Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
INSTALATORZY I PARTNERZY

BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

NOWA GENERACJA GROMADZENIA ENERGII Z FUNKCJĄ TRÓJFAZOWEGO PRĄDU AWARYJNEGO

W przypadku wysokonapięciowych wariantów urządzenia BYD Battery-Box Premium Line rozróżnia się między mniejszym HVS i większym HVM. Premium Line jest kompatybilne z Fronius GEN24 Plus (HVS/HVM) i Fronius Symo Hybrid (HVM). Pojemności łączonych akumulatorów mieszczą się w przedziale 5,1–10,2 kWh (HVS) oraz 8,3–22,1 kWh (HVM).
 
Napięcia HVS i HVM również różnią się od siebie. Mocniejsze moduły HVS mają napięcie znamionowe 102,4 V każdy, podczas gdy moduły HVM mają napięcie nominalne 51,2 V na moduł. Te różne napięcia prowadzą do różnych mocy ładowania i rozładowywania.
 
Dzięki BYD Battery-Box Premium HVS/HVM firma Fronius może oferować prawdziwe zasilanie prądem awaryjnym. W przypadku konieczności zasilania prądem awaryjnym można też korzystać z odbiorników zasilanych prądem trójfazowym.

Battery-Box Premium HVS/HVM, podobnie jak swój poprzednik, bazuje na technologii litowo-fosforanowo-żelazowej — jednej z najbezpieczniejszych technologii gromadzenia energii. Akumulator ma budowę modułową i można zwiększać jego pojemność w krokach co 2,6 kWh (HVS) lub 2,8 kWh (HVM). Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, by powiększyć jego pojemność po zakupie.
 
Kolejną zaletą BYD HVS / HVM jest możliwość równoległej pracy do 3 systemów baterii *. Oznacza to, że duże pojemności magazynowania można osiągnąć również w przypadku małych systemów komercyjnych.

Proces instalacji i uruchomienia można przeprowadzić szybko i łatwo dzięki mocowaniu do podłoża.
Połączenie BYD Battery-Box Premium HVS/HVM z innymi sektorami, takimi jak ogrzewanie i e-mobilność, pozwala uzyskać wysoki stopień zużycia na potrzeby własne i autarkii. Prowadzi to do maksymalnej niezależności w mikroinstalacjach.
 
* Uwaga: połączenie 3x HVM 22.1 nie jest możliwe! Praca równoległa zależy od dostępności certyfikacji w danym kraju.
BYD Battery-Box Premium HVS/HVM Primo GEN24 Plus  Symo GEN24 Plus Symo Hybrid* 
HVS 5.1  ✔  ✔  
HVS7.7  ✔  ✔  
HVS 10.2    ✔  
HVM 8.3      ✔
HVM 11.0  ✔  ✔  ✔
HVM 13.8  ✔  ✔  ✔
HVM 16.6  ✔  ✔  ✔
HVM 19.3  ✔  ✔  ✔
HVM 22.1    ✔  ✔

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?