Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Innowacyjna technologia ładowania dla Twoich akumulatorów rozruchowych

Podobnie jak akumulatory rozruchowe, z biegiem lat rozwijała się także technologia ładowania akumulatorów. Dziś użytkownicy mogą wybierać spośród wielu technologii, które różnią się znacznie pod względem wydajności. Ma to określony wpływ na zużycie prądu oraz pojemność i żywotność akumulatorów.

Active Inverter Technology

Wszystkie urządzenia Acctiva firmy Fronius bazują na wydajnej Active Inverter Technology.

Active Inverter Technology to rozwinięta przez firmę Fronius technologia inwerterowa (HF). Zaprezentowana po raz pierwszy w 2005 roku metoda łączy w sobie solidność i długą żywotność techniki transformatorowej 50 Hz z wydajnością technologii inwerterowej. Dodatkowo wyróżnia się najwyższą elastycznością.

 

Active Inverter Technology monitoruje cały proces ładowania, aktywnie dostosowując parametry charakterystyki do wcześniej zaprogramowanej charakterystyki ładowania. Rozpoznaje stan naładowania akumulatora, który stale kontroluje i optymalizuje. Dzięki temu ładowanie akumulatora jest szczególnie łagodne i dostosowane do jego stanu naładowania, co wyklucza rozgrzanie wywołane przeładowywaniem. Znacznie mniejsze jest także zabrudzenie powierzchni akumulatora.

 

Cyfrowy obwód regulacji utrzymuje stały prąd i napięcie ładowania podczas procesu ładowania. Automatycznie kompensowane są wahania napięcia sieciowego, a akumulator jest dzięki temu ładowany w łagodny sposób. Jeśli nastąpi spadek poniżej lub przekroczenie określonego zakresu tolerancji napięcia zasilającego, system ładowania akumulatorów wyłącza się automatycznie. Wyrównywane są również spadki napięcia w przewodach do ładowania — co wpływa na skrócenie czasu ładowania.

 
Współczynnik sprawności systemów ładowania akumulatorów wykorzystujących Active Inverter Technology wynosi prawie 96%, co pozostawia daleko w tyle wszystkie inne technologie ładowania. Wpływa to na redukcję zapotrzebowania na prąd i obniża koszty energii. Dzięki temu niezwykle szybko amortyzują się koszty zakupu urządzeń. Zastosowanie nowoczesnych, niewielkich podzespołów zapewnia kompaktowe wymiary i małą masę. Umożliwia elastyczne użytkowanie, oszczędza cenną powierzchnię magazynową i montażową, a ponadto urządzenie można bez problemu zamontować na ścianie.


Wszystkie systemy ładowania akumulatorów typu Acctiva firmy Fronius wyposażono w Active Inverter Technology. Dzięki temu są one wydajnym i elastycznym rozwiązaniem do ładowania wszystkich typów akumulatorów rozruchowych w warsztatach i salonach wystawowych.

Technologia inwerterowa (HF)

W przypadku technologii inwerterowej proces ładowania akumulatora jest całkowicie kontrolowany. Akumulator jest ładowany prądem stałym do czasu osiągnięcia określonego poziomu napięcia. Następnie system ładowania akumulatorów przełącza się na ładowanie stałym napięciem. Ponadto, dzięki ciągłemu porównywaniu wartości zadanej i rzeczywistej napięcia ładowania przez układ regulacji, niwelowane są wahania napięcia sieciowego. Technologia inwerterowa zapewnia łagodne ładowanie akumulatora. Akumulatory rozgrzewają się znacznie słabiej niż w przypadku zastosowania techniki transformatorowej 50 Hz, co wydłuża ich żywotność.


Poza tym urządzenia wykorzystujące technologię inwerterową uzyskują lepsze współczynniki sprawności i odpowiednio niższe zużycie energii. Z zewnątrz urządzenia te można rozpoznać po mniejszych o ok. jedną piątą rozmiarach oraz znacznie mniejszej masie.

Technika transformatorowa 50 Hz

Systemy ładowania akumulatorów 50 Hz składają się zasadniczo z konwencjonalnego transformatora, który przekształca napięcie sieciowe na napięcie ładowania, oraz z prostownika, który przekształca napięcie przemienne z transformatora na napięcie stałe. Ponieważ napięcie sieciowe jest przekazywane bezpośrednio przez transformator, wahania napięcia sieciowego mają również bezpośredni wpływ na napięcie ładowania.


Urządzenia ładują wszystkie akumulatory z wykorzystaniem stałej, jedno- lub dwustopniowej charakterystyki. Ponieważ napięcie sieciowe jest przekazywane bezpośrednio przez transformator, wahania napięcia sieciowego mają również bezpośredni wpływ na napięcie ładowania. W przypadku charakterystyki jednostopniowej, prąd ładowania zachowuje się odwrotnie proporcjonalnie do napięcia, tzn. wraz ze wzrostem napięcia prąd ładowania spada. Prostownik albo nie wyłącza się wcale, albo wyłącza się dopiero po upływie zdefiniowanego czasu. Ryzyko przeładowania lub niedoładowania jest bardzo wysokie, ponieważ napięcie nie jest dostosowane do dokładnie wymaganej wartości. Zwłaszcza wahania napięcia sieciowego mają bardzo duży wpływ na przebieg krzywej ładowania.


Prostowniki 50 Hz stosujące dwustopniową charakterystykę w czasie procesu ładowania przełączają się na proces doładowania. W fazie początkowej szybko rośnie prąd ładowania oraz napięcie akumulatora. Po określonym czasie zdolność akumulatora do przyjmowania energii się zmniejsza i spada również odpowiednio prąd ładowania. Po osiągnięciu określonej wartości następuje przełączenie. Faza doładowania jest ograniczona czasowo, a następnie urządzenie automatycznie kończy ładowanie.


W porównaniu do charakterystyk jednostopniowych można w ten sposób uzyskać znacznie lepsze wyniki ładowania, gdyż w wyniku doładowania akumulator osiąga maksymalną pojemność. Technika transformatorowa 50 Hz jest najprostszą i najbardziej korzystną technologią ładowania. Jej wadą jest jednak niski współczynnik sprawności i odpowiednio wysokie zapotrzebowanie na prąd oraz duża masa systemów ładowania akumulatorów. W trakcie ładowania akumulator silnie się rozgrzewa, co wpływa negatywnie na jego żywotność. Ponieważ ta technologia ładowania nie uwzględnia ani wieku akumulatora, ani stanu jego naładowania, jest już przestarzała.