Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Om oss

Utbyggnad av produktionsanläggningen i Sattledt Mer transparens och produktionskraft åt alla

Som ansvarsfullt företag har det i mer än 30 år varit vårt mål att agera framgångsrikt ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv för en hållbar verksamhet.  

Med dessa ambitioner och i våra partners intresse har vi även byggt ut vår produktionsanläggning i hjärtat av Europa, närmare bestämt i Sattledt i Österrike.  

I och med utbyggnaden skapar vi inte bara nya arbetstillfällen och mer produktionskapacitet som en grund till ekonomisk framgång för alla inblandade – 100 % av energin som används till produktionen samt till uppvärmning och kylning av produktionsanläggningarna kommer från förnybara källor.  

Samtidigt är utbyggnaden av vår anläggning i Sattledt en viktig del av vårt europeiska mervärde som vi medvetet satsar på. Vi har nämligen fortsatt höga krav och vill höja standarderna för hållbarhet och kvalitet ytterligare i allas intresse.  

Mer yta för mer hållbar framgång

  Utbyggnaden av vår produktionsanläggning sänder en viktig och positiv signal till våra Fronius Service-partner och kunder som förlitar sig på våra lösningar:

UTÖKNING AV ANLÄGGNINGSYTAN: 

med nästan 100 %

UTÖKNING AV PRODUKTIONSYTAN:

med 70 % från 41 000 m2 till 69 000 m2

UTÖKNING AV PRODUKTIONSKAPACITETEN:

med 65 % per månad från 32 000 växelriktare (i slutet av 2022) till 52 000 växelriktare (i slutet av 2023)

UTÖKNING AV LAGRINGSKAPACITETEN FÖR KOMPONENTER:

med 200 %

UTÖKNING AV PRODUKTIONSLINJERNA:

Fördubbling av produktionslinjerna

MEDARBETARE VID DE NYA PRODUKTIONSLINJERNA:

Flera hundra medarbetare i treskift

Vi är kort sagt

Vi är mer än redo och klarar att möta den stora efterfrågan.


Höjdpunkter från den nya, utökade produktionen

Den utökade produktionsytan ökar inte bara vår produktionskapacitet. Den innebär även en mängd förbättringar längs vår interna värdekedja. Vi kommer därför att fördubbla vår produktion av växelriktare med mer än 65 % fram till slutet av 2023, samtidigt som vi nästan fördubblat anläggningsytan i Sattledt i Österrike. Det har möjliggjort fler produktionslinjer och arbetstillfällen samt en stabil distribution till våra Fronius Service-partner och kunder. Utbyggnaden har skett i linje med vår välutvecklade standard när det gäller hållbarhet och premiumkvalitet:

Intern logistik och inkommande gods

Den interna lagringskapaciteten har tredubblats för att vi ska kunna hantera tusentals lastpallar varje dag och miljontals komponenter varje månad. Leveransen sker med lastbilar från regionala och företrädesvis europeiska partner. En optimerad lagerhållning säkrar produktionssäkerheten och även produktkvaliteten på lång sikt.  

Plockningsprocessen och Gods till person-principen

Ett högeffektivt, modernt distributionssystem utgör grunden för en felfri tillverkning av produkter av hög kvalitet. Vi ser till att alla resurser utnyttjas perfekt genom att plockavdelningen på bästa sätt förbereder alla delar som behövs för tillverkningen. Medarbetarna på orderplockningen sätter ihop rätt paket med alla komponenter som behövs för varje order och produkt, så att kollegorna på tillverkningen kan montera växelriktarna direkt och utan avbrott. Om ingen orderplockning behövs levereras komponenterna direkt till tillverkningen. När Gods till person-systemet är fullständigt utbyggt kommer dagligen 25 % fler färdiga komponentpaket att kunna överlämnas till tillverkningslinjerna.  

Lösningar av hög kvalitet för mer kraft

Vi är mer än redo och klarar att möta den stora efterfrågan.
Utökning av produktionsytan, fördubbling av produktionslinjerna, 65 % mer produktionskapacitet
– allt för vår vision ”24 timmar sol”.

Växelriktarnas produktionslinjer

Det som gör våra produktionslinjer så speciella är att de är sammanlänkade: mellan de enskilda stationerna, monteringsstegen och testerna transporteras enskilda delar, monterade enheter och färdiga växelriktare automatiskt via transportband, skyttelband eller en bandtransportör över huvudhöjd. Den ökade automatiseringsgraden vid de nya linjerna optimerar produktiviteten, utrymmesanvändningen, kvaliteten och processtabiliteten ytterligare. Flera hundra medarbetare arbetar i treskift med precision och hängivenhet på växelriktarna som levereras till våra Fronius Service-partner och kunder över hela världen.  

Kvalitetskontroll i testcentret

Innan en växelriktare hamnar i testcentret har den redan genomgått ett flertal kontroller. Sluttesterna sker helt automatiserat i testcentret och åtföljs av ett test för långtidsbelastning. Växelriktarna godkänns och transporteras bara vidare till förpackningslinjen om alla resultat är positiva. Alla andra enheter kontrolleras en gång till manuellt och genomgår sedan de slutgiltiga testerna igen. En växelriktare tillbringar totalt ca två tredjedelar av sin tid på fabriken på provbänken.  

Vi skapar utrymme för energiomställningen

Helautomatiserat höglager

Höglagret hjälper oss att få iväg den efterfrågade varan till kunden ännu snabbare. En stor mängd varor kan in-, mellan- och utlagras på en jämförelsevis kompakt golvyta i det 25 meter höga utrymmet. De redan förpackade varorna lagras på en yta som motsvarar ca tre handbollsplaner. Det helautomatiska systemet gör det möjligt att utnyttja det bebyggda området på ett idealiskt sätt med så liten försegling av markytan som möjligt. In- och utlagringen sker helt automatiskt, vilket går hand i hand med ett effektivare och säkrare arbete – långa transportsträckor eller svårhittade varor tillhör det förflutna. Arbetet i det här området sker i treskift och sex dagar i veckan.  

Processoptimering för utgående gods

Orderplockningen för utgående gods har också anpassats. När allt är klart kommer kapaciteten att vara dubbelt så stor. Det gör att ännu fler växelriktare når kunderna ännu snabbare. Det går i linje med hållbar framgång, för nöjda partner och kunder är också trogna partner och kunder.  

Ta avstamp tillsammans

Med vår utökade produktion har vi skapat de bästa förutsättningarna för gemensamma framgångar. Vill du bli Fronius Service-partner eller är redan det och har frågor? Kontakta oss idag.
Kontakta oss