Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Systemy ładowania akumulatorów do Urządzenia do transportu poziomego stosowane w strefach zagrożenia wybuchem

Od branży chemicznej i petrochemicznej przez handel materiałami budowlanymi aż po przemysł spożywczy: w licznych zastosowaniach kluczowe znaczenie ma niezawodna ochrona przeciwwybuchowa. Dotyczy to także intralogistyki.

Niezawodna ochrona przeciwwybuchowa

Urządzenia do transportu poziomego, akumulatory i systemy ładowania akumulatorów muszą spełniać surowe wymogi, aby pracując w otoczeniu łatwopalnych gazów, oparów, proszków i pyłów nie spowodowały katastrofalnej w skutkach eksplozji. Wymogi te określa norma europejska EN 1755 oraz Dyrektywa ATEX. Wyróżniane są strefy zagrożenia ATEX klasy 1–3.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius, dzięki wyposażeniu w nowatorski proces ładowania Ri oferują istotną zaletę: proces ładowania nie jest sterowany przez stałą charakterystykę, ale zmienny w zależności od wieku, temperatury i stanu naładowania akumulatora. Dlatego każdy proces ładowania jest unikatowy i ma indywidualną charakterystykę. Powoduje to obniżenie szkodliwego rozgrzania akumulatora do minimum. Niższa temperatura podczas ładowania wydłuża żywotność akumulatora — a to się opłaca szczególnie w przypadku drogich akumulatorów stosowanych w urządzeniach do transportu poziomego z ochroną przeciwwybuchową.

Firma Fronius jest kompetentnym partnerem w dziedzinie zgodnego z normami wyposażania ładowni i stacji ładowania akumulatorów. Specjalnie przeszkoleni pracownicy służą pomocą użytkownikowi już w fazie planowania i zwracają uwagę na to, aby instalacje były zgodne z wszelkimi przepisami ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Ponadto firma Fronius oferuje szeroką paletę produktów umożliwiających dostosowanie ładowni i stacji ładowania do indywidualnych okoliczności.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?