Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
OM OSS

Livscykelanalys för Fronius Tauro – del 2: Enastående prestanda och hållbarhet

Innovation

2023-05-02 / Österrike
I del ett talade vi om motivationen bakom livscykelanalysen (förkortat LCA) och dess fördelar. Nu redovisar vi detaljerna hos de faktiska resultaten av LCA:n för Fronius
Tauro – vår växelriktare för företag och industri.

Resultat

Resultaten som redovisas nedan gäller Fronius Tauro ECO 100. Själva LCA:n grundar sig på fyra stora livscykelfaser som analyserats noggrant enligt ISO-riktlinjerna för LCA (ISO 14040/44):

  • Anskaffningen av råvaror
  • Produktionsfasen vid Fronius anläggningar
  • Användningsfasen   
  • Slutet av produktens livscykel

Miljöprestanda hos Fronius Tauro ECO 100

Utifrån insamlade data kan följande uttalanden göras om koldioxidfotavtrycket och fördelarna hos Tauro ECO 100:

Koldioxidfotavtryck

Elektriciteten från en solcellsanläggning med Fronius Tauro ECO 100 har ett koldioxidfotavtryck på ca 15 till 80 g CO2e/kWh, medan koldioxidfotavtrycket hos elektriciteten från elnätet är ca 100 till 1 200 g CO2e/kWh, beroende på scenario och land.

Mer än en fjärdedel av det totala koldioxidfotavtrycket hos Fronius Tauro ECO 100 utgörs av komponentproduktionsfasen.

Det totala koldioxidfotavtrycket hos Tauro ECO 100-D är 4 247,8 kg CO2e* (4 362,7 kg CO2e med en miljö-”kredit” på -114,9 kg CO2e från avfallshanteringen).

 

*Beroende på respektive LCA-scenario

 

 

Fördelar

Att använda el från en solcellsanläggning med en Fronius Tauro ECO 100-D i Australien skulle generera ett koldioxidfotavtryck på i genomsnitt 18,1 g CO2e/kWh. Som jämförelse skulle användning av el från det australiska elnätet lämna ett koldioxidfotavtryck på mellan 600 och 950 g CO2e/kWh – ca 33 till 56 gånger större.

Grovt uppskattat motsvarar koldioxidutsläppet som hela solcellsanläggningen (inklusive vår växelriktare) sparar under sin 20 år* långa livslängd ...

 

  • ... ca 10 323 nyplanterade träd
  • ... ca 30 791 513 kilometer med bil
  • ... eller strax under 2 018 tur och retur-flyg från Wien till New York

 

*i scenariot som genomfördes

För Fronius Tauro ECO 100-D är återbetalningstiden för koldioxid – tiden det tar för de koldioxidutsläpp som undviks att kompensera för produktens koldioxidutsläpp – mellan 0,4 och 1,9 år, beroende på scenario. Efter den här tiden sparar användare av Tauro ECO 100 koldioxidutsläpp och skapar positiva effekter för miljön.

Om en Tauro ECO 100-växelriktare används i 20 år kan den totala mängden utsläpp som undvikits uttryckt i koldioxidekvivalent (CO2e) vara upp till 52,9 gånger högre än de koldioxidutsläpp som genereras under enhetens hela livslängd. Liknande värden uppnås för återbetalningstiden för energi – den ligger på mellan 0,3 och 0,8 år. Om en Tauro ECO 100-växelriktare används i 20 år kan den totala producerade energin vara upp till 62,7 gånger högre än den energi som går åt under enhetens hela livslängd.

Nog med kalla fakta när det gäller miljöfördelarna med vår växelriktare. I vår tredje och sista del av vår nyhetsserie kommer du strax att få reda på vad livscykelanalysen och resultaten innebär för kunder och installatörer.