Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Unikanie wybuchu gazu piorunującego wywołanego gazowaniem akumulatora

Podczas ładowania akumulatorów ołowiowych, chociażby akumulatorów napędowych urządzeń do transportu poziomego, dochodzi do gazowania wskutek reakcji chemicznych: woda we wnętrzu akumulatora ulega rozkładowi elektrolitycznemu na wodór i tlen. Wskutek tego powstaje gaz piorunujący, który jest silnie wybuchowy już w niewielkich ilościach.

Zasada „Safety First” w stacji ładowania akumulatorów

Dla pracowników przebywających w otoczeniu stacji ładowania reakcja chemiczna zachodząca w akumulatorze może stanowić istotne zagrożenie. Wypadki spowodowane wybuchami gazu piorunującego mogą drogo kosztować użytkownika takich instalacji, ponieważ jest on odpowiedzialny za ich skutki.


Innowacyjny proces ładowania Ri stosowany w systemach ładowania akumulatorów firmy Fronius redukuje niepotrzebne i szkodliwe przeładowywanie do minimum. Dzięki temu powstaje też mniejsza ilość gazu — a co za tym idzie zmniejsza się ryzyko wybuchu. Funkcja „Charge End Delay” uwidacznia użytkownikowi opóźnienie końca ładowania. Dzięki temu gaz piorunujący otrzymuje wystarczająco dużo czasu na rozproszenie się w powietrzu otoczenia. Znacząco podwyższa to bezpieczeństwo w stacjach ładowania akumulatorów oraz ich otoczeniu.


Opcjonalnie dostępna funkcja „zewnętrzny Start/Stop” z zestykiem pilotującym zapobiega także niebezpiecznemu iskrzeniu pojawiającemu się po odłączeniu wtyczki do ładowania. Przeciwdziała to wybuchom po zakończeniu procesu ładowania, gdy nad akumulatorem zgromadził się gaz piorunujący. Wymiana akumulatora staje się znacznie bezpieczniejsza.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?