Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

Perfect Charging

Zgodne z normami stacje ładowania akumulatorów i ładownie akumulatorów

Ładownie i stacje ładowania akumulatorów muszą spełniać liczne normy i przepisy: suche, chłodne i zabezpieczone przed niskimi temperaturami otoczenie jest tak samo ważne, jak zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz środki przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów

Należy przestrzegać minimalnych odstępów pomiędzy stanowiskami ładowania i systemami ładowania akumulatorów, podobnie jak bezpiecznych odległości od stref magazynowych zagrożonych pożarem lub wybuchem. Zalicza się do tego także konieczne wyposażenie, włącznie ze stosowaniem odpowiednich wywieszek i znaków bezpieczeństwa, takich jak tabliczki informacyjne, ostrzegawcze i zakazu. Wszystko to stawia jednak użytkownika urządzenia do transportu poziomego przed dużymi wyzwaniami: nie zawsze zna on wszystkie normy i przepisy i nie zawsze ma know-how konieczne do ich praktycznego zastosowania.


Firma Fronius ma wysokie kompetencje w dziedzinie zgodnego z normami wyposażania ładowni i stacji ładowania akumulatorów. Specjaliści służą pomocą klientom już w fazie planowania i zwracają uwagę na to, aby instalacje były zgodne z wszelkimi przepisami ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pracy. Ponadto firma Fronius oferuje szeroką paletę produktów umożliwiających dostosowanie ładowni i stacji ładowania do indywidualnych wymogów. Należą do nich na przykład moduły do ładowania dostępne w różnych rozmiarach, moduły bezpieczeństwa i konserwacyjne oraz stacje wymiany.
We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?