Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Perfect Welding

Sveiseopplæring gjort enkelt

Produkt

16.11.2023
Med Welducation-simulatoren kan nye sveisere lære, øve og bli trygge på sveiseferdighetene sine på en realistisk måte, helt uten sikkerhetsrisiko og uten kostnader til materialer, gass og forbruksdeler. Den nye Augmented‑Reality‑-brillen gir en veldig realistisk sveiseopplevelse, og med den tilhørende Welducation Campus med teoretisk sveisekunnskap blir opplæringen komplett.

Den virtuelle opplæringen med den nye Welducation-simulatoren er ideell for å lære komplekse prosesser og simulere vanskelige situasjoner på en trygg og kostnadsbesparende måte, og kan gjentas et ubegrenset antall ganger uten at det sløses med ressurser.

Så realistisk som aldri før

Med den nyeste sveisesimulatoren satser vi for første gang på Augmented Reality (AR). Denne teknikken utmerker seg ved at digitale elementer legges til i den reelle verden – enten via en skjerm eller en brille og dermed rett foran øynene til betrakteren. Bruken av AR-teknologi, originale sveisepistoler og slangepakker samt huset til et ekte Fronius sveisesystem garanterer en veldig realistisk sveiseopplevelse.

Tallrike muligheter

Det kan øves på tre forskjellige prosesser (manuell lysbuesveising, MIG/MAG og TIG), forskjellige materialer (stål, rustfritt stål og aluminium) og materialtykkelser samt forskjellige sveiseposisjoner. I tillegg kan man velge mellom tre forskjellige vanskelighetsgrader (lett, middels og vanskelig). Vanlige øvingsemner og innstillbare sveiseparametere gjør de virkelighetsnære betingelsene komplette, for som ved ekte sveiseutfordringer må også alle oppgaver før, mellom og etter selve sveisingen utføres.

Inkludert teoripakke

Sammen med den integrerte plattformen Welducation Campus utgjør simulatoren et didaktisk helhetskonsept av teori og praktiske øvingsenheter, som også kan utvides av lærekreftene etter eget ønske. Resultatene og læringsprogresjonen forvaltes på en oversiktlig måte i utdannelsesverktøyet. Lærlingene kan også tilegne seg kunnskap og ferdigheter på egen hånd ved hjelp av kurs, for en rangert liste over egne sveiseresultater oppmuntrer dem til å jobbe for å oppnå deres fulle sveisepotensiale.

Contact address

Mag. Heidemarie Haslbauer

+43 (664) 88293709
+43 (664) 88293709 unfyonhre.urvqrznevr@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?