Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Solar Energy
Instalatorzy i partnerzy

System PV z magazynem energii dla instalacji komercyjnych i przemysłu

W przedsiębiorstwach komercyjnych energia elektryczna potrzebna jest nie tylko wtedy, gdy świeci słońce, lecz przez całą dobę. Systemy chłodzenia, maszyny produkcyjne czy infrastruktura komputerowa muszą być zasilane również w godzinach wieczornych i nocnych.

Opłacalność systemów PV rośnie proporcjonalnie do zapotrzebowania energetycznego firm.

Im większe zużycie generują odbiorniki tym większa jest opłacalność zastosowania systemów PV.

Jest to powód, dla którego wskaźnik autokonsumpcji jest priorytetem dla komercyjnych systemów PV.

Wysoki stopień autokonsumpcji można osiągnąć dzięki zastosowaniu systemów magazynowania energii. Aby móc zasilać infrastrukturę krytyczną energią nawet podczas przerw w dostawie prądu, korzystne jest również zastosowanie opcji zasilania rezerwowego.

Z rozwiązaniami firmy Fronius magazynowania energii dla dużych systemów komercyjnych nasi klienci mogą działać ekonomicznie i niezawodnie.

Zalety systemów PV z magazynem energii dla firm i przemysłu:

 • Redukcja kosztów energii 
 • Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne oraz ciągłość pracy
 • Wysoki wskaźnik autokonsumpcji
 • Szybki zwrot inwestycji

Korzystaj z pełnych możliwości sytemu PV z magazynem energii.

System fotowoltaiczny zaopatruje firmę w energię w ciągu dnia. Użycie systemu magazynowania tej energii oznacza, że nadwyżki produkcji nie są wprowadzane do sieci, ale są magazynowane. Energię tę można następnie wykorzystać wieczorem i nocą, gdy system fotowoltaiczny nie pracuje. W miarę zużywania większej ilości energii elektrycznej na potrzeby własne wzrasta wskaźnik samowystarczalności energetycznej. Oznacz to:

 • Redukcję nakładów na energię dzięki wysokiemu stopniowi autokonsumpcji oraz zmniejszeniu poboru z sieci
 • Niezależność od rosnących rynkowych cen energii
 • Szybki zwrot inwestycji

System PV z magazynem energii dla większego bezpieczeństwa energetycznego firm

Systemy magazynowania generowanej energii PV stanowią podstawę niezależności energetycznej – nawet w przypadku przerw w dostawie prądu i zakłóceń pracy sieci. Ciągłe zasilanie infrastruktury krytycznej w firmie podczas awarii sieci dzięki wykorzystaniu energii zmagazynowanej w akumulatorze, zapobiega ponoszeniu strat finansowych spowodowanych przez awarie systemu.

Do tej pory zabezpieczeniem energetycznym były kosztowne agregaty prądotwórcze zasilane drogim paliwem. Dobrze zaprojektowana instalacja PV ze zintegrowanym systemem akumulatorów pozwala rezygnację z tych kosztownych zabezpieczeń. 

Rozwiązania firmy Fronius do magazynowania energii oferują:

 • Bezpieczeństwo energetyczne podczas zakłóceń pracy sieci i w czasie przerw w dostawie prądu
 • Niezawodne zasilanie infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez zabezpieczenie ciągłości pracy

Rozwiązania firmy Fronius dla magazynowania energii

Systemy magazynowania energii dla małych instalacji PV

W przypadku małych i średnich systemów fotowoltaicznych idealnym rozwiązaniem jest magazynowanie z kilkoma akumulatorami pracującymi równolegle. Na początku można zainstalować tylko jedną baterię, a później można dodać kolejne tego samego typu i rozmiaru.

Najlepsze połączenieto:

 • Falownik hybrydowy Fronius (Fronius Symo & Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid) 
 • Magazyn energii BYD Battery-Box Premium 

Ponieważ do instalacji akumulatora BYD nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt, nie ma również żadnych dodatkowych kosztów. Co więcej, klienci mogą zacząć od pojedynczych modułów akumulatora, a następnie elastycznie rozbudowywać system w dowolnym momencie.

Duże systemy PV z magazynem energii

Dodatkowe rozwiązanie magazynu energii to idealny wybór dla większych firm oraz jako niezawodne źródło zasilania dla infrastruktury krytycznej. Rozwiązanie opiera się na następujących komponentach

 • Falownik firmy Fronius (Fronius Eco, Fronius Tauro)
 • Kompatybilne urządzenie firm: Victron, Elum lub Selectronic
 • System magazynów energii

Więcej informacji

MicroGrid

W obszarach z niestabilnymi sieciami lub w przypadku systemów bez połączeń z siecią, do gry wchodzą systemy MicroGrid i systemy zasilania rezerwowego.

Więcej na temat rozwiązań MicroGrid
  

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?