Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
WŁAŚCICIELE DOMÓW

Fronius Wattpilot

Często zadawane pytania

Na tej stronie odpowiadamy na wiele pytań dotyczących urządzenia Fronius Wattpilot.

Informacje ogólne

Do podstawowego ładowania wystarczy podłączyć urządzenie Wattpilot do zasilania i do samochodu. Do specjalnych ustawień (optymalizacja PV, tryby ładowania itp.) można użyć aplikacji Solar.wattpilot.
Urządzenie Wattpilot można zintegrować z siecią poprzez połączenie WLAN. Jeśli urządzenie Wattpilot znajduje się poza zasięgiem sieci WLAN, można wzmocnić sygnał WLAN, używając repeatera, punktu dostępowego WIFI lub adaptera PowerLine.
Okres gwarancji wynosi 2 lata. 
Tak. Równolegle może działać dowolna liczba urządzeń Wattpilot. Każde urządzenie Wattpilot musi być indywidualnie zintegrowane z siecią. Optymalizacja PV działa jednak zawsze tylko na jednym urządzeniu.
Za pomocą urządzenia Fronius Wattpilot można ładować dowolne pojazdy elektryczne. Gniazdo typu 2 pozwala nawet na ładowanie pojazdów ze złączem typu 1. Wystarczy użyć przewodu do ładowania odpowiedniego dla danego pojazdu. 
Wattpilot Go to mobilne rozwiązanie do ładowania, z którego można korzystać, będąc poza domem.
RFID to skrót od „radio frequency identification” (identyfikacja radiowa). Taki chip identyfikacyjny służy do uwierzytelniania, np. w celu odblokowania urządzenia Wattpilot. Uwierzytelnianie jest naprawdę istotne tylko w przypadku montażu urządzenia Wattpilot w publicznie dostępnym miejscu, np. na parkingu podziemnym. W jednym urządzeniu Wattpilot można również używać wielu chipów identyfikacyjnych, aby umożliwić wielu różnym osobom ładowanie pojazdów na tym samym urządzeniu. Jednak w tym przypadku zużycie energii będzie rejestrowane oddzielnie. 
Jeśli masz pytania dotyczące urządzenia Wattpilot, zawsze możesz porozmawiać z instalatorem. Wszelkie dodatkowe informacje na temat urządzenia Wattpilot znajdziesz również na naszej stronie internetowej oraz na kanale YouTube firmy Fronius.
Zakres dostawy urządzenia Wattpilot obejmuje następujące elementy: uchwyt montażowy wraz ze śrubami i wtyczkami, urządzenie Wattpilot, miniaturowy bezpiecznik, urządzenie antykradzieżowe, kartę do resetowania, chip identyfikacyjny oraz skróconą instrukcję obsługi. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są: kabel typu 2 (5 m), chipy identyfikacyjne (10 szt.), dodatkowy uchwyt montażowy i zestawy adapterów.
Urządzenie Wattpilot jest produkowane w Austrii. 
Urządzenie Wattpilot 2.0 zostało zaprojektowane z uwzględnieniem zmian w normach (IEC 61851-1:2019 i IEC 62752:2016). Normy te dotyczą wyłącznie producenta. Poprzednia wersja urządzenia Wattpilot 2.0 może być nadal sprzedawana i używana.
Urządzenie Wattpilot 2.0 jest produkowane z nowo zaprojektowaną obudową. Zapewnia ona wyższy stopień ochrony IP (IP 55 zamiast IP 54). Kabel adaptera wtyczki bezpieczeństwa jest krótszy. Poprawiono również zasięg sieci WLAN. Zgodnie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju, aby uniknąć długich tras w transporcie, używamy większej ilości komponentów produkcji europejskiej. Ponadto pojawiły się dwie nowe wersje urządzenia Wattpilot 2.0: Wattpilot Home 22 J 2.0 oraz Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS (dla Australii). Wszystkie dotychczasowe funkcje oprogramowania, takie jak ładowanie nadwyżkami PV itp. są nadal dostępne dla urządzeń Wattpilot (1.0) oraz Wattpilot 2.0.

Instalacja i rozruch

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia Wattpilot należy skorzystać z aplikacji Solar.wattpilot. Urządzenie Wattpilot musi być podłączone do Internetu, aby umożliwić określanie różnych ustawień i zdalny dostęp. 
Tak! Nie ma żadnych dodatkowych, cyklicznych kontroli, a co za tym idzie, nie ma potrzeby serwisowania.
Urządzenie Wattpilot Go można po prostu podłączyć do dowolnego gniazdka CEE16 lub 32. Urządzenie Wattpilot Home wymaga własnego stałego połączenia przewodowego. W przypadku obu wersji zaleca się instalację i uruchomienie przez instalatora, co nie trwa jednak długo.
Urządzenie Wattpilot można zamontować pionowo w pomieszczeniach i na zewnątrz. Stopień ochrony IP 54/65 (Wattpilot 1.0 / 2.0) oznacza, że jest odporne na działanie deszczu. Należy unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne.

Cechy

Tryb ładowania można zmienić za pomocą aplikacji lub przycisku na urządzeniu.
Nie, to nie jest możliwe. Można jednak ustawić ładowanie do określonego poziomu energii w kWh lub km zasięgu, a samochód elektryczny zostanie naładowany do tego poziomu w określonym czasie.
Nie, urządzenie Fronius Wattpilot nie pozwala na to. 
Ależ nie! Urządzenie Wattpilot może być używane tak samo z instalacją PV, jak i bez niej. Ładowanie będzie jednak tańsze, jeśli będziesz korzystać z energii fotowoltaicznej, generowanej z własnej instalacji PV. 
Diody LED informują o prądzie ładowania, typie ładowania (1-fazowe lub 3-fazowe), instalacji aktualizacji itp.
Przejście na zmienną taryfę energii elektrycznej jest łatwe. Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany taryfy można znaleźć na stronie internetowej operatora sieci.

Na chwilę obecną nadal nie ma standardu inteligentnego ładowania. Z tego powodu w przypadku niektórych modeli samochodów mogą wystąpić ograniczenia w ładowaniu zoptymalizowanym pod względem kosztów. Firma Fronius stara się skonfigurować optymalny proces ładowania dla każdego pojazdu. Dotyczy to następujących modeli samochodów:

 • Renault Zoe
 • Twingo
 • Kia e-Soul
 • Mitsubishi i-MiEV
 • Citroen C-Zero
 • Peugeot iOn
 • VW ID.3 / ID.4 (nie wolno przerywać procesu ładowania) 

Modele samochodów można znaleźć w aplikacji Solar.wattpilot, w obszarze Settings (Ustawienia) – Cost optimisation (Optymalizacja kosztów) – Car (Samochód).

Nie. Urządzenie Wattpilot może być używane również bez zmiennej taryfy elektrycznej. 

Wszystkie ustawienia można również określić lokalnie, bezpośrednio przez połączenie z hot spotem urządzenia Wattpilot. Jest on stale otwarty i zabezpieczony hasłem. Poniższe funkcje nie są możliwe bez połączenia z siecią:

 • Zdalny dostęp do aplikacji przez Internet
 • Połączenie z instalacją PV (ładowanie zoptymalizowane pod kątem PV)
 • Wykorzystanie elastycznych taryf energii elektrycznej
 • Aktualizacje oprogramowania
W urządzeniu Wattpilot można przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą karty RFID, która znajduje się w zestawie.
Zmienną taryfę za energię elektryczną można włączyć w menu „Ustawienia” - „Optymalizacja kosztów”. Zależnie od dostępności w danym kraju można zapisać konkretne taryfy lub strefy aukcji. Strefa aukcji to wyznaczone terytorium rynku energetycznego, na którym odbywa się handel energią elektryczną po bieżących cenach giełdowych. Jeśli strefa aukcji jest wykorzystywana w połączeniu z Wattpilot, dodatkowe dopłaty za konkretną taryfę muszą być sumowane ręcznie.
Tak, to ustawienie można włączyć w menu „Ustawienia” - „Równoważenie obciążenia” - „Dynamic Load Balancing” aplikacji Solar.wattpilot. To ustawienie jest konieczne, jeśli maksymalna zdolność przewodzenia przewodu zasilania ładowarki Wattpilot jest niższa od wartości bezpiecznika w przyłączu gospodarstwa domowego. Będzie to zapobiegało zadziałaniu wyłącznika instalacyjnego przewodu zasilania.
Za pomocą programatora ładowania można blokować lub odblokowywać ładowanie w określonych godzinach. Umożliwia to np. korzystanie z tańszych nocnych taryf za energię elektryczną. Programator ładowania można uaktywnić w menu „Ustawienia” - „Programator ładowania” aplikacji Solar.wattpilot. Dodatkowe ustawienie „Zezwól/blokuj ładowanie + nadwyżki PV” umożliwia zezwolenie na ładowanie (z sieci energetycznej i nadwyżkami z instalacji PV) w wyznaczonym okresie lub zablokowanie go. W okresach blokady do ładowania mogą jednak nadal być wykorzystywane nadwyżki z instalacji PV.

Aplikacja Solar.wattpilot

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (Android) oraz Apple App Store (iOS). 
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, szwedzki, hiszpański, węgierski i fiński
Wszystkie informacje o ilości energii zużytej do ładowania są wyświetlane w aplikacji Solar.wattpilot.

Solar.web

Tak, do instalacji PV w Solar.web można dodać wiele urządzeń Wattpilot.
Urządzenie Wattpilot można dodać do instalacji PV w aplikacji Solar.web, na karcie „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy). 

Jeśli jeszcze nie utworzono instalacji PV w Solar.web. Przy tworzeniu nowej instalacji PV zarejestruj się na stronie www.solarweb.com i dodaj swoje urządzenie Wattpilot oraz sparowany falownik. Podczas dodawania urządzenia Wattpilot do Solar.web zalecamy, aby urządzenie Wattpilot miało połączenie z Internetem i było sparowane z falownikiem. Możliwe jest również dodanie urządzenia Wattpilot do Solar.web w trybie offline. Dane urządzenia Wattpilot zostaną jednak wyświetlone po raz pierwszy dopiero wtedy, gdy będzie ono online i sparowane.

Aby dane urządzenia Wattpilot były wyświetlane w Solar.web, należy spełnić następujące warunki:

 • Urządzenie Wattpilot (tak jak falownik) musi być dodane do instalacji PV w Solar.web, na karcie „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy). Jeśli ta karta nie jest widoczna, skontaktuj się z instalatorem w celu nadania Ci uprawnień „Owner” (Właściciel) lub „Supervisor” (Nadzorca) dostępu do instalacji PV.
 • Zarówno urządzenie Wattpilot jak i sparowany falownik muszą być podłączone do Internetu. Wattpilot wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 36.0 lub nowszej.
 • Aktualizacji urządzenia Wattpilot można dokonać w aplikacji Solar.wattpilot, na karcie „Internet”.
 • Urządzenie Wattpilot musi być sparowane z falownikiem. Przejdź do karty „Settings” (Ustawienia) – „Cost Optimization” (Optymalizacja kosztów) w aplikacji Solar.wattpilot, aby sparować urządzenie Wattpilot z falownikiem.
 • Jeśli sparowany falownik to GEN24 lub Tauro, wymagane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.123 lub nowszej. Aktualizacji falownika można dokonać w aplikacji Solar.web, na karcie „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy).
Urządzenie Wattpilot musi być sparowane z nowym falownikiem w aplikacji Solar.wattpilot, na karcie „Settings” (Ustawienia) – „Cost optimization” (Optymalizacja kosztów). Falownik należy wymienić w aplikacji Solar.web, na karcie „Settings” (Ustawienia) – „Components” (Elementy). Wówczas wszystkie dane urządzenia Wattpilot zostaną ponownie wyświetlone w Solar.web.

Jeśli urządzenie Wattpilot nie ma połączenia z Internetem (np. z powodu słabego sygnału sieci WLAN), dane na żywo i historyczne nie są dostępne w Solar.web. Dane historyczne nie zostaną przywrócone po ponownym połączeniu urządzenia Wattpilot z Internetem.

Ponadto dane urządzenia Wattpilot są wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie Wattpilot jest sparowane z falownikiem tej samej instalacji PV w Solar.web. Na przykład w Solar.web nie są wyświetlane dane za okresy, w których urządzenie Wattpilot Go było używane podczas wyjazdów.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?