Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
OM OSS

Eltransporter: startpunkten som lönar sig för alla

E-mobilitet

2023-06-01 / Österrike
El, värme och kyla är redan välkända användningsområden för egenproducerad solenergi. Men efterfrågan på att kunna använda sin egen solenergi till eltransporter blir allt högre. Fronius Solar Energy har smarta lösningar även för det ändamålet och erbjuder allt från en enda källa för 24 timmar sol. Det gagnar inte bara installatörerna, utan även deras kunder.

Eltransporter blir allt viktigare

Eltransporter är nästa logiska steg för dem som redan äger en solcellsanläggning eller planerar att köpa en. I en representativ undersökning från Europa* uppgav till exempel ca två tredjedelar av de tillfrågade att de planerade att köpa en elbil inom den närmaste framtiden.

*SolarProsumerMonitor© 2022/2023 utförd av EUPD RESEARCH

En önskan om större oberoende

Skälen till det stora intresset för eltransporter är både uppenbara och lättbegripliga:

 1. Stigande priser för fossila bränslen och energi
 2. Fossila bränslen är och förblir skadliga för klimatet
 3. Allt fler människor vill leva mer hållbart
 4. Den privata energirevolutionen bör betala sig snabbare
 5. De som producerar egen el vill bli mer oberoende

Fronius Solar Energy har en passande lösning på det här i och med Fronius Wattpilot, som installatörerna kan ta med i beräkningen under planeringsstadiet och som även är enkel att installera i befintliga solcellsanläggningar.

Hitta rätt installatör

Från önskan till lösning: den enastående Fronius Wattpilot

Plug and Play: vår laddbox följer det här mottot och går därför extra snabbt att installera och driftsätta. Fronius Wattpilot imponerar framför allt med sin laddningskapacitet, något som även uppskattades av juryn för INNOVATION AWARD 2023. 

Läs nu. Vår nyhetsartikel om vinsten av utmärkelsen.


» ’Fronius Wattpilot’ är en smart laddstation för elbilar som alltid väljer den billigaste tillgängliga strömmen och som även använder ett eventuellt energiöverskott från husets egen solcellsanläggning. Det spar inte bara pengar utan är även vettigt ur ett miljöperspektiv «

Att ladda med energiöverskott gör skillnad

Fronius Wattpilot är perfekt för alla som vill säkra och öka sitt oberoende med hjälp av egenförbrukning. Fronius Wattpilot gör det här möjligt genom att använda ett eventuellt energiöverskott från solcellsanläggningen – med andra ord den egenproducerade men outnyttjade solenergin – till att ladda ett elfordon.

Resultatet är kostnads- och utsläppsfria eltransporter. Det kan knappast bli mer hållbart än så. Som en extra bonus finns det även en Go-version av Fronius Wattpilot som du kan ha med på resan.

All information om Fronius Wattpilot. Läs nu
 

Eltransporter för alla – alla kan utnyttja eltransporter

Med Fronius Wattpilot får du ut mer av solcellsanläggningen redan från början – oavsett om du är installatör, äger eller planerar att köpa en solcellsanläggning.

 

 1. God tillgänglighet
  Fronius Wattpilot kan beställas direkt och går snabbt att installera.

 2. Lätt att installera
  Mindre arbete för installatören. Plug and Play-konceptet gör det riktigt enkelt, oavsett om du installerar en ny solcellsanläggning eller eftermonterar en. Bara att koppla in – klart!

 3. Otroligt snabbt idrifttagande
  När du installerar en ny solcellsanläggning kan du direkt konfigurera alla Fronius-växelriktare och Fronius Wattpilot med hjälp av appen. Allt som behövs är ett besök på plats och en registrering hos nätleverantören.

 4. Snabb avkastning på investeringen för solcellsanläggningen
  Ju högre egenförbrukning, desto snabbare betalar sig investeringen i solenergi och eltransporter.

 5. Bekvämt fjärrunderhåll
  Installatörer kan övervaka, styra och anpassa hela solcellsanläggningen – och även Fronius Wattpilot – via en app

 
Hitta installatörer och beställa

Hitta rätt Fronius System Partner nära dig och beställ Fronius Wattpilot idag. Aktivera platsdelning eller sök efter plats för att visa de mest lämpliga installatörerna. 

Hitta en installatör och beställ