Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Perfect Welding

Sveisebeskyttelse Sveiserøykavsug, sveisehjelmer osv.

Belastninger og farer

Ved MIG/MAG-, TIG- eller lysbuesveising oppstår det forskjellig grad av belastning fra sveiserøyk, sprut og UV-stråling. Derfor er det spesielt viktig med valg av riktig verneutstyr.

 

Modifiserte prosessvarianter som PMC (Pulse Multi Control), LSC (Low Spatter Control) og CMT (Cold Metal Transfer) gir betydelig lavere sprut- og sveiserøykdannelse. De reduserer også slipearbeider for å fjerne sveisesprut, noe som kan medføre frigjøring av ekstra finstøvpartikler.

 

Den laveste helserisikoen for sveisepersonalet får man med automatiserte sveiseprosesser som utføres i sveiseceller med tilsvarende utstyr – for eksempel Cobot.

Sveiseprosesser

Høy grad av sveiserøykutvikling og sprutdannelse

MIG/MAG-sveising

En av de vanligste sveiseprosessene i verden – beskyttelse er spesielt viktig her fordi de mangfoldige bruksområdene og forskjellige prosessvariantene øker risikoen for sveiserøyk, UV-stråling, sveisesprut osv. Det må derfor iverksettes spesielt effektive beskyttelsestiltak mot slike belastninger.

Høy grad av sveiserøykutvikling og sprutdannelse

Manuell lysbuesveising

Elektrisitet og varme, UV-stråling og fremfor alt økt sveiserøykutvikling er hverdagsrisiko ved manuell lysbuesveising. Typen av farlige stoffer i sveiserøyken avhenger i avgjørende grad av materialet i kjernen og innkapslingen.

Liten sveiserøykutvikling, helt sprutfritt

TIG-sveising

Ved sveising med wolfram-inertgass blir det til sammenligning utviklet lite synlig sveiserøyk. Lav sveiserøykutvikling i kombinasjon med de ofte kraftig reflekterende overflatene på grunnmaterialet – hovedsakelig rustfritt stål eller aluminium – fører til økt utbredelse av UV-stråler. Konsekvens: kraftig ozon-dannelse, ofte også på litt avstand fra sveisestedet. 

Liten sveiserøyk- og UV-belastning

Cobot-sveisecellen

Cobot-sveisecellen tilbyr en enkel inngang til automatisert MIG/MAG-sveising. Sveiseprosessen blir dermed komplett automatisert og gjennomføres uten sveisepersonale. Takket være beskyttelseshuset med automatisk blendingsbeskyttelse samt integrert avsug er også personer rundt sveisecellen optimalt beskyttet mot UV-stråler, sveisesprut og sveiserøyk.Sveising og helse

Full protection to unleash your welding potential

Sveising er en av de eldste og mest tradisjonsrike sammenføyningsprosessene i menneskenes historie – og spesielt innen industri og håndverk er det utenkelig å klare seg uten. Derfor gjelder det å finne optimale løsninger for de forskjelligste materialer. Men man må samtidig ta hensyn til viktige faktorer som metallurgi, fysikk og elektroteknikk.

 

Nettopp dette samspillet gjør sveising til et spennende og samtidig utfordrende håndverk. For mulighetene innebærer samtidig helsefarer som vi ønsker å beskytte sveiserne tilstrekkelig mot på en bærekraftig måte.

Viktige beskyttelsesområder:

 • Beskyttelse mot sveiserøyk:
  For å forebygge alvorlige lunge- og luftveissykdommer. Den internasjonale kreftunionen (IARC) i WHO klassifiserte i 2017 sveiserøyk som "kreftfremkallende for mennesker".

 

 • UV- og blendingsbeskyttelse:
  Beskytter øyne og hud mot kreftfremkallende stråling og farlige skader.

 

 • Flamme- og varmebeskyttelse:
  Reduserer helsefaren forbundet med varme, gnister og sveisesprut.

 

 • Ergonomi:
  For leddskånende og uanstrengt sveising med langtidsvirkning.

Beskyttelse mot sveiserøyk

Hvorfor er dette så viktig?

Ved alle sveiseprosesser oppstår det røyk, gass og damp som påvirker sveiseren. Hvor skadelig sveiserøyken faktisk er, kommer an på kombinasjonen av sveiseprosess, grunnmateriale og tilsatsmateriale – sveiseelektrode og tråd – samt beskyttelsesgass.

 

Tilsatsmaterialet som brukes, forårsaker størstedelen av sveiserøykpartiklene. Uten tilstrekkelig beskyttelse fører sveiserøyk til hodepine og kvalme, kroniske luftveis- og lungesykdommer, skade på nervesystemet og til og med kreft.

Bestanddelene i sveiserøyk*

Sveiserøyk består av stoffer i partikkel- og gassform. Avhengig av materialet som bearbeides, har de forskjellige følger for mennesker: 

 • Luftveis- og lungebelastende stoffer
  f.eks.: jernoksid, aluminiumoksid, magnesiumoksid, titandioksid
 • Toksiske eller toksisk-irriterende stoffer
  f.eks. fluorider, manganoksider, sinkoksid, karbonmonoksid, nitrogenoksider, kobberoksid, blyoksid, ozon
 • Kreftfremkallende stoffer
  f.eks. krom(VI)-forbindelser, berylliumoksid og nikkeloksider, ozon

 

*Kilde: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) - Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 528)

Last ned studie MIG/MAG-sveising

I denne studien får du vite mer om tiltakene for å redusere skadestoffene ved bruk av kontrollerte MIG/MAG-prosessvarianter:

Eksperimentell forsøksoppbygning | Utslippsmålinger | Sveiserøykutslippsrate | Kjemisk analyse | Påvirkningsmåling | Totaloversikt | Diskusjon og sammendrag

 

Du kan laste ned denne sveiserøykstudien i tre, korte trinn:

Last ned studie MIG/MAG-sveising

Slik beskytter du deg mot sveiserøyk

Sveisehjelm med viftefilterenhet

Som del av det personlige verneutstyret legges det spesielt vekt på åndedrettsvern. Såkalte PAPR-systemer (Powered Air-Purifying Respirator) gir størst mulig beskyttelse mot sveiserøyk.

Høyvakuumsavsug

Kombinert med kraftige sveisepistoler med sugeinnretning fjerner høyvakuumsavsug sveiserøyken akkurat der den oppstår. Det filtrerer mer enn 99,9 prosent av de ultrafine sveiserøykpartiklene fra omgivelsesluften og sørger dermed for en betydelig lavere sveiserøykbelastning.
Mer om produktet

Mobilt lavvakuumsavsug

Om MIG/MAG-, TIG- eller manuell lysbuesveising: Takket være den fleksible sugearmen med strømningsoptimert avtrekkshette er lavvakuumsavsuget optimalt for alle vanlige sveiseprosesser. Særlig der hvor det ikke kan brukes sveisepistoler med sugeinnretning, er dette avsugsanlegget det rette valget – for eksempel ved manuell lysbuesveising.
Mer om produktet

UV- og blendingsbeskyttelse

Perfekt beskyttelse for øyne, ansikt og hode

Øyne, ansikt og hode er utsatt for skadelig UV- og IR-stråling under sveiseprosessen. En moderne automatikk-sveisehjelm beskytter sveiserne mot både dette og andre potensielle helsefarer som sveisesprut og slaggdeler.

 

Automatikk-sveisehjelmene registrerer automatisk sveisedriften og blir raskt mørke av seg selv. Bare Bluetooth®-kompatible sveisehjelmer er raskere og bedre: De dimmes av sveisesystemet allerede før lysbuen tennes, og kombinerer dermed maksimal sikkerhet med suveren arbeidskomfort.

Sveiseblink

Hva skal man gjøre om det likevel skjer?

Alle kjenner til den ubehagelige følelsen ved å se rett på solen. Det er noe lignende med lysbuen, og her er strålingen mange ganger sterkere.

Kort øyekontakt med lysbuen er vanligvis ikke noe problem: Øyet blendes, men tar ingen skade og kommer seg raskt igjen. Men hvis man ser på lysbuen flere ganger eller over lengre tid, får øynene varig skade – dette kalles sveiseblink.

Det er ikke lett å si noe sikkert om når denne effekten inntreffer og hvor lang tid det tar før øyet regenereres. Som regel avtar plagene etter 24 til 48 timer uten at det er grunn til å frykte varig mén.

Sveiserne beskriver ofte den smertefulle følelsen ved sveiseblink som å ha sandkorn i øyet.

De som rammes, blir ekstremt lysømfintlige og holder helst øynene lukket. En antibakteriell salve fra apoteket er som regel svært effektiv til å lindre smertene. I tillegg anbefales kalde kompresser for å kjøle ned øyet.

Flamme- og varmebeskyttelse

Varmebestandige og flammehemmende klær er avgjørende for å beskytte sveiserne mot høye temperaturer og sveisesprut. I den sammenheng er det spesielt viktig at vernetøyet har egenskaper som tåler den harde sveisehverdagen og har en støttende virkning til enhver tid.

Verneutstyr av høy kvalitet kjennetegnes av:

 • varmetestede materialer som oppfyller standardene
 • UV-bestandig øye- og kroppsbeskyttelse
 • sprutbeskyttelse på alle tilgjengelige steder
 • funksjonalitet og suveren bærekomfort

Påsettbare varmebeskyttere og knappforlengelser for sveisepistoler sørger i tillegg til klærne for enda bedre varmebeskyttelse ved alle sveiseoppgaver.

Ergonomi

Bedre sveisekomfort gir bedre sveisekvalitet

Ergonomi ved sveising kan ikke tas for gitt – den støtter og beskytter sveiseren på jobb. Derfor er det avgjørende med løsninger som i tillegg til arbeidssikkerheten også gir nødvendig arbeidskomfort for å sikre et sunt bevegelsesapparat: 

Lav vekt på sveisesystemene og slangepakkene, ergonomisk og sklisikre pistolhåndtak, mulighet for rask omrigging samt fleksible betjeningsenheter gjør arbeidshverdagen enklere for sveiserne – noe som gir helsevennlig sveising og bedre resultater.

ProdukterSEND EN UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL DIREKTE TIL FRONIUS

Let's get connected.

  Takk for meldingen. Vi vil behandle din forespørsel så fort som mulig.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?