Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Om oss

Hållbart konstruerade och hållbart tillverkade sedan 30 år tillbaka

30 år av verklig hållbarhet

Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara

Vi på Fronius Solar Energy har haft ett helhetsgrepp om hållbarheten i 30 år och vi handlar i framtida generationers intresse. Det är därför som vi lägger största vikt vid alla hållbarhetsaspekter.

Sedan dag ett har vi kombinerat innovation och effektivitet för att utveckla produkter och lösningar som hjälper till att skapa en beboelig framtid som bygger på 100 % förnyelsebara energier.

Fronius Solar Energy har alltid stått för hållbarhet, och vi berikar livet både för privatkunder och kunder inom företag och industri med solenergi – i linje med vårt motto ”Energize your life”.

Hållbart konstruerade, hållbart tillverkade

I linje med vår princip ”Hållbart konstruerade, hållbart tillverkade” skapar vi inte bara våra produkter på ett särskilt resursvänligt sätt utan konstruerar dem också för förstklassig livslängd och reparerbarhet. Vi lägger alltså stor vikt vid medveten användning av resurser – oavsett om det handlar om material, tillverkningssätt eller anställda.

Vi använder återvunna och och återvinningsbara material närhelst det är möjligt. När vi designar våra produkter ser vi till att komponenterna kräver litet utrymme och få resurser och lätt kan bytas ut om det behövs. Det här bekräftar våra livscykelanalyser som har granskats av det välrenommerade Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM.

» För oss är hållbarhet varken en trend eller ett problem, utan den har alltid varit fast förankrad i våra tankar och handlingar. Av övertygelse, av ansvarskänsla och för att vi som pionjärer inom solenergi vet hur man skapar en framtid för alla som bygger på 100 % förnyelsebara energier. «

Martin Hackl, chef för affärsområdet Solar Energy

Vad är det som gör våra växelriktare så hållbara?

 • Alla anläggningar är ISO 14001-certifierade
 • 100 % av den elektroniska energin på plats kommer från förnybara källor
 • Vi köper ca 2 000 MWh energi från egna solcellsanläggningar
 • 81 % av energiförbrukningen – inklusive transporter och underhåll – kommer från förnybara källor
 • Högsta teststandarderna när det gäller utveckling och tillverkning för bästa produktkvalitet
 • Produkterna är framtagna och konstruerade för en lång livslängd
 • Bara enskilda delar och berörda komponenter behöver bytas ut, i stället för hela enheten
 • Made in Austria: 100 % av alla metallkomponenter och elektroniska kretskort
 • 100 % montering i Österrike
 • 35 % mindre koldioxidutsläpp inom logistiken (2017–2019)
 • 0 % lufttransporter i Europa. Fronius fokuserar på mer miljövänliga järnvägs- och sjötransporter
 • 100 % återvunnet aluminium i växelriktarens kylelement (Fronius GEN24 Plus)
 • 90 % av förpackningsmaterialet (kartong och plast) kan återvinnas
 • 4 000 m2 stort internationellt reparationscenter i Österrike för reparation av utbytta eller defekta enheter (Fronius GEN24 Plus)
 • WEEE-direktivet efterlevs till 100 % och regionala leverantörer väljs i första hand
 • Öppna gränssnitt för att det ska gå att koppla alla energisektorer: el, värme, kyla och eltransporter till solenergi
 • Allt-i-ett-koncept: många funktioner i en enhet kan användas direkt utan extra komponenter

Hållbarhet är ett tänkesätt

Vi fokuserar på hållbarhet även när det gäller relationer. Vi har alltid strävat efter långsiktiga samarbeten med kunder, affärspartners och anställda. De är viktiga för att vi ska kunna uppnå våra hållbarhetsmål: Att etablera Fronius Solar Energy som ett företag som banar väg för en beboelig framtid som bygger på 100 % förnyelsebara energier. Långsiktiga samarbeten lönar sig alltid – för oss, för klimatet och för planeten.

Mer om hållbarhet