Ciężki elektryczny wózek widłowy

Także producenci dużych urządzeń do transportu poziomego o nośności od 8 do 16 ton coraz mocniej stawiają na napędy elektryczne. Aby niezawodnie transportować nawet duże ładunki, coraz częściej stosowane są szczególnie duże akumulatory napędowe o napięciu 80 V i pojemności 1000 Ah i większej.

Technologia ładowania akumulatorów dla elektrycznych wózków widłowych o nośności powyżej 8 ton

Akumulatory napędowe 80 V urządzeń do transportu poziomego o nośności od 8 do 16 ton stanowią istotny czynnik kosztowy dla ich użytkowników, ponieważ koszty nabycia są duże — podobnie jak zużycie prądu. Wysokie temperatury akumulatora, pojawiające się np. wskutek niepotrzebnego przeładowywania podczas procesu ładowania, gwarantują uszkodzenia akumulatorów i skracają ich żywotność.

 

Także optymalizacja procesu odgrywa ważną rolę dla użytkowników dużych urządzeń do transportu poziomego. Na przykład, w miarę możliwości należy unikać przedwczesnej wymiany akumulatorów — ponieważ może ona zająć nawet 30 minut i jest niemożliwa bez zastosowania żurawia lub drugiego wózka widłowego. Również różne modele zmianowe, z różnym stopniem wykorzystania puli akumulatorów, mają istotny wpływ na rentowność użytkowania systemu urządzenia do transportu poziomego.

 

W przypadku dużych akumulatorów napędowych potencjał oszczędnościowy, uzyskany przez zastosowanie optymalnej technologii ładowania, jest szczególnie duży. Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius, wykorzystujące proces ładowania Ri, pomagają użytkownikowi na dwa sposoby: chłodne i szczególnie łagodne ładowanie znacząco wydłuża żywotność drogich akumulatorów napędowych. Użytkownik zyskuje na dłuższych czasach pracy i rzadziej musi nabywać akumulatory zamienne. Ponieważ w urządzeniach Fronius przeładowywanie jest zredukowane do minimum, także pobór prądu jest niższy. Właśnie w przypadku akumulatorów o dużych pojemnościach powoduje to wyraźne obniżenie kosztów.

Wyjątkowy proces ładowania Ri

Tylko systemy ładowania akumulatorów typu Selectiva firmy Fronius wykorzystują innowacyjny proces ładowania Ri, doskonale dostosowujący się do każdego stanu akumulatora i dzięki temu zapewniający wyjątkowo wydajne ładowanie. Dowiedz się więcej

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?