Hvilefaser for forberedelsen: Vedlikeholdsarbeid i perioder uten drift

Promotion

15.05.2020
Verdensøkonomien har lagt inn en påtvungen pause. Industriproduksjonen står foreløpig stille mange steder eller foregår tildels bare i redusert grad. Så hvorfor ikke benytte anledningen til å utføre vedlikehold, kalibrering og annet ettersyn. Med hjelp fra Fronius Tech Support kan produksjonssystemer nå repareres profesjonelt for å sikre at systemene starter uten problemer.

Kalibrering: Sikret kvalitet

For å oppnå konsistente sveiseresultater av høy kvalitet med sveisesystemet på lang sikt er det nødvendig med regelmessig kalibrering. I noen tilfeller er selskapene også underlagt standarder som EN 1090 og er derfor juridisk forpliktet til å utføre dette regelmessig.

Sveisesystemet kobles til en kalibreringsstasjon for dette. Kalibreringsprogramvaren måler spenning, strøm og trådhastighet. Hvis de faktiske verdiene på maskinen avviker fra de nominelle verdiene for standarden, og dette avviket overstiger toleranseområdet, kan serviceteknikeren foreta etterjusteringer. Produksjonen kan nå fortsette uten problemer med hensyn til kvalitetsikring og produktgaranti.

Du kan lese mer om kalibrering i blogginnlegget.
Mer informasjon om servicetilbudet på nettsiden til Fronius.

Vedlikehold: Optimalt med oppetid for anlegget

Regelmessig vedlikehold av produksjonsanlegg minimerer behovet for reparasjoner og nedetider. I tillegg sikrer regelmessig rengjøring og testing av sveisesystemet at systemet beholder verdien.

Fronius tilbyr ulike vedlikeholdspakker som kan tilpasses individuelt etter kundens behov. Dette gjør vedlikeholdskostnadene transparente og enkle å beregne.

Du finner mer informasjon om vedlikeholdspakkene på nettsiden til Fronius.

Sikkerhetsteknisk kontroll: Beskyttelse av ansatte

Sikkerhetstekniske kontroller lovpålagt i enkelte land og er beregnet på å beskytte de ansatte i bedriften. Sveisesystemer bør kontrolleres årlig for å kunne garantere arbeidssikkerheten. I tillegg unngår man nedetider.

Fronius utfører alltid sikkerhetskontrollen i henhold til gjeldende regelverk. Visuell kontroll, elektrisk kontroll, funksjonskontroll, dokumentasjon og kontrollmerke er inkludert. Det anbefales spesielt å kombinere sikkerhetskontrollen med kalibrering av sveisesystemet. Det sparer tid og kostnader.

Du finner mer informasjon om den sikkerhetstekniske kontrollen på nettsiden til Fronius.

Prosess- og parameteroptimering: Senking av kostnadene

Kalibrering, vedlikehold, kontroll – alt dette er for å holde systemet oppe. I tillegg kontrollerer Fronius-ekspertene sveisesystemer for prosessoptimalisering og om de valgte parametrene er perfekt tilpasset de individuelle målene. Systemjusteringer utføres avhengig av resultatene fra kontrollen. Mulige mål er å øke effekten til sveiseprosessen, oppnå høyere sømkvalitet, senke kostnader, redusere behovet for etterarbeid og optimere syklustidene.

Du finner mer informasjon om prosess- og parameteroptimering på nettsiden til Fronius.

 

Merknader:

På grunn av den nåværende verdensomspennende krisesituasjonen, kan  tjenester på stedet hos kunden foreløpig bare utføres i samsvar med lokale sikkerhets- og helseforskrifter. Likevel vil Fronius-spesialistene stå til disposisjon så langt det er mulig.

For mer informasjon kan du ta kontakt med den lokale Fronius-partneren.