Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
O NAS

Najwyższe oceny w Przegladzie akumulatorów 2022 — Primo GEN24 Plus ponownie deklasuje rywali wskaźnikami wydajności systemu

Spółka

29.03.2022
Zostały już opublikowane wyniki Przeglądu akumulatorów 2022 dokonanego przez Wyższą Szkołę Techniki i Gospodarki w Berlinie. Podobnie jak w zeszłym roku największe wrażenie zrobiły falowniki z rodziny Fronius GEN24 Plus. Rodzina ta dzierży palme pierwszeństwa w dwóch kategoriach referencyjnych, potwierdza to słuszność wyników z poprzednich lat oraz klasę producenta – firmy Fronius.

Rodzina Fronius GEN24 PLUS NAJLEPSZA W OBU TESTOWANYCH KATERGORIACH

Z rewelacyjnym wskaźnikiem wydajności systemu wynoszącym 92,2%, nowy Primo GEN24 6.0 Plus wraz z BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 zapewnił sobie zwycięstwo w kategorii 5 kWp.  

Jednocześnie Symo GEN24 10.0 Plus z BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 poprawia swoje wyniki z zeszłego roku, osiągając wskaźnik wydajności systemu na poziomie 94,7% (2. miejsce).

Seria GEN24 Plus i BYD Battery-Box Premium firma Fronius jako jedyny producent oferuje kompletny system w najwyższej klasie wydajności A w obu przypadkach referencyjnych.

Czego faktycznie dotyczy Przegląd akumulatorów?

Niezależne instytuty badawcze przetestowały ogólną wydajność domowych systemów magazynowania energii i systemów fotowoltaicznych badając ich wzajemne oddziaływania

Do oceny wykorzystano dwa różne przypadki referencyjne. W pierwszym przeanalizowano SPI (wskaźnik wydajności systemu) systemu fotowoltaicznego o mocy 5 kWp przy rocznym zużyciu energii w gospodarstwie domowym 5010 kWh/rok, podczas gdy drugi przypadek referencyjny łączył system fotowoltaiczny o mocy 10 kWp z pompą ciepła (2 664 kWh/rok), samochód elektryczny (1690 kWh/rok), a roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym 5010 kWh/rok.

Susanne Lampl, menedżer produktu, i inż. Jürgen Wolfahrt:

Jakie aspekty systemu obejmuje Przegląd akumulatorów? Które parametry są kluczowe dla indeksu SPI ?

SL: Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie niezależnie porównuje, pod kątem wydajności różne kompletne systemy wykorzystujące falowniki i magazyny energii. Porównanie to dotyczy nie tylko poszczególnych komponentów, ale szczegółowo analizowane jest wzajemne oddziaływanie, takie jakie spotyka się w każdej działającej instalacji domowej.

JW: Począwszy od idealnego systemu pozbawionego strat odjęto pojemność baterii, konwersję, sterowanie, zarządzanie energią i straty w trybie czuwania i na tej podstawie obliczono wskaźnik wydajności systemu (SPI).  

Jak firma Fronius wypadła na tle innych producentów? Co sprawia, że seria GEN 24 Plus osiąga tak spektakularne wyniki ?

SL: Seria GEN24 Plus, osiągnął klasę efektywności energetycznej „A” w obu przypadkach referencyjnych. Pozwalał to firmie Fronius stać się jedynym producentem falowników na rynku z wynikami 94,7% i 92,2% 3-fazowe Symo GEN24 Plus i 1-fazowe Primo GEN24 Plus.

JW: Największy wpływ na SPI ma wydajność konwersji na różnych ścieżkach energetycznych i tutaj falowniki Fronius wraz z BYD osiągają zdecydowanie najlepsze wartości. Z jednej strony wynika to z zastosowania w naszych falownikach wysokiej jakości półprzewodników mocy, ale z drugiej oczywiście wynika to również z doskonałej współpracy z akumulatorem.

Na czym dokładnie polega współpraca z BYD? Jak duża jest kompatybliność falowników Fronius i magazynów energii BYD? 

JW: Współpraca z BYD rozpoczyna się już w fazie projektowania urządzeń, co oznacza, że oba urządzenia można idealnie do siebie dopasować, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność systemu. Bardzo niewielu producentów kompletnych systemów magazynowania jest w stanie osiągnąć tak wysoką wydajność systemu.

SL: Oprogramowanie obu komponentów systemu jest dostosowywane i dodatkowo zbieżnie optymalizowane przez cały cykl życia produktów. W efekcie ulepszamy system łączący falownik i magazyn energii, zwiększając jednocześnie jego wydajność.

Jak wykorzystywane są wyniki corocznego Przeglądu akumulatorów? 

SL: Przegląd akumulatorów to cenne źródło wiedzy o miejscu, w którym jesteśmy. Wskazuje nam co już osiągnęliśmy a co mamy jeszcze do poprawy.

Fronius & BYD - duet o maksymalnej wydajności 

Doskonała kompatybilność i współpraca z BYD to kluczowe czynniki pozwalające nam uzyskać najwyższe noty w tegorocznej edycji Przeglądu akumulatorów

In comparison with other manufacturers, it is clear from both reference cases that the BYD Battery-Box Premium with the Fronius GEN24 Plus inverters has the best compatibility and thus delivers the best performance. 

» Dla firmy Fronius ważne było znalezienie niezawodnego partnera wzakresie całościowych rozwiązań do magazynowania energii. Współpraca z opierasię o takie własnie założenia BYD, i trwa już od 2018 roku. Począwszy od RnD przezsprzedaż i serwis, współpraca jest ściśle skoordynowana, dzięki temu przynosi efekty. «

Martin Hackl,Dyrektor działu sprzedaży i marketingu

 

The Symo GEN24 Plus - Szczególnie wytrzymały dzięki wykorzystaniu półprzewodników mocy na bazie węglika krzemu.

Rosnący udział falowników o wysokiej sprawności wynika m.in. z zastosowania półprzewodników mocy na bazie węglika krzemu. Są one wbudowane w urządzenia takie jak Symo GEN24 Plus, co pozwala im osiągnąć wysoką wydajność konwersji, nawet przy niewielkich obciążeniach rzędu kilkuset watów.

» Moduły SiC można wykorzystaćdo budowy bardzo energooszczędnych, wytrzymałych i niezawodnych falowników.Technologia umożliwia wielokrotne zwiększanie częstotliwości przełączania. Wporównaniu z poprzednią generacją udało się w ten sposób znacznie zwiększyćfunkcjonalność, bez konieczności zwiększenia rozmiaru. Każda jednostka ma terazwyjście zasilania awaryjnego, wraz z standardowymi funkcjami połączeń dlafalownika hybrydowego. «

Andreas Luger, kierownik działu badań i rozwoju Power Electronics SE