjenstand for et overføringsforbud eller hvis kjøperen blir insolvent eller misligholder sine kontraktsforpliktelser. Ingen annen form for rådighet over varene er tillatt for kjøperen. I tilfelle det tas utlegg, beslag eller annen rådighetsbegrensning fra tredjeparter, må kjøperen varsle oss om dette umiddelbart. Våre utgifter til juridisk bistand i forbindelse med håndheving av vår eiendomsrett skal bæres av kjøperen.

7.3 Kjøperen overdrar hermed til oss sine eventuelle, fremtidige krav og andre rettigheter fra eventuelt videresalg, utleie eller leasing av de leverte varene, selv om de har blitt integrert i andre gjenstander eller utsatt for bearbeiding. Kjøperen skal notere dette i sine regnskaper og forretningsdokumentasjon. Hvis de leverte varene selges eller overleveres til en tredjepart for at en slik part skal kunne bruke dem sammen med andre gjenstander (uavhengig av om det har blitt integrert med slike gjenstander eller har blitt bearbeidet), skal den utestående fordringen bare overdras til oss for et beløp tilsvarende kjøpesummen kjøperen skylder oss. Dette berører ikke eventuelle andre erstatningskrav.

7.4 Kjøperen har bare rett til å innkreve kravene og hevde andre rettigheter i den grad kjøperen har oppfylt sine betalingsforpliktelser overfor oss og ikke er insolvent.

7.5 Dersom kjøperen handler i strid med vilkårene i kontrakten, spesielt ved å være på etterskudd med betaling eller med andre kontraktsmessig forpliktelse og/eller ved å være insolvent, skal vi ha rett til, etter eget skjønn, enten å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning eller, mens kontrakten fortsatt er i kraft, å ta tilbake de leverte varene eller forby at de blir brukt. Vi skal også ha rett til å selge varene som er tatt tilbake på det åpne markedet. Etter fradrag av et ekspedisjonsgebyr på 10 % av vederlaget fra de solgte varene, vil resten bli trukket fra summen av våre utestående fordringer mot kjøperen. I påvente av retur av varene i tilfelle heving av kontrakten vil vi belaste kjøperen en bruksavgift på 5 % av den opprinnelige verdien av varene, med mindre det faktiske verdifallet er større.

8. GARANTI

8.1 Vi gir ingen garanti for normale avvik i størrelse, vekt eller kvalitet (eller som tolereres av ÖNORM-, EN- eller DIN-standarder) og heller ingen garanti for gitte opplysninger om egnethet av varene som skal leveres til det tiltenkte formålet til kjøperen, eller til noe annet spesielt formål. 

8.2. Vi garanterer for riktigheten av våre henvisninger for bearbeiding og for vår bruks- og betjeningsveiledninger, såsom også for rådgivning av kundene. Imidlertid skal oppdragsgiver alene være ansvarlig for at lovfestede eller andre forskrifter blir overhold under bruken av den leverte gjenstanden såsom for kontroll av den tiltenkte bruken. Vi er kun ansvarlig for avvik i våre skriftlige henvisninger angående bearbeidelsen, dersom vi har bekreftet disse avvikelsene uttrykkelig skriftlig med telefaks eller e-post overfor oppdragsgiver.

8.3 Leverte varer og tjenester må inspiseres av kjøperen umiddelbart etter mottak av levering har funnet sted. Eventuelle skader eller mangler må meldes til oss umiddelbart etter at de ble oppdaget i et skriftlig varsel sendt via brev, telefaks eller e-post, og som oppgir nummer og dato på ordrebekreftelsen, følgeseddelen eller fakturaen og serie- og oppdragsnummer. Dersom kjøperen unnlater å foreta umiddelbar varsling, kan kjøperen ikke lenger påberope seg garantikrav eller krav om erstatning verken på grunnlag av selve mangelen eller av eventuell misforståelse av om leveringen eller tjenesten var fri for mangler. Varselet må angi hvilke leverte varer eller leverte tjenester som er berørt av manglene, hva manglene består av i detalj og under hvilke medvirkende omstendigheter disse feilene oppsto. Hver eneste mangel må beskrives nøyaktig. Eventuelle kostnader som påføres oss som følge av uberettigede reklamasjoner eller reklamasjoner som ellers er i strid med bruksvilkårene, skal refunderes oss av kjøperen.

8.4 Ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider innskrenkes vår garanti til de ytelser som utført. For riktig funksjon av et anlegg, maskin, programvare o.l. hvor komponentene ikke utelukkende er levert av oss, kan vi kun yte garanti, dersom vi til tross for levering av visse komponenter fra oppdragsgiver eller fra tredje, har forpliktet oss til å levere hele anlegget (maskin o.l.), og dersom feilfunksjonen hverken skyldes uriktige eller ufullstendige angivelser fra oppdragsgivers side.

8.5 Med mindre annet er avtalt, skal garantiperioden være 24 måneder. Fra begynnelsen av den 13. måneden i denne perioden skal imidlertid vår garanti begrenses til å levere gratis de gjenstandene som er nødvendige for å utbedre eventuelle mangler. Deretter skal det ikke kunne fremmes garantikrav mot oss som går utover det som er nevnt i forrige setning. Denne periodebegrensningen gjelder også for levering av gjenstander som anses å være fastmontert og utføre arbeider på gjenstander som er, eller anses å være, fastmontert. Garantiperioden skal begynne å løpe på tidspunktet for risikoens overgang (pkt. 6). Kjøperen må alltid bevise at feil som oppdages i garantiperioden allerede var til stede på tidspunktet for risikoens overgang.

8.6 I tilfeller der vi ikke gir noen garanti, skal vi, etter eget skjønn og innen en rimelig periode på minst 4 ukers varighet, enten skifte ut den defekte gjenstanden eller gjenstandens defekte komponenter, med en mangelfri gjenstand eller mangelfrie komponenter, eller avhjelpe manglene, eller gi kjøperen et rimelig prisavslag, eller (med mindre den aktuelle mangelen er beskjeden) heve kontrakten. Garantitiden blir ikke forlenget ved utskifting av gjenstanden eller deler eller komponenter som tilhører gjenstanden. Hvis imidlertid resten av garantiperioden, inkludert den delen av perioden hvor garantien vår er begrenset til gratis levering av nødvendige materialer (pkt. 8.5), varer i mindre enn tolv måneder, skal garantiperioden for de utskiftede gjenstandene, delene eller komponentene forlenges til 12 måneder. Gjenstandene, delene eller komponentene som skiftes ut i forbindelse med dette, blir vår eiendom. Vi skal ikke refundere kostnadene for eventuelle faktiske eller forsøkte utbedringer av en feil som kjøperen eller en tredjepart utfører.

8.7 I den utstrekning det er nødvendig og med rimelighet kan forventes av kjøperen, skal gjenstanden for levering eller oppfyllelse, eller de defekte delene i den, sendes eller leveres til oss umiddelbart på vår forespørsel og for kjøperens regning og risiko, og i motsatt fall skal alle garantiforpliktelsene fra vår side bortfalle.

8.8 Kjøperen har ikke rett til å tilbakeholde betalinger på grunn av garantikrav eller andre motkrav som ikke godtas av oss.

8.9 Garantikrav fra kjøperen er utelukket i tilfeller der installasjons-, bruker- og driftshåndbøker levert av oss, eller som kan leveres av oss av kjøperen, ikke har blitt fulgt, eller hvor brukeren ikke har vært (fullt) forpliktet å følge slike anvisninger, hvis installasjonsarbeidet ikke har blitt utført riktig og i samsvar med relevante standarder, og spesielt dersom det ikke ble utført av autoriserte entreprenører, hvis korrigerende vedlikehold eller annet arbeid har blitt utført på leverings- eller oppfyllelsesgjenstanden uten vårt samtykke, hvis gjenstanden har blitt drevet eller brukt feil eller brukt, eller drives til tross for at beskyttelsesfunksjoner er defekte, eller brakt ut av kontraktsområdet uten vårt samtykke, eller brukt i strid med våre instruksjoner eller til formål som den ikke er beregnet på, og dessuten, hvor defektene skyldes skader fra fremmedlegemer, kjemiske påvirkninger, overspenning, atferd fra tredjeparter eller force majeure, og det samme gjelder med hensyn til naturlig slitasje og elde.

8.10 Vår garanti er også utelukket i tilfeller der vi har fått i oppdrag å utføre reparasjoner som går ut på å endre eller modifisere brukte gjenstander eller levere slike gjenstander.

8.11. I tillegg blir ethvert ansvar utelukket, dersom oppdragsgiver bruker våre leverte varer hhv. våre ytelser sammen med fremmede eller kopier av deler, og ikke har innhentet vår uttrykkelige tillatelse til dette.

8.12. I tillegg til oppdragsgivers rettigheter i henhold til siff. 8.6., gjelder garantien ved levering av vekselomformer for PV anlegg i henhold til Fronius garantivilkår, disse finnes under https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. SKADER OG PRODUKTANSVAR

9.1 Vi aksepterer bare ubegrenset ansvar for skader av enhver type i den grad kjøperen beviser at vi forårsaket skaden enten forsettlig eller grovt uaktsomt. Dersom kjøperen beviser at vi har forårsaket skade på en ordinær, uaktsom måte, skal vår erstatningsplikt være begrenset til den skaden som faktisk er påført og dessuten begrenset til et maksimalt, samlet beløp som ikke overstiger den samlede ordreverdien. Videre kan erstatningskrav av denne typen kun håndheves ved lov dersom den aktuelle skaden påberopes innen seks måneder etter at den aktuelle skaden ble kjent.

9.2 Hvis vi blir saksøkt av en tredjepart, hvor vi har produsert og levert i henhold til tegninger, design, modeller eller andre dokumenter levert av kjøperen, skal kjøperen holde oss skadesløse og erstatte oss eventuelt påført tap.

9.3 Ved bruk av installasjoner, maskiner og andre gjenstander levert av oss, plikter kjøperen å følge alle sikkerhetsregler, tekniske regler, installasjonsbestemmelser, driftsinstruksjoner og brukerhåndbøker, og spesielt alle gjeldende forskrifter på det elektrotekniske området og kun tillate at autorisert, kyndig personell betjener utstyret.

9.4 Ethvert ansvar er utelukket for skader som blir forårsaket ved bruk, hhv. innsats av fremmede eller kopier av deler sammen med våre leverte deler, og oppdragsgiver ikke har innhentet uttrykkelig tillatelse til dette fra oss.

10. INNFORSTÅELSE MED RETTSLIG DATAVERN

Oppdragsgiver erklærer seg innforstått med at Fronius International GmbH og dens datterselskaper nytter sine data når det gjelder personer (som navn, adresse, e-post adresse) evt. også ved å gi en tjenesteyter i oppdrag med å formidle, bearbeide og bruke informasjoner om produkter og forskjellige tjenester (f. eks. per post, e-post, newsletter o.l.). En videre utbredelse til eksterne personer som går ut over dette (unntatt lovfestet eller rettslig plikt til å levere informasjon), vil ikke finne sted. Denne innforståelsen kan trekkes tilbake skriftlig når som hels, også i hvert newsletter finnes det en lenk for utmelding.

11. SLUTTBESTEMMELSER

11.1 Sted for oppfyllelse av leveringer, andre tjenester og betalinger og det eneste lovlige vernetinget, skal være Hokksund i Norge. Men skal vi også ha rett til å saksøke kjøperen ved en domstol som er kompetent på grunn av den omtvistede gjenstandens beliggenhet og territorial jurisdiksjon i henhold til regelverket for forretningsvernetinget eller bostedet til kjøperen.

11.2 Kjøperen skal anses for å være klar over, når det gjelder forretningspraksis i internasjonal handel, at en avtale om verneting i form av et trykt varsel i et forretningsbrev, for eksempel en ordrebekreftelse, kan gjelde selv om kjøperen har forholdt seg taus eller ikke har reagert på dette. Kjøperen bekrefter herved at han/hun er kjent med denne forretningspraksisen og samtykker i å følge den regelmessig også innenfor virksomheten til Fronius International GmbH.

11.3 Rettslige tvister som utspringer fra kontrakten, skal reguleres av norsk lov og forretningspraksisen som gjelder på stedet for oppfyllelse av kontrakten. FN-konvensjonen om kontrak-ter om internasjonalt salg av varer skal derimot ikke gjelde (den norske kjøpsloven av mai 1988).

11.4 Eiker, Modum og Sigdal tingrett er avtalt verneting.

11.5 Kjøperen gir oss herved tillatelse til å utføre navnekontroller i tinglysingsregisteret i kontraktslandet/-territoriet og vil på anmodning gi oss skriftlig fullmakt til å innhente kopier og meldinger fra det relevante, offentlige registeret (Tinglysningen).

12. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR PROGRAMVARE SOM BLIR LEVERT SAMMEN MED PRODUKTER ELLER HHV. SEPARAT

For programvare som blir levert sammen med andre produkter hhv. blir levert separat (i det følgende kalt „programvare“), gjelder disse leverings- og betalingsvilkårene kun dersom de etterfølgende vilkårene eller andre vilkår som er avtalt med oppdragsgiver ikke avviker herfra.

12.1 BRUKSOMFANG

12.1.1 Alle rettigheter til åndelig eiendom, som f. eks. opphavsrett, rett til varemerke, mønsterbeskyttelse, patentrettigheter, vern om bruksmønster og know-how, såsom særskilte ikke vernete oppfinnelser, håndverkserfaringer, bedriftshemmeligheter o.l., uavhengig om tidspunktet hvor de blir åpenbart for oppdragsgiver, er forbeholdt oss, hhv. våre lisensgivere. Oppdragsgiver får rett til å bruke programvaren etter at den avtalte pengesummen er betalt og utelukkende til eget bruk, i henhold til det antallet som er avtalt. I og med den her gjeldende avtalen, blir det kun kjøpt en tillatelse til bruk innenfor firmaet. En videre utbredelse fra oppdragsgivers side er i henhold til loven om opphavsrett utelukket. Ved en eventuell medvirkning av oppdragsgiver når det gjelder produksjonen av programvaren, blir det ikke overdradd noen rettigheter angående den bruken som er fastlagt i dette punktet 12. Oppdragsgiver kan bare bruke programvaren på en maskin av gangen, det er opp til ham å velge hvilket apparat dette skal gjelde for. Som bruk av programvaren forstås enhver langsiktig eller også en korttids duplisering (kopiering) av programvaren ved lagring, lasting, utført eller visning av denne og bearbeiding av disse data på maskinen. Han er ikke berettiget til å mangfoldiggjøre (duplisere) brukerhåndboken.

12.1.2 Oppdragsgiver kan kun lage kopier av programvaren for arkiv- og med formål om datasikring under betingelse av at det ikke finnes et uttrykkelig forbud i programvaren, hhv. i vedlagt material (betjeningsveiledning, emballasje etc.) om dette og at samtlige copyright- og eiendomsrettigheter blir tatt med i disse kopiene uten forandringer. Videre dekompilering (tilbakesetting) av programkoder som går ut over lovens bestemmelsene, er ikke tillatt.

12.1.3. Dersom programvaren er utstyrt med teknisk beskyttelse mot kopiering, skal kjøperen i tilfelle av skade på originalen få utlevert en reservekopi mot å tilbakestille databæreren.

12.2. ANDRE RETTIGHETER

Når en ny versjon av programvaren står til disposisjon, er oppdragsgiver berettiget til å skifte ut den leverte pakken med programvare mot en tilsvarende pakke av den nye programvaren til den oppdaterte prisen som vi fører opp på listen; utskiftingen omfatter programvare pakken som helhet, slik som den er blitt kjøpt av oppdragsgiver. I og med denne utskiftingen av den gamle versjonen, slettes samtidig rettighetene til oppdragsgiver for bruk av den utskiftede pakken med programvaren.

Når en ny versjon av programvaren står til disposisjon, er oppdragsgiver berettiget til å skifte ut den leverte pakken med programvare mot en tilsvarende pakke av den nye programvaren til den oppdaterte prisen som vi fører opp på listen; utskiftingen omfatter programvare pakken som helhet, slik som den er blitt kjøpt av oppdragsgiver. I og med denne utskiftingen av den gamle versjonen, slettes samtidig rettighetene til oppdragsgiver for bruk av den utskiftede pakken med programvaren.

12.3 GARANTI

12.3.1 Oppdragsgiver er informert om at ikke er mulig å utvikle programvarer på en slik måte at de vil være feilfrie under alle bruksforhold.

12.3.2 Vi garanterer at den leverte programvaren oppfyller de avtalte funksjonene og har de uttrykkelig avtalte egenskapene. Forutsetning for garantien er at programvaren blir brukt i henhold til avtalen. En feil fra vår side foreligger kun dersom programvaren påviser et forhold som avviker fra den tilsvarende beskrivelsen av ytelse/dokumentasjonen og dette kan reproduseres av oppdragsgiver. Når det gjelder nøyaktig undersøkelse av eventuelle feil som oppstår, er oppdragsgiver forpliktet til å understøtte oss når det gjelder utbedringen av mangler.

12.3.3 Vi yter også garanti for at den originale programvaren er tatt opp og testet på en kontrollert databærer. Unntak fra dette gjelder for programvare og programvareprodukter som er installert på forhånd.

12.3.4 Eventuelle feil på programvare må meldes til oss umiddelbart skriftlig og må dokumenteres av brukeren; forøvrig skal 8.3 anvendes.

12.3.5 Garantifristen skal alltid være tolv måneder, fristen begynner i og med utlevering av programvarepakken.

12.3.6 Dersom den leverte programvarepakken er ubrukelig eller har feil (12.3.2), skifter vi den ut med en ny med samme tittel, eller vi tilbyr en annen rimelig løsning. Dersom denne pakken heller ikke er brukbar eller har feil, og dersom vi ikke er i stand til å levere en brukbar og rimelig løsning, så kan oppdragsgiver, etter en frist på minst fire uker, enten forlange reduksjon av prisen eller en utskifting. Kostnader for utbedring fra oppdragsgiver selv eller fra tredje eller forsøk på å utbedring av feil, blir ikke refundert av oss.

12.3.7 Ut over denne omfanget (12.3.6) gir vi ingen garanti, i særdeleshet ikke for at den programvaren som blir levert av oss skal tilsvare de spesielle kravene fra oppdragsgiver eller brukeren, og heller ikke for versjoner av programvaren (punkt 12.1.2) som er blitt endret eller bearbeidet, med mindre oppdragsgiver kan bevise at feilene ikke har noen som helt forbindelse med endringene eller bearbeidelsene. Oppdragsgiver skal selv ha ansvaret for valg, installasjon og bruk av programvaren, såsom de resultat som det tas sikte på.

12.3.8 I tilfelle det finner sted en uberettiget klage på grunn av mangler på programvare, er vi berettiget til å stille oppdragsgiver de nødvendige kostnadene som måtte oppstå i denne sammenhengen i regning.

12.3.9 Et eierskifte blant sluttbrukere utelukker eventuelle garantikrav.

12.4 ERSTATNING FOR SKADE

12.4.1 Alle videre krav fra oppdragsgiver eller tredje personer, fremfor alt krav om erstatning av skader av forskjellig type, er utelukket, med mindre den skadelidte kan bevise at skaden er forårsaket av oss på grunn av fortsett eller grov uaktsomhet.

12.4.2 Forøvrig gjelder 9. tilsvarende.