Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Perfect Welding

Welducation-simulator Fremtidens sveiseopplæring

Sveiseopplæring gjort enkelt

Sveising uten risiko: Med virtuell opplæring kan komplekse sveiseprosesser simuleres veldig realistisk – trygt, kostnadseffektivt og ressurssparende. Nybegynnere kan øve på diverse sveiseoppgaver et utall ganger, forbedre ferdighetene sine i trygge omgivelser og dermed lære av sine feil. Slik blir de optimalt forberedt på reelle sveisesituasjoner og på raskt og effektivt å reagere på de stadig skiftende kravene i arbeidsmarkedet og industrien generelt.

Kombinert med den tilhørende plattformen Welducation Campus tilbyr Welducation-simulatoren lærlinger og lærekrefter et didaktisk totalkonsept bestående av teoretisk innhold og virtuelle opplæringsenheter.

Fordelene med Welducation-simulatorenOpplæring og teori

Koblingen mellom teori og virtuell opplæring gir elevene en dypere forståelse samtidig som de utvikler sine praktiske ferdigheter. I simuleringen kan de umiddelbart bruke sine tillærte konsepter, prøve ut forskjellige sveiseteknikker og se hvordan effekt disse har på det virtuelle arbeidsemnet.Så praksisrettet som aldri før

Bruken av AR-teknologi, en ekte sveisepistol og huset til et ekte sveisesystem gir en helt reell sveisesimulering. Også forberedelsene som må utføres før den egentlige sveisingen og alt av oppgaver som må gjøres imellom, øves i den nye simulatoren (kontrollere gassforsyningen, plassere jordkabel, stille inn parametere, fjerne slakk osv.).Sikkert og trygt

Den glovarme lysbuen, UV-stråling og sveiserøyk: Sikkerhetsrisikoen er betydelig høyere for sveisenybegynnere enn for andre som er under utdanning. Men med virtuell opplæring fjernes denne risikoen.Kostnadsbesparende og bærekraftig

Welducation-simulatoren sikrer en ressurssparende opplæring, fordi man unngår bruk av dyre forbruksmaterialer som arbeidsemner, tråd eller beskyttelsesgass. Dette skåner ikke bare miljøet, men også lommeboken.


Så reell som aldri før
Reelle komponenter Ekte sveisepistoler, originale koblinger og oppsett av simulatoren til et vanlig sveisesystem gjør sveisesimulatoren så reell som aldri før.
1
3 prosessvarianter Med Welducation-simulatoren kan deltakerne øve på alle de tre prosessvariantene (manuell lysbuesveising, MIG/MAG og TIG). I sveisesimulatoren kan de øve med forskjellige materialer (stål, rustfritt stål og aluminium), materialtykkelser og sveiseposisjoner.
2
Augmented Reality Løfter sveisesimuleringen til et helt nytt nivå: Ved å trekke inn de reelle omgivelsene i en AR-brille får den virtuelle sveisesituasjonen et enda mer reelt perspektiv.
3
Forberedelser som ved reell sveising Med den nye Welducation-simulatoren er også forberedelsene før sveising en del av opplæringen. Brukerne skal ikke bare lage den perfekte sveisesøm, men også i forkant kontrollere at det er opprettet jordforbindelse, at gassgjennomstrømningen er regulert og at riktige sveiseparametere er stilt inn. På tilhørende nettbrett vises det klassiske grensesnittet for et Fronius sveisesystem. Slik kan elevene gjøre seg kjent med håndteringen av sveisesystemene.
4
Digitalt opplæringsverktøy Welducation-simulatoren kan enkelt og ukomplisert betjenes med nettbrettet som følger med. I forbindelse med Cloud-varianten er det mulig å få tilgang til Welducation Campus både via nettbrettet, men også via andre enheter (mobiltelefon, laptop).
5
1
Reelle komponenter
Ekte sveisepistoler, originale koblinger og oppsett av simulatoren til et vanlig sveisesystem gjør sveisesimulatoren så reell som aldri før.
2
3 prosessvarianter
Med Welducation-simulatoren kan deltakerne øve på alle de tre prosessvariantene (manuell lysbuesveising, MIG/MAG og TIG). I sveisesimulatoren kan de øve med forskjellige materialer (stål, rustfritt stål og aluminium), materialtykkelser og sveiseposisjoner.
3
Augmented Reality
Løfter sveisesimuleringen til et helt nytt nivå: Ved å trekke inn de reelle omgivelsene i en AR-brille får den virtuelle sveisesituasjonen et enda mer reelt perspektiv.
4
Forberedelser som ved reell sveising
Med den nye Welducation-simulatoren er også forberedelsene før sveising en del av opplæringen. Brukerne skal ikke bare lage den perfekte sveisesøm, men også i forkant kontrollere at det er opprettet jordforbindelse, at gassgjennomstrømningen er regulert og at riktige sveiseparametere er stilt inn. På tilhørende nettbrett vises det klassiske grensesnittet for et Fronius sveisesystem. Slik kan elevene gjøre seg kjent med håndteringen av sveisesystemene.
5
Digitalt opplæringsverktøy
Welducation-simulatoren kan enkelt og ukomplisert betjenes med nettbrettet som følger med. I forbindelse med Cloud-varianten er det mulig å få tilgang til Welducation Campus både via nettbrettet, men også via andre enheter (mobiltelefon, laptop).
Rørforbindelse
1
Overlappende søm
2
Kilesveis
3
Hjørnesøm
4
Buttsveisesøm
5
1
Rørforbindelse
2
Overlappende søm
3
Kilesveis
4
Hjørnesøm
5
Buttsveisesøm

Didaktisk helhetskonsept

Virtuell opplæring

Opplæringen kan foregå uten sikkerhetsrisiko, men med originale sveisepistoler og slangepakker, vanlige arbeidsemner og innstillbare sveiseparametere. Det handler ikke bare om å oppnå den perfekte sveisesømmen. Også oppgavene før, mellom og etter selve sveisingen skal utføres – som ved ekte gjennomføring. I dette inngår bl.a. plassering av jordkabelen, innstilling av riktige sveiseparametere samt rengjøring og rensing av sveisesømmen.

Teori og kurs

Det teoretiske innholdet i Welducation Campus tilsvarer læreplanen for den aktuelle metoden. Alle resultater og læringsprogresjon administreres i dette omfattende opplæringsverktøyet. I tillegg til eksisterende læringsopplegg kan lærekreftene opprette individuelle læreplaner og kurs, slik at opplæringen tilpasses målgruppen.

Trinnvis veiviser til å bli profesjonell

Med Welducation-simulatoren kan deltakerne øve på alle de tre prosessvariantene (manuell lysbuesveising, MIG/MAG og TIG).

Med blikket rettet mot eget fremskritt: Omfattende analysemuligheter av sveisesømmen hjelper lærlingene å forbedre teknikken sin og gjenkjenne feil. Sveisearbeidene kan lagres og når som helst åpnes i Welducation Campus. Slik kan egne sveiseresultater analyseres nøyaktig opp mot de optimale angivelsene.

Tre vanskelighetsgraderSveiseposisjoner

Hver sveiseoppgave krever forskjellige sveiseteknikker og ferdigheter. Derfor er det helt nødvendig å øve på forskjellige sveiseposisjoner i sveiseutdannelsen.

Lærlingene kan øve med mange forskjellige arbeidsemner. Disse kan de plassere i forskjellige posisjoner på stativet, som inngår i pakken. Det kan bestilles et stort stativ som tilleggsutstyr for enda større variasjon. Uansett om det er en kilesveis over hodehøyde eller en stigende V-søm – her kan det øves på så å si alle sveiseposisjoner.

Welducation Campus

Rask opplæring av fagarbeidere

Welducation-simulatoren kobler sammen de praktiske opplæringsenhetene med det teoretiske innholdet i Welducation Campus – et gjennomtenkt didaktisk system som nettopp i tider med fagfolkmangel er til stor støtte.

 Lærlingene følger ikke bare de tilordnede lærekreftene, men kan bruke det teoretiske innholdet og kurs til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter på egen hånd.

Kursoversikten i Campus gir lærekreftene en oversikt over lærlingenes innsats. De kan se hvor ofte den enkelte har sveiset virtuelt og om sveisingene ble fullført på en tilfredsstillende eller utilstrekkelig måte.

Nyttig materiale for veiledere og lærlinger

Fordeler Welducation Campus

Det teoretiske innholdet i Welducation Campus tilsvarer læreplanen for den aktuelle metoden. Alle resultater og læringsprogresjon administreres i dette omfattende opplæringsverktøyet.

I tillegg til eksisterende læringsopplegg kan lærekreftene opprette individuelle læreplaner og kurs, slik at opplæringen tilpasses målgruppen.

Gjensidig inspirasjon, interaksjon med hverandre og faglig utveksling bidrar til rask og effektiv læring.

Sammenlignbare opplæringsresultater gjennom et didaktisk fullmodent evalueringssystem sørger for en objektiv og forståelig vurdering. En rangert liste over egne sveiseresultater oppmuntrer i tillegg lærlingene til å forbedre sitt fulle sveisepotensial.

Med HDMI-tilkoblingen på simulatoren er det mulig å overføre fra simulatoren til eksterne skjermer for opplæringsformål.

Stand-alone-versjonen er gratis tilgjengelig og tilbyr en offline-variant av Welducation Campus som støtter lokalt arbeid på nettbrett.

Cloud-lisensen er kostnadspliktig og gir tilgang til stedsuavhengig opplæring. Lisensen fås som 1-, 3- eller 5-årig abonnement.

SEND EN UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL DIREKTE TIL FRONIUS

Let's get connected.

    Takk for meldingen. Vi vil behandle din forespørsel så fort som mulig.