Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Bezpieczna akumulatorownia

Produkt

12.05.2021 / Polska

Przestrzeń do ładowania wózków elektrycznych to w wielu obiektach magazynowych i produkcyjnych miejsce, które może stwarzać zagrożenie. Podczas ładowania akumulatorów ołowiowych, dochodzi do gazowania wskutek reakcji chemicznych: woda we wnętrzu akumulatora ulega rozkładowi elektrolitycznemu na wodór i tlen. Wodór w swojej postaci jest gazem toksycznym i dodatkowo podczas mieszania się z powietrzem tworzy zagrożenie wybuchem. Najbardziej istotną kwestią podczas ładowania wózków widłowych w pomieszczeniu akumulatorowni jest zadbanie o prawidłowe procesy przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i ograniczeniu ryzyka.

Bezpieczna akumulatorownia Fronius
Jak zaprojektować bezpieczną akumulatorownie?

Jak zaplanować bezpieczne pomieszczenia akumulatorowni?

Pomieszczenie akumulatorowni powinno być wydzielone i starannie odizolowanie. Niestety często zdarza się, że urządzenia do transportu bliskiego ładowanie są rozlokowane przypadkowo w różnych miejscach takich jak obszary produkcyjne, otwarte przestrzenie magazynowe czy nawet w pobliżu stołówek, czy bram magazynowych. Takie umiejscowienie urządzeń do ładowania oraz akumulatorów kwasowych niesie za sobą ryzyko związane z wybuchem i pożarem. Każde składowanie akumulatorów w takich miejscach jak ciągi piesze czy obszary pracy wózków niesie za sobą dodatkowe zagrożenie wypadku na przykład przewrócenie się akumulatora trakcyjnego na pracownika. Niestety wypadki te często kończą się trwałym uszkodzeniem ciała.   

Jednym z najważniejszych elementów przy projektowaniu hali/ magazynu jest wyodrębnienie osobnego pomieszczenia przeznaczonego na akumulatorownie , które powinno być wyposażone w odpowiednie systemy sygnalizujące zbyt duże stężenie wodoru w powietrzu. To zagrożenie  można ograniczyć stosując urządzenia do ładowania, które nie będą znacząco podnosić temperatury akumulatora podczas ładowania, dzięki czemu będą ograniczać wydzielanie się wodoru.  Te dwa aspekty – wydzielone pomieszczenie oraz systemy bezpieczeństwa takie jak system detekcji wodoru są kluczowe i niezbędne jeśli chcemy aby nasza akumulatorownia była bezpieczna.

Jeśli myślimy o  profesjonalnym pomieszczeniu do ładowania wózków elektrycznych to sama detekcja wodoru nie wystarczy. Bardzo istotne jest aby wszystkie elementy w ładowni były bezpiecznie pod kątem zagrożenia wybuchem. Nie dotyczy to tylko systemów ładowania akumulatorów ale również instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych. Kolejnym istotnym wyposażeniem każdej akumulatorowni jest system wentylacji. W przypadku wykrycia zbyt dużego stężenia wodoru, instalacja wentylacyjna powinna automatycznie uruchamiać się i odprowadzać nadmiar gazu z pomieszczenia. Oczywiście tego typu instalacja powinna być wykonana w wersji przeciwwybuchowej czyli takiej, która wraz z uruchomieniem nie będzie wytwarzała dodatkowego zagrożenia. Dodatkowym rozwiązaniem stosowanym w akumulatorowniach są tace ociekowe pod akumulatory wykonane z materiałów kwasoodpornych oraz wykonanie odpornej na ten czynnik posadzki. Podłoga  powinna być pokryta warstwą antystatyczną, która w połączeniu z obuwiem antystatycznym nie będzie stanowiła zagrożenia.

 Jeśli chodzi o bezpośrednie bezpieczeństwo pracowników warto rozważyć montaż systemów wymiany baterii, które wspomogą cały proces. W tej chwili można już implementować systemy, które pozwolą na wymianę baterii w wózku w mniej niż dwie minuty. Dzięki temu możliwa jest zarówno ergonomia, bezpieczeństwo oraz optymalizacja czasu w jednym. W każdej prawidłowo wyposażonej akumulatorowni nie może zabraknąć bieżącej wody oraz elementów ochrony osobistej takich jak oczomyjka czy apteczka pierwszej pomocy

Zaprojektowanie bezpiecznej akumulatorowni staje się dużym wyzwaniem ponieważ wymaga od użytkownika dużej wiedzy, znajomości norm i przepisów oraz know-how koniecznego do ich praktycznego zastosowania.

W pełni profesjonalna akumulatorownia

Firma Fronius ma wysokie kompetencje w dziedzinie zgodnego z normami i  w pełni profesjonalnego wyposażania akumulatorowni i stacji ładowania. Nasi specjaliści służą pomocą klientom już w fazie planowania i zwracają uwagę na to, aby instalacje były zgodne z wszelkimi przepisami ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy. Ponadto firma Fronius oferuje szeroką paletę produktów umożliwiających dostosowanie akumulatorowni i stacji ładowania do indywidualnych wymogów. Należą do nich na przykład moduły do ładowania dostępne w różnych rozmiarach, moduły bezpieczeństwa i konserwacyjne oraz stacje wymiany. Innowacyjny proces ładowania Ri stosowany w systemach ładowania akumulatorów firmy Fronius redukuje niepotrzebne i szkodliwe przeładowywanie do minimum. Dzięki temu powstaje też mniejsza ilość gazu — a co za tym idzie zmniejsza się ryzyko wybuchu i znacząco podwyższa to bezpieczeństwo w stacjach ładowania akumulatorów oraz ich otoczeniu.

 

Napisz do nas !

Radosław Hajok

+48 502 416 795
+48 502 416 795 unwbx.enqbfynj@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?